Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı Başlatıldı. 09.07.2014

İzmir Kalkınma Ajansı 26 Haziran 2014 tarihi itibariyle “Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri” mali destek programını başlattı. Program kapsamında kar amacı güden ve gütmeyen başvuru sahiplerine toplamda 15 Milyon TL’lik bir kaynağın başarılı projelere kullandırılması planlanıyor.

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programının amacı, “İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci destekleyecek uygulamalarının yaygınlaştırılması, bu amaca hizmet edecek şekilde, İzmir’de işletmelerin belirlenen öncelikli alanlarda kaliteli bilgi iletişim teknolojileri üretmelerinin sağlanması” olarak belirlendi.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı Görüşe Açılmıştır 05.06.2014

Ülkemizin 2014-2018 döneminde takip edeceği Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı taslağı Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Taslak Strateji ve Eylem Planına ilişkin ilgili kesimlerin görüşlerinin alınması sonrasında Strateji ve Eylem Planı belgesi Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yürürlüğe konacaktır.

Bu çerçevede, ilgili tüm kesimlerin Taslak Strateji ve Eylem Planında yer alan politika ve hedefler ile eylemlerin kapsamı, süresi, uygulama adımı gibi unsurlarına ilişkin katkıları ve varsa yeni eylem önerilerinin alınması önem arz etmektedir. Görüş alma süreci 20 Haziran 2014 tarihine kadar devam edecektir.

Bu çerçevede, ilgi duyan herkes Strateji ve Eylem Planına ilişkin görüşlerini btd@kalkinma.gov.tr adresine e-posta ile gönderebilecektir. Strateji ve Eylem Planına Bilgi Toplumu Stratejisi Portali üzerinden görüş vermek için portal üzerindeki doküman yorum sayfası da kullanılabilecektir.

Taslak Strateji dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Portal aracılığıyla dokümana yorum yapmak için tıklayınız.

2014 Yılı Kamu BİT Yatırımları Raporu Yayınlandı. 29.05.2014

2014 yılında kamu kurumlarının yürütmekte olduğu 263 bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) projesi için 3 milyar 684 milyon TL ödenek tahsis edildi. Bu oran 2002 yılında tahsis edilen ödeneğe göre beş kattan fazla bir artışı ifade ediyor. 2014 yılı için 1,4 milyar TL tahsis edilen Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü FATİH Projesi listenin ilk sırasında yer alıyor. En fazla BİT yatırımı yapan ilk üç kuruluş Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak sıralanıyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

e-Yazışma Teknik Rehberi Güncellendi. 06.03.2014


e-Yazışma Projesi kapsamında ilk sürümü Aralık 2011 tarihinde yayınlanan e-Yazışma Teknik Rehberi Taslağı yeni sürümü (Sürüm 1.1) paylaşıma açılmıştır.

Rehberin yeni sürümüne ulaşmak için tıklayınız.


F Klavye konusunda Başbakanlık Genelgesi yayımlandı. 10.12.2013

Kamu kurum ve kuruluşlarının F klavyeye geçişi konusundaki Başbakanlık Genelgesi 10 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgeye göre F klavyeye kademeli bir geçiş sağlanarak, halen kullanımda olan klavyelerin 2017 yılı sonuna kadar F klavyeye dönüştürülmesi temin edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordine edilecek çalışmalarda fklavye.gov.tr internet sitesi üzerinden eğitim içeriği ile uzaktan eğitim hedefleniyor. 

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 
     
 
Duyurular
 
 
 
     
 
Güncel Etkinlikler
 
 
 
     
 
Rapor ve Yayınlar
 
 
 
Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu
(Temmuz 2014)


Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı Çalışma Raporu 
(Eylül 2012)


Veri Korumasında Geleceğe Yönelik Açılımlar 
(Eylül 2012)


Avrupa Birliğinin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi 
(Aralık 2011)