Anasayfa / DUYURULAR / DUYURULAR 2010

DUYURULAR 2010

ICT PSP 2011 Yılı Taslak İş Programı yayımlandı

logo-ict-psp_21_2_26_1ICT PSP 2011 Yılı Taslak İş Programı 17 Aralık 2010 tarihinde Brüksel’de yapılan Komite toplantısında kabul edilmiştir.

Taslak iş programına ulaşmak için burayı tıklayınız.

AB Komisyonunun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) Ardılı İçin Başlattığı Danışma Süreci

cip_6Avrupa Birliğinin Avrupa’da rekabetçiliği ve yenilikçiliği destekleyerek, etkin enerji kullanımını ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak amacıyla 2007-2013 döneminde uygulanmak üzere başlattığı Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) sonrasında devreye alacağı programın çerçeve ve hedeflerini belirlemeye yönelik bir danışma sürecinin başlatılmıştır. CIP programının ardılı niteliğinde olacak programa ilişkin görüş ve öneriler 4 Şubat 2011 tarihine kadar http://ec.europa.eu/cip/public_consultation/index_en.htm adresinden erişilebilecek anketin doldurulması suretiyle iletilebilecektir.

IPv6’ya Geçiş Planı Genelgesi yayımlandı

mevzuat2_1_2.jpgKamu kurum ve kuruluşlarının IPv6’ya Geçiş Planına ilişkin 2010/25 sayılı Başbakanlık Genelgesi 8 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgede yer alan geçiş planına göre kamu kurum ve kuruluşları en geç 31 Ağustos 2011 tarihine kadar internet üzerinden verdikleri kamuya açık tüm hizmetleri IPv6’yı destekler hale getirecekler.

Genelgeye erişmek için tıklayınız.

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması sonuçları açıklandı

TUIK_15_1_1Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yapılan araştırmaya göre 2010 yılı Ocak ayında girişimlerde bilgisayar kullanım oranı %92,3, internet erişimi sahipliği ise %90,9 olarak belirlendi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi hayata geçiriliyor

MEBlogo_2Eğitimde fırsat eşitliğini ve eğitim kalitesini artırmayı amaçlayan FATİH projesinin imza töreni 22 Kasım 2010 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu ve Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım’ın katılımıyla yapıldı.

Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimi kapsayan projede üç yıl içinde okulların bilişim altyapısı daha ileri bir aşamaya taşınacak, öğretmenler donanım altyapısı konusunda hizmet içi eğitime alınacak, öğretim programları bilişim teknolojisi destekli öğretime uyumlu hale getirilecek ve sayısal eğitim içeriği oluşturulacak.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye Siber Suç Sözleşmesini imzaladı

council-of-europe_2Temel amacı, siber suçlarla uluslararası alanda etkin bir şekilde mücadele edebilmek ve bu suçlarla mücadelede ortak bir anlayışı benimsemek olan Avrupa Konseyi’nin 23 Kasım 2001 tarihinde imzaya açtığı Siber Suç Sözleşmesini (185 sayılı sözleşme) Türkiye, 10 Kasım 2010 tarihinde imzaladı.

Sözleşmenin resmi olmayan Türkçe çevirisine ulaşmak için tıklayınız.

Sözleşmenin orijinal metnine ulaşmak için tıklayınız.

İnternet Alan Adları Yönetmeliği yayımlandı

mevzuat2_1_2.jpg7 Kasım 2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İnternet Alan Adları Yönetmeliği ile “tr” uzantılı olan tüm alan adları yönetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Bu Yönetmeliğe göre, her gerçek veya tüzel kişi bir veya daha fazla alan adına sahip olmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan faaliyet belgesi almış olan kayıt kuruluşlarına başvuru yapabilir. Yönetmelikte, kayıt kuruluşlarının ve alan adı sahiplerinin hak ve yükümlülükleri, alan adları ile ilgili ihtilaf durumlarında alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları ile bu mekanizmaya başvuru usulü, hakemlerin nitelikleri gibi hususlar düzenlenmektedir.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

EU Kids Online İkinci Aşama Raporu yayınlandı

eukidsonlineBilgi ve iletişim teknolojilerinin güvenli kullanımını amacıyla, çocukların ve ebeveynlerin bu konudaki bilgi düzeylerini ve tecrübelerini ortaya koymak üzere Avrupa Komisyonu Güvenli İnternet Programı kapsamında 2006 yılında başlatılan EU Kids Online (Avrupa Çevrimiçi Çocuklar) araştırma projesinin ikinci aşaması tamamlanmıştır. Projenin 2009 yılı Haziran ayında başlayan ikinci evresinde, internet kullanan 9–16 yaş arası çocuklar ve aileleriyle yapılan yüz-yüze röportajlar ve anket çalışmalarında internete erişim ve kullanım, riskler, ebeveyn kontrolü ile psikolojik, sosyal, sağlık ve eğitsel çeşitli konulara odaklanılmıştır.

Türkiye ayağı Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden araştırmacılar önderliğinde gerçekleştirilen ikinci aşamanın sonuçlarına erişmek için tıklayınız.

Güvenli internet hakkında bilgi almak için tıklayınız.