Anasayfa / BİLGİ TOPLUMU / MEVZUAT / ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi

17/03/2016 tarihli ve 29656 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’nin İlişik Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar 2016/8576 karar sayısı ile Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Topluluğu’nun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı’nın (2007-2013) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programına Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Topluluğu’nun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı’nın (2007-2013) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programına Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

19/09/2009 tarihli ve 27354 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Türkiye’nin Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programına katılımına ilişkin mutabakat zaptının 2009/15425 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanması hakkındadır.

Pan-Avrupa e-Devlet Hizmetlerinin İdareler, İş Dünyası Ve Vatandaşlara Birlikte İşler Sunumu Konusundaki Topluluk Programına (IDABC) Türkiye'nin Katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu Ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

Pan-Avrupa e-Devlet Hizmetlerinin İdareler, İş Dünyası Ve Vatandaşlara Birlikte İşler Sunumu Konusundaki Topluluk Programına (IDABC) Türkiye'nin Katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu Ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

11/03/2007 tarihli ve 26459 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Türkiye’ nin IDABC programına katılımına ilişkin mutabakat zaptının 2007/11685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanması hakkındadır.

'İdareler Arasında Elektronik Veri Değişimi Konusundaki Topluluk Programı (IDA)'na Türkiye’nin katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

'İdareler Arasında Elektronik Veri Değişimi Konusundaki Topluluk Programı (IDA)'na Türkiye’nin katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

12/03/2004 tarihli ve 25400 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Türkiye’nin IDA programına katılımına ilişkin mutabakat zaptının 2004/6939 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanması hakkındadır.

Bilgi Toplumunda Küresel Ağlar Üzerinde Avrupa Sayısal İçeriğinin Kullanımını ve Gelişimini Desteklemeye ve Dil Çeşitliliğini Teşvik Etmeye Yönelik Çok Yıllı Programa (e-İçerik) Türkiye’nin Katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

Bilgi Toplumunda Küresel Ağlar Üzerinde Avrupa Sayısal İçeriğinin Kullanımını ve Gelişimini Desteklemeye ve Dil Çeşitliliğini Teşvik Etmeye Yönelik Çok Yıllı Programa (e-İçerik) Türkiye’nin Katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

20/03/2003 tarihli ve 25054 Sayılı Resmi Gazete (Mükerrer) (tıklayınız)

Türkiye’nin e-Content programına katılımına ilişkin mutabakat zaptının 2003/5345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanması hakkındadır.