Anasayfa / DUYURULAR / DUYURULAR 2013

DUYURULAR 2013

F Klavye konusunda Başbakanlık Genelgesi yayımlandı

mevzuat2_1_2.jpgKamu kurum ve kuruluşlarının F klavyeye geçişi konusundaki Başbakanlık Genelgesi 10 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgeye göre F klavyeye kademeli bir geçiş sağlanarak, halen kullanımda olan klavyelerin 2017 yılı sonuna kadar F klavyeye dönüştürülmesi temin edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordine edilecek çalışmalarda fklavye.gov.tr internet sitesi üzerinden eğitim içeriği ile uzaktan eğitim hedefleniyor.

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması yayımlandı

TUiK_logo_Tr_1_7TÜİK tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, ülkemizdeki işletmelerin bilişim teknolojilerine erişimi ve kullanımı konusunda temel veri kaynağını teşkil etmektedir. 2013 yılı araştırma sonuçlarına göre 10 ve üstü çalışana sahip işletmelerde bilgisayar kullanım oranı %92, internet bağlantısı sahipliği oranı ise %90,8 olarak gerçekleşmiştir. Araştırmanın yapıldığı dönemde, 10 ve üstü çalışana sahip işletmelerin %53,8’i internet sitesi sahip iken, sosyal medya uygulamalarını kullanan işletmelerin oranı %26,7 olarak gerçekleşmiştir.

Araştırma sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi Teknolojileri Alanında Dokuz Adet Meslek Standardı yayımlandı

mevzuat2_1_8.jpgİstanbul Ticaret Odası koordinasyonunda YASAD ve TÜBİDER tarafından hazırlanan 9 adet Ulusal Meslek Standardı 5 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kapsamda; Yazılım Geliştirici, Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı, Veritabanı Teknik Elemanı, Veritabanı Yönetmeni, BT İş Analizi Elemanı ve BT İş Analisti meslek standartları belirlenmiştir.

Standartlara ulaşmak için tıklayınız.

İzmir İktisat Kongresi’nde ‘Bilişim Politikaları Paneli’ yapıldı

iktisat-kongresi_630 Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı’nın organizasyonunda düzenlenen 5. İzmir İktisat Kongresi kapsamında “Bilişim Politikaları ” konulu bir panel gerçekleştirilmiştir. Panele TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı başkanlık ederken TBD Başkanı Turhan Menteş, Prof.Dr. Erkan Erdil (ODTÜ), Doç.Dr. Mustafa Akgül (Bilkent), Müjdat Altay (TESİD Başkanı, NETAŞ Ceosu) ve Bengi Korkmaz (Mckinsey Danışmanlık) panelist olarak katılmıştır. Panel fotoğrafları için tıklayınız.

TÜİK 2013 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçları açıklandı

TUiK_logo_Tr_1_7TÜİK tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, ülkemizdeki bireylerin bilişim teknolojilerini kullanımı konusunda temel veri kaynağını teşkil etmektedir. 2013 sonuçlarına göre 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve internet kullanım oranları sırasıyla %49,9 ve %48,9’dur. 2013 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2013) 16-74 yaş grubundaki tüm bireylerin %39,5’i interneti düzenli olarak (hemen her gün veya haftada en az bir defa) kullanmıştır. 2013 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2013) internet kullanan bireyler interneti en çok %75,6 ile online haber, gazete ya da dergi okuma için kullanırken, bunu %73,2 ile internet üzerindeki sosyal gruplara katılma takip etmektedir.

Araştırma sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) yayımlandı

logoYaklaşık 2 yıldır hazırlıkları devam eden Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun 1 Temmuz 2013 tarihinde yaptığı görüşmede ele alınarak onaylandı ve 6 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Plan’da, ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü bakımından Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları bölümleri başta olmak üzere, ilgili alanlar altında politikalar belirleniyor.

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) metnine ulaşmak için tıklayınız.

2013 Yılı Kamu BİT Yatırımları Raporu yayınlandı

kapak_42013 yılında kamu kurumlarının yürütmekte olduğu 224 bilgi ve iletişim teknolojileri projesi için 3 milyar 586 milyon TL ödenek tahsis edildi. Bu rakam geçen sene tahsis edilen ödeneğe göre yüzde 37’lik bir artışı ifade ediyor. 2013 yılı için 1,4 milyar TL tahsis edilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü FATİH Projesi listenin ilk sırasında yer alıyor. En fazla BİT yatırımı yapan ilk üç kuruluş Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak sıralanıyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen son atölye çalışması Kalkınma Bakanı Sn. Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında yapıldı

logoBakanlığımız Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi çerçevesinde düzenlenmesi öngörülen son atölye çalışması 28 Mayıs 2013 Salı günü JW Marriott Otel’de gerçekleştirildi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Sn. Kemal Madenoğlu, Müsteşar Yardımcısı Sn. M. Cüneyd Düzyol da katıldı. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. Naci Koru’nun yanı sıra 21 Bakanlığın ve bilgi toplumu çalışmaları açısından özellikle önem arz eden 10 kamu kurum ve kuruluşunun Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür düzeyinde yöneticileri katılım sağladı.

Toplantıda ülkemizin son yıllarda yürüttüğü bilgi toplumu çalışmalarının seyri ve başarı düzeyi, hazırlıkları devam eden Bilgi Toplumu Stratejisi Projesinin safahatı, kamu kurumlarının bilgi toplumu ve e-devlet çalışmaları ile hazırlanacak Strateji ve Eylem Planına ilişkin değerlendirmeleri ele alındı.