Anasayfa / YATIRIM

YATIRIM

KAMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJELERİ

Kamu kurum ve kuruluşları, sunacakları kamu bilgi ve iletişim teknolojileri projelerini, aşağıda yer alan genel ilke ve esaslara uygun olarak hazırlayacaklardır. 2017-2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan kamu bilgi ve iletişim teknolojileri projelerine ilişkin bölümler aşağıda sunulmaktadır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri  Yatırımları

80. Bilgi toplumuna geçiş sürecinin hızlandırılması, ekonomide etkinliğin ve verimliliğin artırılması ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapının oluşturulmasını sağlamak üzere, bilgi  ve iletişim teknolojileri yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamunun e-devlet uygulamalarına geçişini hızlandırmak üzere hazırlayacağı bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinde temel hedef, kamunun kendi içinde bilgi paylaşımının,  birlikte çalışabilirliğin, etkinlik ve şeffaflığın sağlanması ile  vatandaşlara ve iş dünyasına elektronik ortamda sunulacak entegre edilmiş hizmetlerin yaygınlaştırılmasıdır. Hazırlanacak projelerin e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve buna bağlı Bilgi Toplumu Stratejisi’yle uyumlu olması, vatandaş odaklı yaklaşımla iş süreçlerinin ve bilgi gereksinimlerinin analiz edilerek uygun bir tasarım oluşturulması ve gerçekçi ekonomik ve sosyal analizlere dayandırılması esastır.

81. Bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim/ internet adresinde yer alan “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu”nda belirtilen esaslara göre hazırlanarak teklif edilecektir.  Kılavuzda yer alan esaslara uygun olarak teklif edilmeyen bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

82. “Uygulama yazılımı geliştirme” bileşeni içeren ve toplam proje tutarı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu’nda ifade edilen tutarı geçen bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinde  Kılavuzda belirtilen kalite standardı seviyelerine uyum zorunluluğu bulunmaktadır.

Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırım Projeleri tekliflerinde esas alınacak kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

MicrosoftWord_Icon Kamu_BIT_Projeleri_Hazirlama_Kilavuzu_2016.docx
pdf Kamu_BIT_Projeleri_Hazirlama_Kilavuzu_2016.pdf
xls_icon Tablo 2

2016 Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırım Raporu

2016 yılında kamu kurumlarının yürütmekte olduğu 233 bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) projesi için 4 milyar 530 milyon TL ödenek tahsis edildi. Bu oran 2002 yılında tahsis edilen ödeneğe göre altı kata yakın bir artışı ifade ediyor. 2016 yılı için 1,77 milyar TL tahsis edilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü FATİH Projesi listenin ilk sırasında yer alıyor. En fazla BİT yatırımı yapan ilk üç kuruluş Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı olarak sıralanıyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Geçmiş yılların raporlarına yayınlar bölümünden ulaşılabilir