Anasayfa / BİLGİ TOPLUMU / MEVZUAT / TEBLİĞLER

TEBLİĞLER

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

25/06/2012 tarihli ve 28334 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Tebliğ, Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması kapsamında, Türkiye’de yerleşik yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerinin bir kısmının Destekleme ve İstikrar Fonu’ndan karşılanması hakkındadır. Tebliğ kapsamında, 16’ncı madde ve devamında bilişim şirketlerine yönelik de destekler bulunmaktadır. Bilişim şirketlerine yönelik destekler; pazara giriş desteği, yurt dışı tanıtım desteği, yurt dışı birim desteği, belgelendirme desteği, ticaret heyeti ve alım heyeti destekleri ile danışmanlık desteklerini kapsamaktadır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:376

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:376

18/10/2007 tarihli ve 26674 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen bazı mükelleflere ilişkindir.

373 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

373 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

28/06/2007 tarihli ve 26566 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi ile ilgilidir.

367 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

367 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

01/02/2007 tarihli ve 26421 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi ile ilgili bazı açıklamaları içermektedir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:361

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:361

11/07/2006 tarihli ve 26225 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Tebliğ, elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkindir.

357 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

357 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

02/03/2006 tarihli ve 26096 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Vergi beyannameleri ve bildirimlerinin elektronik ortamda gönderilmesine dair 340 ve 346 sıra no.lu tebliğlerde değişiklik yapılmasına ilişkindir.

346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

03/03/2005 tarihli ve 25744 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesine ilişkindir.

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

06/01/2005 tarihli ve 25692 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Nitelikli elektronik sertifika başvurusu, sertifikanın oluşturulması, yayımlanması, yenilenmesi, iptali ve arşivleme süreçleri dahil olmak üzere ESHS’nin işleyişine, imza oluşturma ve doğrulama verilerine, sertifika ilkelerine ve sertifika uygulama esaslarına, imza oluşturma ve doğrulama araçlarına, ESHS’nin faaliyetleri için kullandığı sistem, cihaz ile fiziki güvenliğine, personeline, zaman damgasına ve hizmetlerine ilişkin teknik hususlar düzenlenmektedir.

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

30/09/2004 tarihli ve 25599 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin idareye intikalinin pratikleştirilmesi için elektronik beyanname düzenlenmesi ile ilgili mükelleflere yönelik bilgiler içermektedir.

26 Şubat 2004 tarihli İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (e-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğ

26 Şubat 2004 tarihli İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (e-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğ

30/04/2004 tarihli ve 25448 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Tebliğ ile 2004/Mayıs ve takip eden aylara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi adı altında alınacak olan belgeyi, işverenlerden tüm illerde; bir ila yedi (dahil) sigortalı çalıştıranların istemeleri halinde, sekiz (dahil) veya daha fazla sigortalı çalıştıranların ise zorunlu olarak internet ortamında göndermeleri uygun görülmüştür.

97/9 Sayılı Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2003/4)

97/9 Sayılı Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2003/4)

28/08/2003 tarihli ve 25213 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin yurt dışında mal ticaretine yönelik faaliyette bulunmak üzere şirket kurmaları, depo ve mağaza açmaları ve işletmelerinden doğacak giderlerinin uluslararası kurallara göre devletçe karşılanmasına yönelik tebliğde değişiklik yapılmaktadır.