GENELGELER

F Klavye ile İlgili 2013/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

F Klavye ile İlgili 2013/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

10/12/2013 tarihli ve 28847 Sayılı Resmi Gazete (tıklayınız)

Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde bilgi üreten bireylerin gelişimine katkı sağlayan unsurlardan biri de bilgisayar giriş birimlerinden biri olan klavyeyi etkin kullanma ve hızlı yazma becerisidir. Günümüzde birçok ülke tarafından kendi dillerinin özelliklerine uygun çeşitli harf ve sembol yerleşim düzenine sahip klavyeler geliştirilmiş, ülkemizde de Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde başlatılan çalışmalar sonucunda, Türk dili ve alfabesinin özelliklerine uygun ve hızlı yazmaya elverişli bir tasarıma sahip bulunan F klavye düzeni oluşturulmuştur. Bu genelge ile yazım kolaylığı ve verimliliği bakımından F klavyenin getirdiği avantajlardan yararlanılması ve ülkemizde F klavye kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS 2117 “Alfasayısal Türkçe Klavyelerin Temel Yerleşim Düzeni” standardına uygun F klavyeye kademeli olarak geçiş sağlanacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca genelgenin yayımından itibaren, alım süreci başlatılmış olanlar dışında temin edilecek tüm bilgisayarların F klavyeli olması ve halen kullanımda olanların da 2017 yılı sonuna kadar F klavyeye dönüştürülmesi sağlanacaktır.

Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ile İlgili 2011/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ile İlgili 2011/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

10/02/2011 tarihli ve 27842 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Daha önceden, kurum ve kuruluşlardan, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında yer alan tüm birimlerinin resmi yazışmalarda kullanılacak haberleşme kodlarının birleştirilmesi sonucunda Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) oluşturulmuş idi. İşbu Genelge ile DTVT’nin güncellenmesi hususunda kamu kurum ve kuruluşlarının yapmaları gereken işler sıralanmaktadır.

Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı ile İlgili 2010/25 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı ile İlgili 2010/25 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

08/12/2010 tarihli ve 27779 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde kabul edilen ve www.ipv6.net.tr adresinden ulaşılabilen “Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi” kapsamında Genelgede “Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı” yer almaktadır.

Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esaslarına ilişkin 28 Şubat 2009 tarih ve 2009/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esaslarına ilişkin 28 Şubat 2009 tarih ve 2009/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi


Genelge ekinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi güncel sürümü (Sürüm 2.0 – 28 Şubat 2009) yer almaktadır. Bu Genelge ile 4 Ağustos 2005 tarih ve 2005/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi eki Rehber yürürlükten kalkmıştır.

Elektronik Belge Standartları ile İlgili 2008/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Elektronik Belge Standartları ile İlgili 2008/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

16/07/2008 tarihli ve 26938 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kamu kurum ve kuruluşları oluşturacakları elektronik belge yönetim sistemlerinde TSE 13298 no’lu standarda göre işlem yapacak, ayrıca üretmiş oldukları elektronik belgenin kurumlar arası paylaşımını www.devletarsivleri.gov.tr internet adresinde belirlenen kurumlar arası elektronik belge paylaşım hizmeti kriterlerine göre gerçekleştirmesi hakkındadır.

Lisanslı Yazılım Kullanılması ile İlgili 2008/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Lisanslı Yazılım Kullanılması ile İlgili 2008/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

16/07/2008 tarihli ve 26938 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Genelge ile, fikri hakların korunması açısından, kamu kurum ve kuruluşlarında, bilgisayar programlarının edinilmesi, kullanılması, yönetimi ve alınacak tedbirlere yönelik esaslar tespit edilmektedir.

Adres Kayıt Sisteminin Uygulanmasına İlişkin 2008/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Adres Kayıt Sisteminin Uygulanmasına İlişkin 2008/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi

21/05/2008 tarihli ve 26882 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Genelge, kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adres bilgilerinin, standartlara uygun şekilde tek merkezde tutulması için tedbirler alınması, kamu kurumlarınca yürütülen iş ve işlemlerde ikametgah ilmühaberi ve nüfus kayıt örneği istenmemesi hakkındadır.

