Anasayfa / YAYINLAR

YAYINLAR

1. KALKINMA BAKANLIĞI YAYINLARI

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

2015-2018 Bilgi Toplu Stratejisi Hazırlık Dokümanları
İhtiyaç Tespiti ve Öneriler Raporu
Bilgi Teknolojileri Ekseni  Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri Raporu
Bilgi Teknolojileri Sektörü Ekseni Mevcut Durum Raporu
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Hakkında  İndir Download
Bilgi Toplumu Stratejisi Yönlendirme ve Danışma Kurulları Genelgesi Hakkında  İndir

2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Hakkında İndir Download
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) Hakkında İndir Download
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) Program Tanımlama Dokümanı Hakkında İndir
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı Nihai Değerlendirme Raporu Hakkında İndir
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı V. Değerlendirme Raporu Hakkında İndir
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı IV. Değerlendirme Raporu Hakkında İndir
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı III. Değerlendirme Raporu Hakkında İndir
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı II. Değerlendirme Raporu Hakkında İndir
Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı I. Değerlendirme Raporu Hakkında İndir


Bilgi Toplumu İstatistikleri

Bilgi Toplumu İstatistikleri

Bilgi Toplumu İstatistikleri Yayını (2011, DPT) Hakkında İndir Download
Bilgi Toplumu İstatistikleri Yayını (2010, DPT) Hakkında İndir Download
Bilgi Toplumu İstatistikleri Yayını (2009, DPT) Hakkında İndir
Bilgi Toplumu Stratejisi Ölçümleme Dokümanı 2. Sürüm Hakkında İndir
Bilgi Toplumu Stratejisi Ölçümleme Dokümanı 1. Sürüm Hakkında İndir


2005 Eylem Planı

2005 Eylem Planı

2005 Eylem Planı Hakkında İndir Download
2005 Eylem Planı Sonuç Raporu Hakkında İndir
2005 Eylem Planı II. Değerlendirme Raporu Hakkında İndir
2005 Eylem Planı I. Değerlendirme Raporu Hakkında İndir
Eylem 2 – Geniş Bant Stratejisi Hakkında İndir
Eylem 4 – Alternatif Erişim teknolojleri Hakkında İndir
Eylem 6 – Akıllı Kartların Kamuda Kullanımı Hakkında İndir
Eylem 7 – Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Uygulanabilirliği Hakkında İndir
Eylem 20 – Sayısal Haklar Yönetimi Hakkında İndir
Eylem 34 – Bilgisayar Sahipliğinin Yaygınlaştırılması Hakkında İndir
Eylem 36 – Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Hakkında İndir
Eylem 37 – Kamuda Elektronik Kayıt Yönetimi Hakkında İndir
Eylem 38 -Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzunun Hazırlanması Hakkında İndir

2003-2004 Kısa Dönem Eylem Planı

2003-2004 Kısa Dönem Eylem Planı

Kısa Dönem Eylem Planı (2003-2004) Hakkında İndir Download
Kısa Dönem Eylem Planı Sonuç Raporu Hakkında İndir
Kısa Dönem Eylem Planı IV. Değerlendirme Raporu Hakkında İndir
Kısa Dönem Eylem Planı III. Değerlendirme Raporu Hakkında İndir
Kısa Dönem Eylem Planı II. Değerlendirme Raporu Hakkında İndir
Kısa Dönem Eylem Planı I. Değerlendirme Raporu Hakkında İndir
Eylem 3- İnternet Altyapısı ve Kullanımı ile Geniş Bant Erişimini de İçerecek Şekilde Ülke Genelinde Yaygınlaştırılması Yönünde Alınması Gereken Tedbirler Hakkında İndir
Eylem 5- Akıllı Kart Ve PKI Standartları İle Güvenlik Test Standartlarına Yönelik Çalışmalar Yapılması Hakkında İndir
Eylem 7 -Internet Veri Merkezi Uygulamalarınin Ekonomisi ve Yapılabilirliği Hakkında İndir
Eylem 32- e-Devlet Proje ve Uygulamaları Hakkında İndir
Eylem 34 – Birlikte Çalışabilirlik Esaslarınin Belirlenmesi ve Rehber Yayımlanması Hakkında İndir
Eylem 37 – Bilgi Toplumu Ölçütlerinin Belirlenmesi ve İlgili İstatistiklerin Üretilmesi Hakkında İndir
Eylem 47 – Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşturulabilmesi İçin bir Ön Çalışma Yapılması Hakkında İndir
Eylem 53 – Sağlık Bilişimi Alanında Geliştirilen Standartların Saptanması Hakkında İndir
Eylem 55 – Kan ve Kan Ürünleri Barkod Etiketleme Standardının Uygulanması Hakkında İndir
Eylem 58 – Entegre Sağlık Enformasyon Sistemlerinin Geliştirilebilmesi İçin Önerilecek Mesaj İletişimi Standartlarının Geliştirilmesine Yönelik Çalışma Yapılması Hakkında İndir


Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politika Belgesi

Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politika Belgesi

Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politika Belgesi (2005) Hakkında İndir


Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Proje Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Proje Hazırlama Kılavuzu

2017 (Word) Hakkında İndir
2017 (Pdf) Hakkında İndir
2016 (Word) Hakkında İndir
2016 (Pdf) Hakkında İndir
2015 (Word) Hakkında İndir
2015 (Pdf) Hakkında İndir
2014 (Word) Hakkında İndir
2014 (Pdf) Hakkında İndir
2013 (Word) Hakkında İndir
2013 (Pdf) Hakkında İndir
2012 (Word) Hakkında İndir
2012 (Pdf) Hakkında İndir
2011 (Word) Hakkında İndir
2011 (Pdf) Hakkında İndir
2010 Hakkında İndir
2009 Hakkında İndir
2008 Hakkında İndir


Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi

Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi

2.1. Sürüm Hakkında İndir
2. Sürüm Hakkında İndir
1. Sürüm Hakkında İndir


Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu

Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu

Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu, Ağustos 2006 Hakkında İndir


Kamu BİT Yatırımları Raporu

Kamu BİT Yatırımları Raporu

2022 Kamu BİT Yatırımları Raporu, Haziran 2022 Hakkında İndir
2021 Kamu BİT Yatırımları Raporu, Haziran 2021 Hakkında İndir
2020 Kamu BİT Yatırımları Raporu, Eylül 2020 Hakkında İndir
2019 Kamu BİT Yatırımları Raporu, Ağustos 2019 Hakkında İndir
2018 Kamu BİT Yatırımları Raporu, Haziran 2018 Hakkında İndir
2017 Kamu BİT Yatırımları Raporu, Haziran 2017 Hakkında İndir
2016 Kamu BİT Yatırımları Raporu, Eylül 2016 Hakkında İndir
2015 Kamu BİT Yatırımları Raporu, Nisan 2015 Hakkında İndir
2014 Kamu BİT Yatırımları Raporu, Mayıs 2014 Hakkında İndir
2013 Kamu BİT Yatırımları Raporu, Haziran 2013 Hakkında İndir
2012 Kamu BİT Yatırımları Raporu, Mayıs 2012 Hakkında İndir
2011 Kamu BİT Yatırımları Raporu, Mayıs 2011 Hakkında İndir
2010 Yılı Kamu BİT Yatırımları ve 2002-2010 Büyüklükleri, Mart 2010 Hakkında İndir
2009 Yılı Kamu BİT Yatırımları ve 2002-2009 Büyüklükleri, Mayıs 2009 Hakkında İndir
2008 Yılı Kamu BİT Yatırımları ve 2002-2008 Büyüklükleri, Haziran 2008 Hakkında İndir
2007 Yılı Kamu BİT Yatırımları ve 2002-2007 Büyüklükleri, Mayıs 2007 Hakkında İndir
2006 Yılı Kamu BİT Yatırımları ve 2002-2006 Büyüklükleri, Mart 2006 Hakkında İndir


