Anasayfa / DUYURULAR / Duyurular 2018

Duyurular 2018

BM 2018 e-Devlet Araştırma Raporu Yayımlandı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) e-Devlet’le ilgili ölçümleme çalışmaları kapsamında hazırladığı e-Devlet Gelişmişlik Endeksini de içeren e-Devlet Araştırma Raporu’nun 2018 sürümü yayımlanmıştır. “Çevrimiçi Hizmet”, “Telekomünikasyon Altyapısı” ve “İnsan Kaynağı” alt endekslerini içeren Rapor’a göre 2018 yılında Türkiye dünya genelinde 193 ülke arasında 53. sırada yer almıştır.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

2018 Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları Raporu

2018 yılında kamu kurumlarının yürütmekte olduğu 255 bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) projesi için 5 milyar 67 milyon TL ödenek tahsis edildi. Bu oran 2002 yılında tahsis edilen ödeneğe göre beş kattan fazla bir artışı ifade ediyor. 2018 yılı için 1 milyar TL tahsis edilen Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü FATİH Projesi listenin ilk sırasında yer alıyor. En fazla BİT yatırımı yapan ilk üç kuruluş Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı olarak sıralanıyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.
Geçmiş yılların raporlarına yayınlar bölümünden ulaşılabilir.

Türkiye e-Devlet Raporu 2018 sürümü yayımlandı.

Avrupa Komisyonu’nun 34 ülke için hazırladığı e-Devlet Raporlarının 2018 tarihli yeni sürümleri yayımlanmıştır. Raporlar, 34 ülkede (28 AB ülkesi, Makedonya, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Türkiye) e-devlet hizmetlerinin uygulanması ve sunulması ile ilgili politika ve faaliyetlere kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır. Ülkemiz raporuna ve diğer ülkelerin e-devlet raporlarına ulaşmak için tıklayınız. 

OECD Dijital Ekonomi Görünümü 2017 Raporu Yayımlandı

OECD tarafından iki yılda bir hazırlanan Dijital Ekonomi Görünümü (Digital Economy Outlook) çalışması yayımlanmıştır. Yayında dijital ekonomideki gelişmeler ve ortaya çıkan fırsatlar ile sorunlara yer verilmektedir. Raporda ayrıca, OECD ve ekonomi alanında işbirliği yapılan diğer ülkelerin bilgi ve iletişim teknolojileri ile internetten nasıl yararlandığı, politika üreticilerine dijital ekonominin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için hayata geçirilmesi gereken düzenleyici uygulamalar ve geliştirilen politikalar ile dijital dönüşümün ekonomileri ve toplumları nasıl etkilediği gösterilmektedir.
Çalışmada yer alan temel bazı bulgular aşağıda özetlenmektedir. Çalışmanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.
• Devletler, dijital dönüşümün getirdiği fırsatların ve zorlukların farkına varıyor
• Krizin devam eden etkilerine rağmen bilişim teknolojisi hizmetleri büyümeye ve olumlu bir görünümü pekiştirmeye devam ediyor
• Hızla gelişen iletişim altyapıları ve hizmetler, yeni bir veri dalgası için güncelleniyor
• BİT kullanımı yayılmaya devam ediyor ama ülkeler, firmalar ve şahıslar arasında denk olmayan bir dağılım gösteriyor
• Dijital inovasyon ve yeni iş modelleri, iş ve ticareti de içerecek şekilde dönüşümü ileri taşıyor
• Dijital güvenlik ve gizlilik hakkındaki kaygılar, BİT uyarlamasını ve iş fırsatlarını kısıtlı tutmaktadır
• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatta ve çalışma için etkin kullanımı, daha iyi temel becerilerle tamamlanmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinde uzmanlığa dayanan vasıfların daha çok kullanılmasını gerektirir
• Yapay zekanın getirilerine önemli politika ve etik soruları eşlik ediyor
• Kayıt zincirinin (Blockchain) potansiyeli, teknik engellerle ve politika zorluklarıyla baş etmeye dayalıdır

e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

e-Yazışma Projesinin hukuki dayanağını oluşturan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 2 Şubat 2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile e-Yazışma Projesi kapsamında resmi yazışmalarını elektronik ortamda gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşlarının Bakanlığımız tarafından hazırlanan e-Yazışma Teknik Rehberine uyumu zorunlu hale gelmiştir.

14 Ekim 2017 tarihli ve 30210 sayılı Resmî Gazete’de e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Söz konusu Genelgeyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının (gizlilik dereceli yazılar hariç) resmi yazışmalarını elektronik ortamda yapacağı, kullandıkları EBYS yazılımlarını ve ilgili bileşenlerini en kısa sürede e-Yazışma Teknik Rehberiyle uyumlu hale getirecekleri belirtilmektedir. Ayrıca, Genelgeyle resmi yazışmaların şifreli olarak yapılabilmesini sağlayan şifreleme sertifikaları ve kurumsal kimliklerinin güvenli şekilde tanımlanıp doğrulanabilmesini sağlayan elektronik mühür sertifikası mekanizması tanımlanmıştır.

e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi için tıklayınız.

“Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün Getirdiği Yenilikler ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi” Konulu Çalışma Raporu yayımlandı.

Bilindiği üzere, kişisel verilerin korunması ile bireylere verileri üzerinde daha iyi kontrol imkân sağlanmasını ve Avrupa Birliği genelinde yüksek düzeyde veri koruması oluşturmayı amaçlayan AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation–GDPR) Avrupa Parlamentosu tarafından 14 Nisan 2016 tarihinde onaylanmıştır.

Çalışma Raporunda, uzun bir süredir çalışmalarına devam edilen ve 95/46/EC sayılı AB Veri Koruma Direktifini yürürlükten kaldıran yeni AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün getirdiği yeni düzenlemeler temel hatlarıyla incelenmiş, Türk Hukuku bakımından olası etkileri ele alınmıştır.

Söz konusu rapora ulaşmak için tıklayınız.

Küresel Siber Güvenlik Endeksi Raporu 2017

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından yayımlanan Küresel Siber Güvenlik Endeksi 2017 (Global Cybersecurity Index 2017) raporunda, ülkelerin siber güvenlik alanındaki gelişmişlik düzeyi bir endeks aracılığıyla gösterilmektedir. 164 ülkeyi kapsayan endeks, temel olarak 5 kategoriden oluşmaktadır: (i) Yasal Tedbirler (Legal Measures), (ii) Teknik Tedbirler (Technical Measures), (iii) Organizasyonel Tedbirler (Organizational Measures), (iv) Kapasite Geliştirme (Capacity Building) ve (v) İşbirliği (Cooperation). Bu beş kategori dikkate alınarak hazırlanan endeksin 2017 versiyonunda Türkiye 164 ülke arasında yüzde 58,1 skor değeriyle 43. sırada yer almaktadır. Siber güvenlik konusunda önemli bulguları olan bu raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

2017 Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları Raporu

2017 yılında kamu kurumlarının yürütmekte olduğu 256 bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) projesi için 4 milyar 444 milyon TL ödenek tahsis edildi. Bu oran 2002 yılında tahsis edilen ödeneğe göre beş kattan fazla bir artışı ifade ediyor. 2017 yılı için 1 milyar TL tahsis edilen Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü FATİH Projesi listenin ilk sırasında yer alıyor. En fazla BİT yatırımı yapan ilk üç kuruluş Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı olarak sıralanıyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.
Geçmiş yılların raporlarına yayınlar bölümünden ulaşılabilir.