Anasayfa / DUYURULAR / DUYURULAR 2007

DUYURULAR 2007

E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 22. Toplantısı

DPT_10_1_2_3e-DTr İcra Kurulu XXII. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in başkanlığında, 25/10/2007 tarihinde Başbakanlık Yeni Bina Bakanlar Kurulu Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve ilgili dokümanlar aşağıdadır.

AB tarafından yayımlanan e-Devlet Karşılaştırmalı Değerlendirme Araştırması 2007

capgemini_1AB tarafından Cap Gemini firmasına hazırlatılan 20 temel kamu hizmetinin elektronik ortamda sunum düzeyinin karşılaştırmalı olarak ölçüldüğü çalışma yayımlanmıştır. Rapora göre 20 temel kamu hizmetinin tamamen elektronik ortamda sunumunda, AB 27+ (AB27 ve Türkiye, İzlanda, İsviçre ve Norveç) ortalaması yüzde 58 iken, Türkiye için bu oran yüzde 55’dir. Bu hizmetlerin elektronik ortamda sunumunda ulaşılan olgunluk seviyesi, AB 27+ için yüzde 75 iken, Türkiye’de yüzde 68 olarak gerçekleşmiştir. İş dünyasına sunulan hizmetlerin olgunluk seviyesi açısından ise Türkiye yüzde 86 ile AB 27+ ortalamasının (yüzde 84) üzerindedir. Karşılaştırmalı rapora ulaşmak için tıklayınız.

pdf  AB tarafından Yayımlanan E-Devlet Karşılaştırmalı Değerlendirme Türkiye Raporu

Brown Üniversitesi’nin Küresel e-Devlet 2007 Raporu

brownABD’deki Brown Üniversitesi’nin 198 ülkenin kamu kurumları internet hizmetlerini araştırdığı raporda geçen yıl 27. sırada yer alan Türkiye bu yıl 19 basamak atlayıp 8.’liği Avustralya’yla paylaştı. Rapora ulaşmak için buraya tıklayınız.

OECD e-Devlet Çalışmaları TÜRKİYE

DPT_10_1_2_3OECD, e-devletin başarılarını ve problemlerini ulusal bağlamda analiz etmek ve ülkelerin e-devlet çabalarını iyileştirmelerine yardımcı olacak eylem önerilerinde bulunmak amacıyla ilgili ülkenin talebi üzerine incelemeler yapmaktadır.Ülkemizin talebi üzerine, OECD tarafından hazırlanan ve Türkiye’de e-devlet çalışmalarının incelendiği ‘OECD e-Government Studies Turkey’ adlı yayın, Müsteşarlığımız tarafından Türkçe’ye çevrilerek kullanıma sunulmuştur. OECD ile yapılan anlaşma çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ilgililerin bu yayının Türkçe nüshasına ulaşmak için elektronik ortamda Bilgi Toplumu Dairesi’ne e-Posta ile başvurarak kullanıcı adı ve şifre alması gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifre alındıktan sonra aşağıdaki bağlantıyı kullanarak yayına erişebilirsiniz.

OECD e-Devlet Çalışmaları Türkiye Raporu

Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Web Sayfası devreye girmiştir

logo-ict-psp_21_2_26_1Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı ve bu kapsamda yürütülen çalışmaların yakından takip edilebilmesi amacıyla bir web sayfası devreye sokulmuştur.Bu web sayfasına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

ICT-PSP Ana sayfası

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DPT_10_1_2_3Bilgi ve iletişim teknolojisi projeleri, Yatirim internet adresinde yer alan Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu” nda belirtilen esaslara göre hazırlanarak teklif edilecektir. Kılavuzda yer alan esaslara uygun olarak teklif edilmeyen bilgi ve iletişim teknolojisi projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Vatandaşlık Kartı Projesine ilişkin 2007/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi

DPT_10_1_2_328/7/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Toplumu Stratejisinin eki Eylem Planının 46 numaralı “Vatandaşlık Kartı; Pilot Uygulaması ve Yaygınlaştırılması” eylemine ilişkin 2007/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi 04/07/2007 tarihli ve 26572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2007/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi

5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

DPT_10_1_2_3İçerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenleyen 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 23 Mayıs 2007 tarihli ve 26530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.