Anasayfa / BİLGİ TOPLUMU / MEVZUAT / BAKANLAR KURULU KARARLARI

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar

Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar

20/10/2012 tarihli ve 28447 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Söz konusu Karar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve veri ile bunların sunumunda yer alan sistemlerin güvenliğinin sağlanmasına ve gizliliğinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ve bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kritik altyapıların işletiminde yer alan gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gerekli usul ve esaslar düzenlenmiştir.

2009/14812 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Bazı mallara uygulanacak KDV oranlarının tespiti ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik yapılması hakkında)

2009/14812 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Bazı mallara uygulanacak KDV oranlarının tespiti ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik yapılması hakkında)

29/03/2009 tarihli ve 27184 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

30/6/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, beşinci ekonomik paket çerçevesindeki Bakanlar Kurulu Kararı ile baskı, kopyalama veya faks geçiş fonksiyonlarının iki veya daha fazlasını yapan, otomatik bilgi işlem makinelerine veya iletişim ağlarına bağlanabilen makineler ile otomatik bilgi işlem makineleri veya iletişim ağlarına bağlanabilen makineler (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç) üzerindeki KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi hakkındadır.

e-Devlet kapısının kurulması, işletilmesi ve yönetilmesine ilişkin kararda değişiklik yapılması hakkındaki 2006/10423 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

e-Devlet kapısının kurulması, işletilmesi ve yönetilmesine ilişkin kararda değişiklik yapılması hakkındaki 2006/10423 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

26/05/2006 tarihli ve 26179 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

25/1/2005 tarihli ve 2005/8409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması hakkındadır.

e-Devlet Kapısına İlişkin 2006/10316 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

e-Devlet Kapısına İlişkin 2006/10316 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

20/04/2006 tarihli ve 26145 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

e-Devlet Kapısının kurulması ve yönetilmesi görev ve sorumluluğunun Başbakanlık adına Ulaştırma Bakanlığı’na verilmesi hakkındadır.

e-Devlet Kapısına ilişkin 2005/8409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

e-Devlet Kapısına ilişkin 2005/8409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

29/01/2005 tarihli ve 25711 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

e-Devlet Kapısı teknik altyapısının kurulması görev ve sorumluluğunun Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye verilmesi hakkındadır.