DANIŞMA KURULU

e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu, 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile toplumun tüm kesimlerinin bilgi toplumuna geçiş sürecine etkin katılım ve desteğini sağlamak, birikimlerinden istifade etmek ve gerekli dayanışma ve işbirliği ortamını tesis etmek amacıyla yeniden yapılandırılmıştır.

Yeni e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşmaktadır. e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu’nun 16 sayılı Kararı ile e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulunun oluşumuna ilişkin esaslar ile Kurulda yer alması uygun görülen sivil toplum kuruluşları belirlenmiştir. Yeni Danışma Kurulu’nda temsil edilen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları listesi için burayatıklayınız.

Daha sonra kamuoyuna yapılan bir duyuru ile diğer sivil toplum kuruluşlarının Danışma Kuruluna katılma talepleri alınmıştır.

e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu ilk toplantısını 12.02.2008 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Halil İbrahim AKÇA başkanlığında, Devlet Planlama Teşkilatında gerçekleştirmiştir.

Danışma Kurulunun ilk toplantısında Kurul başkan ve başkanvekili seçimi yapılmıştır. Danışma Kurulu Başkanlığına Serhat Özeren (TEDER temsilcisi) ve Başkanvekilliğine Mustafa Akgül (İnetD temsilcisi) seçilmişlerdir.

Toplantı ile ilgili dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir:

pdf Toplantı Gündemi
pdf Devlet Planlama Teşkilatı sunumu
pdf Katılımcı Listesi