Anasayfa / YATIRIM

YATIRIM

KAMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJELERİ

Kamu kurum ve kuruluşları, sunacakları kamu bilgi ve iletişim teknolojileri projelerini, aşağıda yer alan genel ilke ve esaslara uygun olarak hazırlayacaklardır. 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan kamu bilgi ve iletişim teknolojileri projelerine ilişkin bölümler aşağıda sunulmaktadır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri  Yatırımları

78. Bilgi toplumuna geçiş sürecinin hızlandırılması, ekonomide etkinliğin ve verimliliğin artırılması ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapının oluşturulmasını sağlamak üzere, bilgi  ve iletişim teknolojileri yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamunun e-devlet uygulamalarına geçişini hızlandırmak üzere hazırlayacağı bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinde temel hedef, kamunun kendi içinde bilgi paylaşımının,  birlikte çalışabilirliğin, etkinlik ve şeffaflığın sağlanması ile  vatandaşlara ve iş dünyasına elektronik ortamda sunulacak entegre edilmiş hizmetlerin yaygınlaştırılmasıdır. Hazırlanacak projelerin e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve buna bağlı Bilgi Toplumu Stratejisi’yle uyumlu olması, vatandaş odaklı yaklaşımla iş süreçlerinin ve bilgi gereksinimlerinin analiz edilerek uygun bir tasarım oluşturulması ve gerçekçi ekonomik ve sosyal analizlere dayandırılması esastır. Bu bağlamda, yatırım projelerinin değerlendirilmesinde özellikle kamu kurumlarınca ortak kullanılabilecek nitelikteki çözümler ile yerlilik payı yüksek ve yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltan yazılım ve donanım ürünlerinin kullanıldığı projelere öncelik verilecektir.

79. Bilgi ve iletişim teknolojileri proje teklifleri, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim/ internet adresinde yer alan “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Rehberi”nde belirtilen esaslara göre hazırlanarak Ka-Ya Bilgi Sistemine yüklenecektir. Rehber’de yer alan esaslara uygun olarak teklif edilmeyen bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

80. “Uygulama yazılımı geliştirme” bileşeni içeren ve toplam proje tutarı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Rehberi’nde ifade edilen tutarı geçen bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinde Rehber’de belirtilen kalite standardı seviyelerine uyum zorunluluğu bulunmaktadır.

Kamu BİT Projeleri Hazırlama Rehberi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırım Projeleri tekliflerinde esas alınacak rehbere ve ilgili formlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Ana Rehber

Kamu BİT Projeleri Hazırlama Rehberi  İndir

Şablonlar

EK-A1 Fizibilite Etüdü Gerektirmeyen Proje Teklif Formu  İndir
EK-A2 Fizibilite Etüdü Gerektiren Proje Teklif Formu  İndir
EK-A3 Kurum Kuruluş BİT Kapasitesi Şablonu  İndir
EK-A4 Önceliklendirilmiş BİT Proje Listesi Şablonu  İndir
EK-A5 Devam Eden Proje İzleme Değerlendirme Formu Şablonu  İndir
EK-A6 Proje Tamamlanma Değerlendirme Formu Şablonu  İndir
EK-A7 Proje Maliyet Harcama Tablosu  İndir
EK-A8 Teklif Edilecek BİT Proje Listesi Şablonu  İndir

Alt Rehberler

EK-B1 Proje Teklif Formu Şablonu Rehberi  İndir
EK-B2 Kurum Kuruluş BİT Kapasitesi Şablonu Rehberi  İndir
EK-B3 Proje İzleme ve Değerlendirme Raporları Rehberi  İndir
EK-B4 BİT Projelerinde Karşılaşılabilen Olası Riskler  İndir
EK-B5 Teknik Çözümleri Hazırlama Rehberi  İndir
EK-B6 Teknik Çözümlere İlişkin Maliyetleri Belirleme Rehberi  İndir

Kontrol Listeleri

EK-C1 Proje Başvuru Süreçleri Kontrol Listesi  İndir
EK-C2 Proje Başvuru Formu Kontrol Listesi  İndir

