Anasayfa / Duyurular / e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

e-Yazışma Projesinin hukuki dayanağını oluşturan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 2 Şubat 2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile e-Yazışma Projesi kapsamında resmi yazışmalarını elektronik ortamda gerçekleştirecek kamu kurum ve kuruluşlarının Bakanlığımız tarafından hazırlanan e-Yazışma Teknik Rehberine uyumu zorunlu hale gelmiştir.

14 Ekim 2017 tarihli ve 30210 sayılı Resmî Gazete’de e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Söz konusu Genelgeyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının (gizlilik dereceli yazılar hariç) resmi yazışmalarını elektronik ortamda yapacağı, kullandıkları EBYS yazılımlarını ve ilgili bileşenlerini en kısa sürede e-Yazışma Teknik Rehberiyle uyumlu hale getirecekleri belirtilmektedir. Ayrıca, Genelgeyle resmi yazışmaların şifreli olarak yapılabilmesini sağlayan şifreleme sertifikaları ve kurumsal kimliklerinin güvenli şekilde tanımlanıp doğrulanabilmesini sağlayan elektronik mühür sertifikası mekanizması tanımlanmıştır.

e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi için tıklayınız.

Cevapla