Uzmanlık Tezleri

Uzmanlık Tezleri

Büyük Veri Uygulamalarında
Kişisel Veri Mahremiyeti, Şubat 2019
Hakkında İndir
Ulusal Bilgi Güvenliği:Strateji ve Kurumsal Yapılanma, Murat Güngör, Mart 2015 Hakkında İndir
Türkiye’de ve Dünyada Sayısal Bölünme, Fatih Gürcan, Şubat 2015 Hakkında İndir
Kamu Poltikalarının Oluşturulmasında Katılımcılık ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Hakan Yerlikaya, Şubat 2015 Hakkında İndir
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Makroekonomik Etkileri:Uluslararası Karşılaştırma ve Türkiye Değerlendirmesi, Mehmet Yaşar Şaf, Ocak 2015 Hakkında İndir
Bulut Bilişimin Kamuda Kullanımı: Dünya Örnekleri ve Türkiye İçin Öneriler, M. Raşit Özdaş, Nisan 2014 Hakkında İndir
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Enerji Verimliliğine Katkısı, Burak Karagöl, Mayıs 2013 Hakkında İndir
Karayolu Ulaşımında Akıllı Ulaştırma Sistemleri, Özhan Yılmaz, Ağustos 2012 Hakkında İndir
Kişisel Verilerin Korunması ve Bir Kurumsal Yapılanma Önerisi, Dilek Yüksel Civelek, Nisan 2011 Hakkında İndir
Yeni Nesil Şebekelerin Telekomünikasyon Sektöründe Düzenlemelere Etkileri, Furkan Civelek, Ağustos 2010 Hakkında indir
Türkiye’de Entegre Kırsal Kalkınmanın Gerçekleştirilmesinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı, Özlem AŞIK, Haziran 2009 Hakkında İndir
İnternette Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Korunması, Tarık Mete ÇANGA, Aralık 2007 Hakkında İndir
Üçüncü Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri, Emin Sadık AYDIN, Ekim 2007 Hakkında İndir
Teorik Çerçevesi ve Uygulama Örnekleriyle Dünyada ve Türkiye’de Yazılım Endüstrisi, Kamil TAŞCI, Aralık 2006 Hakkında İndir
Bilgisayar Ağları ile İlgili Suçlar (Siber Suçlar), Oğuz TURHAN, Nisan 2006 Hakkında İndir
Doğal Tekellerde Özelleştirme ve Regülasyon, Recep ÇAKAL, 1996 Hakkında İndir

Çalışma Raporları

Çalışma Raporları

6. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün Getirdiği Yenilikler ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Haziran 2017 Hakkında İndir
5. Kamu Kurumlarının Bulut Bilişimine Hazırlık Durumu, Ağustos 2014 Hakkında İndir
4. Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı, Eylül 2012 Hakkında İndir
3. Avrupa Birliği’nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi, Aralık 2011 Hakkında İndir
2. Kamu Sektörü Bilgisinin Paylaşımı ve Yeniden Kullanımı, Şubat 2011 Hakkında İndir
1. Kurumlar Arası e-Yazışma Çalışma Raporu, Eylül 2010 Hakkında İndir


Bilgi Notları ve Sunumlar

Bilgi Notları ve Sunumlar

e-Dönüşüm Türkiye Projesi: e-Devlet Türkiye Örneği, Ekim 2004 Hakkında Download
eAvrupa + 2003 İlerleme Raporuna Türkiye Katkısı Hakkında Download
eAvrupa 2003 Ara Raporu – Türkiye Hakkında Download

Diğer Çalışmalar

Diğer Çalışmalar

Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Nihai Dokümanları, Ocak 2008 Hakkında İndir
e-Devlet Proje ve Uygulamaları, Eylül 2005 Hakkında İndir
e-Devlet Proje ve Uygulamaları, Nisan 2004 Hakkında İndir
Bilgi Ekonomisi, İşgücü Piyasasının Temel Aktörleri ve Eşitsizlik: Eğilimler, Roller, Fırsatlar ve Riskler, Mehmet Ali KELLECİ, Temmuz 2003 Hakkında İndir
Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Konumu, Şeref SAYGILI, Temmuz 2003 Hakkında İndir
Elektronik Devlet: Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni İmkanlar, N. Murat İNCE, Mayıs 2001 Hakkında İndir
İnternet Alan İsimleri Sistemi: Markalar ve Alan İsimleri Arasındaki İlişki, Hasibe IŞIKLI, Şubat 2001 Hakkında İndir


Kalkınma Planları

Kalkınma Planları

Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 Hakkında İndir
Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013 Hakkında İndir Download
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005 Hakkında İndir Download


Özel İhtisas Komisyonu Raporları

Özel İhtisas Komisyonu Raporları

Dokuzuncu Kalkınma Planı – BİT ÖİK – Telekomünikasyon Alt KomisyonuRaporu, Haziran 2006 Hakkında İndir
Dokuzuncu Kalkınma Planı – BİT ÖİK – Bilgi Teknolojileri Alt Komisyonu Raporu,Haziran 2006 Hakkında İndir
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı – Bilişim Teknolojileri ve Politikaları ÖİK Raporu, 2001 Hakkında İndir
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı – Elektronik Sanayii ÖİK Raporu, 2001 Hakkında İndir
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı – Haberleşme ÖİK Raporu, 2001 Hakkında İndir


