Anasayfa / BİLGİ TOPLUMU / MEVZUAT / YPK KARARLARI

YPK KARARLARI

“Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010)” ve “Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010)”

“Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010)” ve “Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010)”

11/07/2006 tarihli ve 2006/38 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

DPT’nin 23/6/2006 tarih ve MY-59 sayılı yazısı ile Kurula intikal ettirilen e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun 1/6/2006 tarih ve 12 sayılı Kararı dikkate alınarak; 2006-2010 Dönemini kapsayan ekli “Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010)” ile “Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010)”nın kabulüne, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5 inci maddesine göre karar verilmiştir.

“e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Yılı Eylem Planı”

“e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Yılı Eylem Planı”

24/03/2005 tarihli ve 2005/5 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

DPT’nin 8.2.2005 tarih ve MY-6 sayılı yazısı ile Kurul’a intikal ettirilen e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun 16.12.2004 tarih ve 9 sayılı Kararı dikkate alınarak; 2005 Yılında uygulanması öngörülen ve DPT’nin koordinasyonunda, ilgili STK’ların katılımlarıyla hazırlanan ekli “E-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Yılı Eylem Planı”nın kabulüne ve Eylem Planının uygulanmasına ve izlenmesine ilişkin hususların DPT tarafından yürütülmesine, 540 sayılı KHK’nın 5. maddesine göre karar verilmiştir.