Anasayfa / Genel

Genel

Büyük Veri Uygulamalarında Kişisel Veri Mahremiyeti konulu uzmanlık raporu yayınlanmıştır

Avrupa Parlamentosu Yeni Veri Koruma Tüzüğü’nü Onayladı.

Kişisel verilerin koruması ile bireylere verileri üzerinde daha iyi kontrol imkân sağlanmasını ve Avrupa Birliği genelinde yüksek düzeyde veri koruması oluşturmayı amaçlayan AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation–GDPR) Avrupa Parlamentosu tarafından 14 Nisan 2016 tarihinde onaylanmıştır.

Dört yıldan daha uzun bir süredir çalışmalarına devam edilen ve halen uygulanmakta olan 95/46/EC sayılı AB Veri Koruma Direktifini yürürlükten kaldıran yeni AB Genel Veri Koruma Tüzüğü yapılan nihai oylama ile Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilmiştir. Tüzük, AB Resmi Gazete’sinde yayımlanmasının ardından 20 gün içerisinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihten itibaren söz konusu Tüzük hükümleri tüm üye devletlerde bağlayıcı hale gelecektir. Üye devletlerin Tüzük hükümlerini ulusal kanunlarına dâhil edebilmeleri için iki yıllık süre öngörülmektedir.

AB veri koruma kurallarında köklü bir reformu ihtiva eden bu Tüzük iki temel alandan oluşmaktadır: AB’de kişisel verilerin işlenmesi konusunda genel düzenlemeler ve polis ve adli makamlar tarafından işlenen veriler üzerindeki düzenlemeler. Ayrıca söz konusu Tüzük ile aşağıda ifade edilen önemli konularda düzenlemeler getirilmiştir:

  • Unutulma hakkı (bireyin isteği üzerine hesapların veya kişisel verilerin silinmesi),
  • Verilerin taşınabilir kılınması (sunucu değiştirildiğinde verilerin yeni bir sunucuya aktarılması),
  • Verilerin ne zaman hacklendiğinin bireye bildirilmesi,
  • Gizlilik politikalarının açık ve anlaşılır biçimde bireylere aktarılması,
  • Mevzuata aykırı hareket eden şirketlerin dünya çapındaki yıllık cirolarının yüzde 4’üne varan para cezalarına çarptırılması gibi yükümlülükler içeriyor.

AB Parlamentosu tarafından kabul edilen nihai metne erişmek için tıklayınız.

e-Devlet Kapısı 20 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Kamu hizmetlerini, vatandaşlara ve işletmelere etkin ve verimli bir şekilde tek noktadan sunmayı amaçlayan e-Devlet Kapısı 20 milyon kullanıcıya ulaştı. Aralık 2008’de 22 hizmetle açılan e-Devlet Kapısı bu sayıyı 151 kamu kurumuna ait 1083 entegre elektronik hizmete çıkararak kamu hizmetlerine erişimde kolaylıklar sağlamaya devam ediyor.

13 Ocak 2015 tarihinde Türksat’ta düzenlenen bir törenle e-Devlet Kapısının 20 milyonuncu kayıtlı kullanıcısına, hizmetlerini sadece Kapı üzerinden sunan Milli Savunma Bakanlığına ve Kapıda en çok hizmeti bulunan kurum olan SGK’ya ödülleri verildi.

Etkinliğe ilişkin ayrıntı için tıklayınız.

 

 

KAMİS (Kamu İnternet Siteleri Rehberi) Projesi Çalıştayı

KAMİS (Kamu İnternet Siteleri Rehberi) Projesi kapsamında Kamu İnternet Siteleri Kullanılabilirlik Çalıştayı düzenlenecektir. Çalıştay, 25 Aralık 2014 Perşembe günü 13:30 – 17:30 saatleri arasında Wyndham Ankara Otel’de gerçekleştirilecektir. Bilgi ve program için tıklayınız.

Bilgi Toplumu Stratejisi

information-society-strategy

e-Yazışma Projesi

e-yazisma-teknik-rehberi-v1.1_260px

Kamu BİT Yatırımları

e-Yazışma Teknik Rehberi Güncellendi

e-yazisma-teknik-rehberi-v1.1_260pxe-Yazışma Projesi kapsamında ilk sürümü Aralık 2011 tarihinde yayınlanan e-Yazışma Teknik Rehberi Taslağı yeni sürümü (Sürüm 1.1) paylaşıma açılmıştır.

Rehberin yeni sürümüne ulaşmak için tıklayınız.

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 8. Toplantısı

E-DTr Icra Kurulu VIII. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında, 9 Eylül 2004 tarihinde, Yeni Başbakanlık Binası 1. Kat Toplantı Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ile alınan 7 ve 8 numaralı kararlar aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 8. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 8. Toplantısı E-Devlet Kapısı (Karar 8)
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 8. Toplantısı Kamuda Elektronik Kayıt Yönetimi (Karar 7)