Anasayfa / ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR / OECD Dijital Ekonomi Politikaları Komitesi

OECD Dijital Ekonomi Politikaları Komitesi

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organization of Economic Cooperation and Development – OECD) merkezi Paris/Fransa’da bulunan, aralarında ülkemizin de yer aldığı 20 kurucu ülke tarafından 1960 yılında kurulmuş uluslararası bir kuruluştur. Halen Kuruluşa üye 34 ülke bulunmaktadır. Üye ülkelerin büyük çoğunluğu gelişmiş ülkelerdir. OECD’nin temel çalışma alanı, demokratik yönetim ve piyasa tabanlı bir yaklaşım çerçevesinde, üye ülkelerin özellikle ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sağlanmasıdır.

OECD içerisinde Bilim, Teknoloji ve Sanayi Genel Müdürlüğü’ne (Directorate for Science, Technology and Industry – DSTI) bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Dijital Ekonomi Politikaları Komitesi (Committee on Digital Economy Policies – CDEP) hem ortaya koyduğu çalışmaların kalitesi, hem de OECD’ye üye ülkelerin bilgi ve iletişim teknolojileri politikalarına sağladığı katkı sebebiyle, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm yönleriyle tartışıldığı, politikaların üretildiği, standartlar ve göstergelerin belirlendiği, ülkelerin en iyi uygulamalarının paylaşıldığı önemli bir platform niteliğindedir. Komite, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonominin genelinde artan önemini ve bu alandaki küresel eğilimleri de dikkate alarak 2013 yılı itibarıyla yeniden yapılanma kararı almış ve Bilgi, Bilgisayar ve İletişim Politikaları (Information, Computer and Communications Policy – ICCP) Komitesi olan adını CDEP olarak değiştirmiştir. Komitenin çatısı altında ayrıca aşağıda isimleri verilen 3 çalışma grubu faaliyet göstermektedir:

  • Dijital Ekonominin Ölçüm ve Analizi Çalışma Grubu (Working Party on Measurement and Analysis of the Digital Economy – WPMADE)
  • Dijital Ekonomide Güvenlik ve Gizlilik Çalışma Grubu (Working Party on Security and Privacy in the Digital Economy – WPSPDE)
  • İletişim Altyapısı ve Hizmetleri Politikaları Çalışma Grubu (Working Party on Communications Infrastructures and Services Policies – WPCISP)

Komite toplantıları her yıl iki defa (Haziran ve Aralık aylarında) düzenlenmekte, toplantılara üye ülke delegasyonlarının yanı sıra OECD’nin ilişkide bulunduğu ülkelerin, uluslararası kuruluşların ve iş dünyası örgütlerinin temsilcileri de katılmaktadır. Komitenin çalışmaları ülkemizde Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından koordine edilmekte olup, alanın genişliği göz önünde alındığında Adalet Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu gibi pek çok kamu kurum ve kuruluşu komite ve çalışma grubu toplantılarına iştirak etmektedir.

OECD tarafından bilgi ekonomisi alanında yayınlanan tavsiye kararları ve rehberler için tıklayınız.

OECD temel BİT verileri için tıklayınız.

OECD genişbant portalı için tıklayınız.