Anasayfa / ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR / Avrupa için Sayısal Gündem

Avrupa için Sayısal Gündem

2009 yılında yaşanan küresel finans krizi, Avrupa’nın ekonomik ve sosyal gelişmişlik adına gerçekleştirmiş olduğu birikimlere önemli ölçüde zarar vermiş ve aynı zamanda ekonomisinde önemli yapısal bozukluklar meydana getirmiştir. Avrupa Komisyonu’nun, krizden çıkmak ve gelecekte karşılaşılabilecek zorluklara karşı mücadele edebilmek adına Mart 2010’da benimsediği “Avrupa 2020 Stratejisi” önemli bir dönüm noktasıdır.

Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ana başlıklarıyla özetlenebilecek Avrupa 2020 Stratejisi; yenilikçilik, eğitim, bilişim, enerji, çevre, istihdam ve yoksullukla mücadele konularına değinirken yüksek istihdam, düşük karbon ekonomisi, üretkenlik ve sosyal bütünlük için AB ve ulusal düzeyde uygulanacak katı uygulamalar getirmektedir. Avrupa Birliği ekonomisinin küreselleşme karşısında yaşadığı yapısal problemlerin aşılabilmesi için hazırlanmış bir strateji olan Avrupa 2020 Stratejisi, bu anlamda Lizbon Stratejisinin yerini alan bir devam metni niteliğindedir. Sayısal Gündem, Avrupa’nın 2020 hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak 7 önemli girişimden biri olarak 26 Ağustos 2010 tarihinde Komisyon tarafından yayınlanan tebliğ ile ilan edilmiştir. Sayısal Gündem, genişbant internete ve birlikte çalışabilir uygulamalara dayalı ortak pazarın sürdürülebilir ekonomik ve sosyal faydalarının toplumda yayılımını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sayısal Gündem, yedi temel öncelik tespit etmiştir:

  • Ortak Sayısal Pazar
  • Birlikte Çalışabilirlik ve Standartlar
  • Güven ve Güvenlik
  • Yüksek Hızlı İnternet
  • Araştırma ve Yenilikçilik
  • e-Becerileri Geliştirmek
  • Sosyal Sorunlar için BİT

2020’ye kadar Genişbant internet hızının Avrupa vatandaşlarının yüzde 100’ü için en az 30 Mbps olması, 2015 yılı itibarıyla nüfusun yüzde 50’sinin çevrimiçi alışveriş yapması, 2015 yılı itibarıyla düzenli internet kullanımının yüzde 75’e ve dezavantajlı bireylerin internet kullanımının ise yüzde 60’a çıkarılması ve 2015’te vatandaşların yüzde 50’sinden fazlasının e-Devlet’i kullanması, Sayısal Gündem’in belirlenen ana performans hedeflerinden bazılarıdır.

Dijital Gündem Yüksek Düzeyli Memur Grubu

Grup, ulusal idarelerin ICT politikaları üzerinde çalışan yüksek düzeyli memurlarından oluşmaktadır. Grup, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında ve Avrupa komisyonu ile fikir ve tecrübe paylaşımı ile Dijital Gündem faaliyetlerinin gözden geçirilmesi için bir platform niteliğinde olup grubun asıl amacı, ilerlemeye yönelik politika tartışmalarını kolaylaştırmak, üyeleri Avrupa için Dijital Gündem ve 2020 stratejisine ilişkin politika geliştirme ve uygulama konusunda yönlendirmektir.