Anasayfa / BİLGİ TOPLUMU / KURUMSAL YAPILAR / İCRA KURULU KARARLARI

İCRA KURULU KARARLARI

Karar No Konu Göster
1 İcra Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları pdf
2 Kısa Dönem Eylem Planının (KDEP) Uygulanması ve İzlenmesi pdf
3 Kısa Dönem Eylem Planı 46 No’lu Eylem pdf
4 Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politikası pdf
4 Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politikası Ek pdf
5 Dış Ticarette Elektronik Belge Uygulamaları pdf
6 Kamu Kurum ve Kuruluşları için Sertifikasyon Merkezi Oluşturulması pdf
7 Kamuda Elektronik Kayıt Yönetimi pdf
8 e-Devlet Kapısı pdf
9 e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Yılı Eylem Planı pdf
10 Karar No 10- Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP) Desteklenmesi pdf
11 e-Devlet Kapısı için Görevlendirme pdf
12 Bilgi Toplumu Stratejisinin Kabulü pdf
13 Karar No 13- 75 No’lu “CBS Altyapısı Kurulumu” Eyleminin Yürütülmesine Yönelik Düzenleme pdf
14 İcra Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Değişiklik pdf
15 Dönüşüm Liderleri Kurulunda Yer Alacak Üniversite ve Belediye Temsilcileri pdf
16 Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Esaslar pdf
17 “Yabancı Yatırımcı Odaklı Promosyon Portalı” Eyleminin Yürütülmesine Yönelik Düzenleme pdf
18 “Şirketler Bilgi Sistemi” Eyleminin Yürütülmesine Yönelik Düzenleme pdf
19 Kılavuz ve Standartlar Çalışma Grubu Oluşturulması pdf
20 e-İmza Mevzuat Değişikliği pdf
21 Bilişim Hukuku ile ilgili Uygulamaların Geliştirilmesine Yönelik Tedbirler pdf
22 TODAİE’nin Dönüşüm Liderleri Kuruluna Katılımı pdf
23 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 50 No’lu Eylem pdf
24 e-Devlet Kapısı Eylem Planı pdf
25 Nitelikli Bilişim Çalışanları Yetiştirilmesi pdf
26 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 14 no’lu Eylem pdf
27 Yeni Nesil İnternet Protokolüne (IPv6) Geçiş Çalışmaları pdf
28 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi pdf