Vatandaşlık Kartı Projesine ilişkin 2007/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Vatandaşlık Kartı Projesine ilişkin 2007/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi

04/07/2007 tarihli ve 26572 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Bilgi Toplumu Stratejisi eki Eylem Planında yer alan 46 numaralı “Vatandaşlık Kartı; Pilot Uygulaması ve Yaygınlaştırılması” eyleminin yürütülmesi hakkındadır.

e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kurumsal Yapılanması hakkında 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi

e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kurumsal Yapılanması hakkında 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi

03/04/2007 tarihli ve 26482 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Genelge ile, e- Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında 2003/12 ve 2003/48 sayılı Genelgelerle oluşturulan kurumsal yapılar, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden değerlendirilmektedir.

Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu Hakkında 2007/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu Hakkında 2007/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi

27/01/2007 tarihli ve 26416 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Genelge ekinde kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinde asgari düzeyde içerik ve tasarım uyumunun sağlanmasında gözetilecek kılavuz yer almaktadır. Kılavuz için tıklayınız.

Bilişim Teknolojisi Sınıflarının Halka Açılması konulu 2007/4 sayılı MEB Genelgesi

Bilişim Teknolojisi Sınıflarının Halka Açılması konulu 2007/4 sayılı MEB Genelgesi


Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında okullardaki bilişim teknolojisi araçlarından halkın yararlandırılması ile bu sınıflardan daha etkin kullanılmasına yönelik tedbirler hakkındadır. Genelge, Bakanlığın 7/12/2011 tarih ve 82202 sayılı Makam Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

5490 sayılı Kanunun Uygulanmasına ilişkin 2006/33 sayılı Başbakanlık Genelgesi

5490 sayılı Kanunun Uygulanmasına ilişkin 2006/33 sayılı Başbakanlık Genelgesi

21/10/2006 tarihli ve 26326 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kamu kurum ve kuruluşlarının 5490 sayılı kanunda yer alan ‘Kişiler adına düzenlenecek olan her türlü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi bütün tanıtıcı belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer verilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alınır’ hükmüne göre tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kendi bilgisayar ortamlarında tuttukları kişi bilgilerini, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içerir şekilde güncellemeleri veya ilk defa elektronik ortama kaydedilecek bilgilerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da istemeleri konusunda ve bu genelgenin yayım tarihinden sonra geliştirilecek kamu bilişim projelerindeki kişi bilgileri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına dayalı ve çevrimiçi (online) olarak MERNİS sisteminden alınacak biçimde tasarlanması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesi istenmiştir.

Ulusal Adres Veritabanının Oluşturulmasına ilişkin 2006/26 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Ulusal Adres Veritabanının Oluşturulmasına ilişkin 2006/26 sayılı Başbakanlık Genelgesi

21/10/2006 tarihli ve 26326 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Genelge ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kapsamında İçişleri Bakanlığı ve TÜİK tarafından yayımlanacak genelgelerde gerekli önlemlerin alınması ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik kapsamında belirtilen işlerden numaralama çalışmalarının tamamlanabilmesi için vali, kaymakam ve belediye başkanları tarafından konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi istenmiştir.

e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine ilişkin 2006/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi

e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine ilişkin 2006/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi

10/08/2006 tarihli ve 26255 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Genelge ile projenin en kısa süre içerisinde bitirilmesi ve aksamaya mahal verilmemesi için, kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli hassasiyetin gösterilerek tüm tedbirlerin alınması ve projenin yürütülmesi konusunda TÜRKSAT Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş.’ye gerekli desteğin verilmesi istenmiştir.

Kamu Sertifikasyon Merkezine ilişkin 2006/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Kamu Sertifikasyon Merkezine ilişkin 2006/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi

25/07/2006 tarihli ve 26329 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

06/09/2004 tarihli ve 25575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Sertifikasyon Merkezi” konulu 2004/21 sayılı Genelgenin altıncı fıkrasında belirtilen istisnai kurumlara “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı”nın da eklenmesi hakkındadır.

Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi


2005/3 sayılı Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Yıllık Rapor konulu Başbakanlık Genelgesi

2005/3 sayılı Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Yıllık Rapor konulu Başbakanlık Genelgesi

15/02/2005 tarihli ve 25728 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kamu kurum ve kuruluşlarından Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca bir önceki yıla ait bilgi edinme başvuruları ile ilgili olarak düzenleyecekleri raporları Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna iletmeleri istenmektedir.

2005/2 sayılı KOBİ Bilgi Sitesine ilişkin Başbakanlık Genelgesi

2005/2 sayılı KOBİ Bilgi Sitesine ilişkin Başbakanlık Genelgesi


Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu bünyesinde oluşturulan KOBİ Teknik Komitesi tarafından “KOBİ Bilgi Sitesi Projesi” geliştirilmesi hakkındadır.

2004/21 sayılı Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulması Hakkında Başbakanlık Genelgesi

2004/21 sayılı Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulması Hakkında Başbakanlık Genelgesi

06/09/2004 tarihli ve 25575 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Elektronik İmza uygulamalarının tüm kamu kurum ve kuruluşlarında birlikte işler ve uyumlu bir yapıda işletilmesini teminen, kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal sertifika ihtiyaçlarının karşılanması için Kamu Sertifikasyon Yapısı oluşturulması kararlaştırılmaktadır.

2004/1 sayılı 2004/1 sayılı Türkiye Bilişim Şurası Hakkında Başbakanlık Genelgesi

2004/1 sayılı 2004/1 sayılı Türkiye Bilişim Şurası Hakkında Başbakanlık Genelgesi

07/01/2004 tarihli ve 25339 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kamu kurum ve kuruluşlarının 2004 yılında düzenlenen II. Bilişim Şurası çalışmalarına katılımının sağlanacağı ifade edilmiştir.

2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi

2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi

04/12/2003 tarihli ve 25306 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planının uygulamaya konulması hakkındadır.

27 Şubat 2003 tarihli ve 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi

27 Şubat 2003 tarihli ve 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi


e-Dönüşüm Türkiye Projesinin koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili olarak DPT Müsteşarlığı görevlendirilmiş; e-Dönüşüm Türkiye Projesinin amaçları, kurumsal yapısı ve uygulama esasları belirlenmiştir. tıklayınız

17 Şubat 2003 tarihli ve 2003/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi

17 Şubat 2003 tarihli ve 2003/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi


Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere bilgi sistem ve ağlarının korunması için yürütülen çalışmalarda “Bilgi Sistemlerinin Güvenliğine İlişkin OECD Rehber İlkeleri”nin göz önünde bulundurulması istenmektedir. tıklayınız

30 Kasım 2002 tarihli ve 2002/55 sayılı Acil Eylem Planına İlişkin Başbakanlık Genelgesi

30 Kasım 2002 tarihli ve 2002/55 sayılı Acil Eylem Planına İlişkin Başbakanlık Genelgesi


e-Türkiye Genelgesi, 2002/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi

e-Türkiye Genelgesi, 2002/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi


Yürürlükten kaldırılmıştır. (2003/12 sayılı Genelge ile e-Dönüşüm Türkiye Projesi’ne dahil edilmiştir)

T.C. Kimlik Numarası, 2002/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi (01.01.2002)

T.C. Kimlik Numarası, 2002/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi (01.01.2002)


2006/33 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

KamuNET Projesi Genelgesi, 1999/34 sayılı Başbakanlık Genelgesi (20.05.1999)

KamuNET Projesi Genelgesi, 1999/34 sayılı Başbakanlık Genelgesi (20.05.1999)


Yürürlükten kaldırılmıştır.

KamuNET Üst Kurulu Genelgesi, 1998/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi (19.03.1999)

KamuNET Üst Kurulu Genelgesi, 1998/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi (19.03.1999)


Yürürlükten kaldırılmıştır.

06/02/1998 tarihli 1998/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi

06/02/1998 tarihli 1998/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi

06/02/1998 tarihli Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun hükümleri çerçevesinde, fikri haklarının korunması açısından, kamu kurum ve kuruluşlarında, bilgisayar programlarının edinilmesi, kullanılması, yönetimi ve alınacak tedbirlere yönelik esasların tespiti ile ilgili düzenlemeler belirlenmektedir.