"Kamu Kurumlarının Bulut Bilişime Hazırlık Durumu" Konulu Çalışma Raporu Yayınlandı. 02.09.2014


Çalışma Raporunda, bulut bilişim hakkında genel bilgi verilerek Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan ve kamu kurumlarının bulut bilişime hazırlık durumlarının tespit edilmesini amaçlayan anket çalışmasının sonuçları değerlendirilmektedir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.


İnternet Yönetişimi Forumu (IGF 2014) İstanbul'da Düzenleniyor. 01.09.2014

 

İnternet Yönetişimi Forumu (İnternet Governance Forum- IGF) 1-5 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenleniyor. Bu yıl 9. su düzenlenen forum (IGF) hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

TÜİK 2014 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçları açıklandı. 01.09.2014

TÜİK tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, ülkemizdeki bireylerin bilişim teknolojilerini kullanımı konusunda temel veri kaynağını teşkil etmektedir. 2014 sonuçlarına göre 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve internet kullanım oranları sırasıyla %53,5 ve %53,8’dir. 2014 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2014) 16-74 yaş grubundaki tüm bireylerin %44,9’u interneti düzenli olarak (hemen her gün veya haftada en az bir defa) kullanmıştır. 2014 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2014) internet kullanan bireyler interneti en çok %78,8 ile internet üzerindeki sosyal paylaşım sitelerine katılım için kullanırken, bunu %74,2 ile online haber, gazete ya da dergi okuma takip etmektedir.

Araştırma sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı Başlatıldı. 09.07.2014

İzmir Kalkınma Ajansı 26 Haziran 2014 tarihi itibariyle “Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri” mali destek programını başlattı. Program kapsamında kar amacı güden ve gütmeyen başvuru sahiplerine toplamda 15 Milyon TL’lik bir kaynağın başarılı projelere kullandırılması planlanıyor.

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programının amacı, “İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci destekleyecek uygulamalarının yaygınlaştırılması, bu amaca hizmet edecek şekilde, İzmir’de işletmelerin belirlenen öncelikli alanlarda kaliteli bilgi iletişim teknolojileri üretmelerinin sağlanması” olarak belirlendi.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı Görüşe Açılmıştır 05.06.2014

Ülkemizin 2014-2018 döneminde takip edeceği Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı taslağı Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Taslak Strateji ve Eylem Planına ilişkin ilgili kesimlerin görüşlerinin alınması sonrasında Strateji ve Eylem Planı belgesi Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yürürlüğe konacaktır.

Bu çerçevede, ilgili tüm kesimlerin Taslak Strateji ve Eylem Planında yer alan politika ve hedefler ile eylemlerin kapsamı, süresi, uygulama adımı gibi unsurlarına ilişkin katkıları ve varsa yeni eylem önerilerinin alınması önem arz etmektedir. Görüş alma süreci 20 Haziran 2014 tarihine kadar devam edecektir.

Bu çerçevede, ilgi duyan herkes Strateji ve Eylem Planına ilişkin görüşlerini btd@kalkinma.gov.tr adresine e-posta ile gönderebilecektir. Strateji ve Eylem Planına Bilgi Toplumu Stratejisi Portali üzerinden görüş vermek için portal üzerindeki doküman yorum sayfası da kullanılabilecektir.

Taslak Strateji dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

Portal aracılığıyla dokümana yorum yapmak için tıklayınız.

 
     
 
Menü
 
 
 
     
 
Menü
 
 
 
     
 
Menü
 
 
 
     
 
Duyurular
 
 
 
     
 
Güncel Etkinlikler
 
 
CeBIT Bilişim Eurasia 11-14 Eylül 2014
İnternet Yönetişimi Forumu (IGF 2014) 1-5 Eylül 2014
 
     
 
Rapor ve Yayınlar
 
 


Kamu Kurumlarının Bulut Bilişime
Hazırlık Durumu Çalışma Raporu
(Ağustos 2014)

 
Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu
(Temmuz 2014)


Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı Çalışma Raporu 
(Eylül 2012)


Veri Korumasında Geleceğe Yönelik Açılımlar 
(Eylül 2012)