Yıllık Programlar

Yıllık Programlar

2018 Yılı Programı Hakkında İndir
2017 Yılı Programı Hakkında İndir
2016 Yılı Programı Hakkında İndir
2015 Yılı Programı Hakkında İndir
2014 Yılı Programı Hakkında İndir
2013 Yılı Programı Hakkında İndir
2012 Yılı Programı Hakkında İndir
2011 Yılı Programı Hakkında İndir Download
2010 Yılı Programı Hakkında İndir Download
2009 Yılı Programı Hakkında İndir
2008 Yılı Programı Hakkında İndir Download
2007 Yılı Programı Hakkında İndir Download
2006 Yılı Programı Hakkında İndir


2. DİĞER KURUM YAYINLARI

2017-2020 Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Aralık 2017 Hakkında İndir
2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Temmuz 2016 Hakkında İndir
Türkiye’de Yazılım Üreticilerinin Yetkinlik Düzeyi, Firmaların ve Sektörün Gelişimi Raporu, TÜBİTAK Hakkında İndir
İnternet Kullanımı ve Aile, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2008 Hakkında İndir
e-Devlete Geçiş Sürecinde KamuNET Çalışmaları, KamuNET Teknik Kurulu, 2002 Hakkında İndir
e-Türkiye Girişimi Taslak Eylem Planı, Başbakanlık, Ağustos 2002 Hakkında İndir
e-Türkiye Girişimi 1. Ara Raporu, Başbakanlık, Mayıs 2002 Hakkında İndir
Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplanı Sonuç Raporu, Ulaştırma Bakanlığı, Ekim 1999 Hakkında İndir

3. ULUSLARARASI KURULUŞ YAYINLARI

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği

Türkiye e-Devlet Raporu, 2018 Hakkında Download
2012 Yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu- Ülke Raporları Hakkında Download
2012 Yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu- Türkiye Raporu Hakkında Download
2012 Yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu- Analiz Raporu Hakkında Download
2012 Yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu- Arka Plan Raporu Hakkında Download
Türkiye e-Devlet Raporu, Temmuz 2010 Hakkında Download
e-Devlet Karşılaştırmalı Değerlendirme Araştırması, Ekim 2007 Hakkında Download
Avrupa için Sayısal Gündem Hedefleri İlerleme Raporu 2014 Hakkında Download
Avrupa için Sayısal Gündem Sayısal İçerme ve Sayısal Yetenekler Raporu 2014 Hakkında Download


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)

OECD Haberleşme Genel Görünümü (Communications Outlook) 2013 Hakkında
OECD İnternet Ekonomisi Genel Görünümü (Internet Economy Outlook) 2012 Hakkında Download
İnternet Ekonomisi Yayınları Hakkında Download


ITU

ITU

Bilgi Toplumunu Ölçmek (Yönetici Özeti) 2013 Hakkında Download
Ulusal e-Stratejiler Raporu 2010 Hakkında Download
Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Hedefleri Raporu 2014 Hakkında Download


UNESCO

UNESCO

Engellilerin Eğitiminde Bilişim Politika Modelleri (Policy for Inclusive ICTs in Education of Persons with Disabilities) 2014 Hakkında Download
Bilgi Toplumunu Ölçme Konusunda İstatistiki Zorluklar 2003 Hakkında Download


UNCTAD

UNCTAD

Bilgi Ekonomisi Raporu 2013 – Bulut Ekonomisi ve Gelişmekte Olan Ülkeler Hakkında Download
Bilgi Ekonomisi Raporu 2012 – Yazılım Sanayii ve Gelişmekte Olan Ülkeler Hakkında Download
Bilgi Ekonomisi Raporu 2011 – Özel Sektörün Gelişimi için Bir Araç Olarak Bilişim Hakkında Download


World Economic Forum (WEF)

World Economic Forum (WEF)

Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu 2015 Hakkında Download
Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu 2014 Hakkında Download
Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu 2013 Hakkında Download
Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu 2012 Hakkında Download
İnternet Ekonomisinin İlerlemesi 2014 Hakkında Download