Rehberler

EK-D1.1 Yazılım Geliştirme Fizibilitesi Rehberi İndir
EK-D1.2 Yazılım Modernizasyon Fizibilitesi Rehberi  İndir
EK-D1.3 Sayısallaştırma Fizibilitesi Rehberi İndir
EK-D1.4 Sistem Odasi/Veri Merkezi Geliştirme/İyileştirme Fizibilitesi Rehberi İndir
EK-D1.5 Felaket Kurtarma Merkezi Geliştirme İyileştirme Fizibilitesi Rehberi İndir
EK-D1.6 Ust Politika Belgelerinin Hazırlanması Rehberi İndir
EK-D1.7 Kurumsal Dijital Dönüşüm Planlama Rehberi İndir
EK-D2.1 Yazılım Geliştirme Rehberi İndir
EK-D2.2 Yazılım Modernizasyonu Rehberi İndir
EK-D2.3 Sistem Yazılımı Tedariki Rehberi İndir
EK-D2.4 Uygulama Yazılımı Tedariki Rehberi İndir
EK-D2.5 Güvenlik Yazılımı Tedariki Rehberi İndir
EK-D2.6 Yazılım Mühendisliği Danışmanlığı Rehberi İndir
EK-D2.7 Sunucu Altyapısı Tedariki Rehberi İndir
EK-D2.8 Son Kullanıcı Donanım Altyapısı Tedariki Rehberi İndir
EK-D2.9 İletişim Ve Ağ Altyapısı Tedariki Rehberi İndir
EK-D2.10 Bilgi Güvenliği Altyapısı Tedariki Rehberi İndir
EK-D2.11 Donanım ve Altyapı Danışmanlığı Rehberi İndir
EK-D2.12 Yazılım Bakımı Rehberi İndir
EK-D2.13 Donanım Ve Altyapı Bakımı Rehberi İndir
EK-D3.1 Arşiv Sayısallaştırma Rehberi İndir
EK-D3.2 Coğrafi Veri Sayısallaştırma Rehberi İndir
EK-D3.3 Sistem Verisi Sayısallaştırma Rehberi İndir
EK-D3.4 Sayısallaştırma Danışmanlığı Rehberi İndir
EK-D4.1 Sistem Odası Veri Merkezi Kurulumu Rehberi İndir
EK-D4.2 Felaket Kurtarma Merkezi Kurulumu Rehberi İndir
EK-D3.3 Bulut Altyapı Hizmeti Rehberi İndir
EK-D4.4 Veri Merkezi Hizmeti Rehberi İndir
EK-D4.5 Felaket Kurtarma Merkezi Hizmeti Rehberi İndir
EK-D4.6 Sistem Odası Veri Merkezi Bakimi Modernizasyonu Rehberi İndir
EK-D4.7 Felaket Kurtarma Merkezi Bakımı Modernizasyonu Rehberi İndir
EK-D5.1 Model Hazırlama Rehber Geliştirme Rehberi İndir
EK-D5.2 Eğitim Rehberi İndir
EK-D5.3 Danışmanlık Rehberi İndir
EK-D5.4 Bilgi Güvenliği Danışmanlığı Rehberi İndir
EK-D5.5 İş Sürekliliği Danışmanlığı Rehberi İndir
EK-D5.6 Hizmet Yönetimi Danışmanlığı Rehberi İndir
EK-D5.7 Proje Yönetimi Danışmanlığı Rehberi İndir
EK-D5.8 Yazılım Yasam Döngüsü Danışmanlığı Rehberi İndir

 

2018 Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırım Raporu

2018 yılında kamu kurumlarının yürütmekte olduğu 255 bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) projesi için 5 milyar 67 milyon TL ödenek tahsis edildi. Bu oran 2002 yılında tahsis edilen ödeneğe göre beş kattan fazla bir artışı ifade ediyor. 2018 yılı için 1 milyar TL tahsis edilen Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü FATİH Projesi listenin ilk sırasında yer alıyor. En fazla BİT yatırımı yapan ilk üç kuruluş Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı olarak sıralanıyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Geçmiş yılların raporlarına yayınlar bölümünden ulaşılabilir.