Anasayfa / Duyurular / Duyurular 2016

Duyurular 2016

Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu 2016

139 ülkenin değerlendirildiği 2016 yılı Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu Ağ Hazırlık İndeksine göre Singapur’un (6,0 puan) ilk sırada olduğu sıralamada Türkiye 48. (4,4 puan) sırada yer almıştır.

Raporun tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Bilgi Toplumu Stratejisi Yönlendirme ve Danışma Kurulları Oluşturulmuştur.

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın uygulama sürecini izleyip yönlendirmek üzere,  Bilgi Toplumu Stratejisi Yönlendirme Kurulu ve görüş ve önerileriyle bu Kurul’a destek olmak üzere de Bilgi Toplumu Stratejisi Danışma Kurulu Kalkınma Bakanının 19 Aralık 2016 tarihli Olur’uyla  kurulmuştur.

Bilgi Toplumu Stratejisi Yönlendirme ve Danışma Kurulları Genelgesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

2016 Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları Raporu

2016 yılında kamu kurumlarının yürütmekte olduğu 233 bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) projesi için 4 milyar 530 milyon TL ödenek tahsis edildi. Bu oran 2002 yılında tahsis edilen ödeneğe göre altı kata yakın bir artışı ifade ediyor. 2016 yılı için 1,77 milyar TL tahsis edilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü FATİH Projesi listenin ilk sırasında yer alıyor. En fazla BİT yatırımı yapan ilk üç kuruluş Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı olarak sıralanıyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.
Geçmiş yılların raporlarına yayınlar bölümünden ulaşılabilir.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Yayımlanmıştır.

e-devlet_stratejisi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan “2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı” 19 Temmuz 2016 tarihli ve 29775 sayılı Resmi Gazete 2. Mükerrer ekinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2016–2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı‘na ulaşmak için tıklayınız.

Avrupa Parlamentosu Yeni Veri Koruma Tüzüğü’nü Onayladı.

Kişisel verilerin koruması ile bireylere verileri üzerinde daha iyi kontrol imkân sağlanmasını ve Avrupa Birliği genelinde yüksek düzeyde veri koruması oluşturmayı amaçlayan AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation–GDPR) Avrupa Parlamentosu tarafından 14 Nisan 2016 tarihinde onaylanmıştır.

Dört yıldan daha uzun bir süredir çalışmalarına devam edilen ve halen uygulanmakta olan 95/46/EC sayılı AB Veri Koruma Direktifini yürürlükten kaldıran yeni AB Genel Veri Koruma Tüzüğü yapılan nihai oylama ile Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilmiştir. Tüzük, AB Resmi Gazete’sinde yayımlanmasının ardından 20 gün içerisinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihten itibaren söz konusu Tüzük hükümleri tüm üye devletlerde bağlayıcı hale gelecektir. Üye devletlerin Tüzük hükümlerini ulusal kanunlarına dâhil edebilmeleri için iki yıllık süre öngörülmektedir.

AB veri koruma kurallarında köklü bir reformu ihtiva eden bu Tüzük iki temel alandan oluşmaktadır: AB’de kişisel verilerin işlenmesi konusunda genel düzenlemeler ve polis ve adli makamlar tarafından işlenen veriler üzerindeki düzenlemeler. Ayrıca söz konusu Tüzük ile aşağıda ifade edilen önemli konularda düzenlemeler getirilmiştir:

  • Unutulma hakkı (bireyin isteği üzerine hesapların veya kişisel verilerin silinmesi),
  • Verilerin taşınabilir kılınması (sunucu değiştirildiğinde verilerin yeni bir sunucuya aktarılması),
  • Verilerin ne zaman hacklendiğinin bireye bildirilmesi,
  • Gizlilik politikalarının açık ve anlaşılır biçimde bireylere aktarılması,
  • Mevzuata aykırı hareket eden şirketlerin dünya çapındaki yıllık cirolarının yüzde 4’üne varan para cezalarına çarptırılması gibi yükümlülükler içeriyor.

AB Parlamentosu tarafından kabul edilen nihai metne erişmek için tıklayınız.

e-Yazışma Projesi 13. eTR Ödüllerinde Birincilik Ödülü Kazanmıştır.​​

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından, Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen “13. e Türkiye (eTR) Ödülleri” Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. eTR ödülleri ile örnek e-Devlet uygulamalarına dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı girişimlerin desteklenip özendirilmesi ve bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşması hedefleniyor. “Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler”, “Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler”, “Kamudan Kamuya e-Hizmetler” ve “Yerel Yönetimler” kategorilerinde finalde kalan 26 projeden kazananlar, jürinin yaptığı elektronik oylama ile belirlendi.

“Kamudan Kamuya e-Hizmetler” kategorisinde, Bakanlığımızın yürüttüğü “e-Yazışma Projesi” birincilik ödülü kazanmıştır.

Diğer kategorilerde ödüle layık görülen projelere ve ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

2016 Dünya Kalkınma Raporu yayımlandı.

Dünya Bankası tarafından hazırlanan 2016 Dünya Kalkınma Raporu yayımlandı.

Rapora erişmek için buraya tıklayınız.

Türkiye Akıllı Şehirler Değerlendirme Raporu yayımlandı.

Ülkemizdeki şehirlerin akıllı kente dönüşüm sürecindeki mevcut durumunu ortaya koymak üzere, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından “Türkiye Akıllı Şehirler Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır.

Rapora erişmek için buraya tıklayınız.