İCRA KURULU

4 Aralık 2003 tarih ve 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi’yle Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM, DPT Müsteşarı Ahmet TIKTIK ve Başbakanlık Başmüşaviri Fikret Nesip ÜÇCAN’dan müteşekkil e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu oluşturulmuştur. Kurul toplantılarına, Danışma Kurulu Başkanı sıfatıyla DPT Müsteşar Yardımcısı, TÜBİTAK Başkanı, Telekomünikasyon Kurumu Başkanı ve Türk Telekom Genel Müdürü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) başkanları da katılmışlardır.

25 Aralık 2003 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştiren Kurul, 2007 yılı Mart ayına kadar 21 defa toplanarak ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda kamu ve özel sektöre yön veren önemli kararlar almış, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının karşılaştıkları sorunlar konusunda da değerlendirmeler ve çözüm önerilerinde bulunmuştur. Bu toplantılarda;

2003-2004 Kısa Dönem Eylem Planı’nın yürütülmesi, 2005 Yılı Eylem Planı’nın kabulü ve yürütülmesi, Bilgi Toplumu Politika Belgesi’nin kabulü, Bilgi Toplumu Stratejisi ve ek’i Eylem Planının oluşum süreci ve kabulü, Ulusal Yargı Ağı Projesinin desteklenmesi, e-Devlet Kapısının teknik altyapısına ilişkin görevlendirmeler vb. konularda 13 adet karar alınmıştır.

Bilgi Toplumu Stratejisinin 2006 yılında uygulanmaya başlanmasından sonra İcra Kurulunun katılımcıları 3 Nisan 2007 tarihli ve 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yeniden belirlenmiştir. Buna göre Kurul, Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Devlet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve Başbakanlık Başmüşavirinden oluşmaktadır. Kurul toplantılarına; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Telekomünikasyon Kurumu Başkanı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, Türksat A.Ş Genel Müdürü, Dönüşüm Liderleri Kurulu Başkanı ve Danışma Kurulunu temsilen Danışma Kurulu Başkanı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı, Yazılım Sanayicileri Derneği ve Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği başkanları da katılır.

Oluşturulan İcra Kurulunun temel görevi; Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş çalışmalarının hızlandırılması, başta bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları olmak üzere bilgi toplumu strateji ve politikalarının belirlenerek bu alandaki tüm faaliyetlerin bir bütünlük içerisinde yürütülmesi ve küresel rekabet koşullarına uyum sağlamak üzere ekonomik ve sosyal dönüşümün gerçekleştirilmesi amacını taşıyan e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin hayata geçirilmesi ve Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulanması sürecinde en üst düzeyde politika belirleme ve karar alma, değerlendirme ve yönlendirmedir.

İcra Kurulu Üyeleri:

 • Kalkınma Bakanı,
 • Milli Eğitim Bakanı,
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı,
 • Başbakanlık Müsteşarı,
 • İçişleri Bakanlığı Müsteşarı,
 • Maliye Bakanlığı Müsteşarı,
 • Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı ve
 • Başbakanlık Başmüşaviri

Kurul Toplantılarına Katılacaklar:

 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı,
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı,
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı,
 • Türksat A.Ş Genel Müdürü,
 • Dönüşüm Liderleri Kurulu Başkanı,
 • Danışma Kurulunu temsilen Danışma Kurulu Başkanı ile
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı,
 • Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı,
 • Türkiye Bilişim Derneği Başkanı,
 • Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı,
 • Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı,
 • Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı da katılacaklardır.

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 27. Toplantısı

e-DTr İcra Kurulu XXVII. Toplantısı, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın başkanlığında, 15/07/2009 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Toplantı gündemi ve ilgili dokümanlar aşağıdadır.

pdf Toplantı Gündemi
pdf Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinin Standardizasyonu – BTK
pdf Bilişim Vadisi Yer Seçimi- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
pdf
pdf Internet ve Bilgisayar Güvenliği – TÜBİTAK
pdf Kamu Internet Erisim Merkezleri Yönetim Modeli ve Gerekli Düzenlemeler-MEB

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 26. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu XXVI. Toplantısı, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın başkanlığında, 26/12/2008 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Toplantı gündemi ve ilgili dokümanlar aşağıdadır.

pdf
pdf 25’inci İcra Kurulu Toplantısında Alınan Kararlara İlişkin Gelişmeler – DPT
pdf
pdf İcra Kurulu üyeleri ile daha etkin bilgi alışverişi ve İcra Kurulunun daha etkin çalışmasına yönelik model çalışması – DPT
pdf Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi I – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
pdf
pdf
pdf
pdf Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) – Adalet Bakanlığı
pdf
pdf E-DTr İcra Kurulu 26. Toplantısı Türkiye Ticaret Sicili ve Gazetesi Otomasyon Projesi (TİSGOP) – TOBB
pdf E-DTr İcra Kurulu 26. Toplantısı Kayıtlı Elektronik Posta Projesi – BTK

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 25. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu XXV. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in başkanlığında, 07/10/2008 tarihinde İstanbul’da yapılmıştır. Toplantı gündemi ve ilgili dokümanlar aşağıdadır.

pdf e-DTr İcra Kurulu 25. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf
pdf e-DTr İcra Kurulu 25. Toplantısı e-Devlet Çalışmalarında Mevzuat Değişikliği İhtiyacı
pdf
pdf

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 24. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu XXIV. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in başkanlığında, 12/06/2008 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Toplantı gündemi ve ilgili dokümanlar aşağıdadır.

pdf e-DTr İcra Kurulu 24. Toplantisi Toplantı Gündemi
pdf e-DTr İcra Kurulu 24. Toplantisi Başbakanlık Tarafından Belirlenen Öncelikli e-Devlet Projeleri
pdf e-DTr İcra Kurulu 24. Toplantisi Bilgi Toplumu Stratejisi eki Eylem Planı 68 Nolu Eylem Kapsamında Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi
pdf e-DTr İcra Kurulu 24. Toplantisi Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı Değerlendirme Raporu
pdf
pdf e-DTr İcra Kurulu 24. Toplantisi e-Devlet Kapısında Kimlik Doğrulama ve e-İmza Uygulama Modülü
pdf e-DTr İcra Kurulu 24. Toplantisi e-İmzanın Yaygınlaştırılması Amacıyla Mevzuat Değişikliği İhtiyaçları
pdf e-DTr İcra Kurulu 24. Toplantisi Türkiye’nin Yazılım ve Hizmetlerde Avrupa’nın Bilişim Üssü Olma Stratejisi

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 23. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu XXIII. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in başkanlığında, 04/03/2008 tarihinde İstanbul’da yapılmıştır. Toplantı gündemi ve ilgili dokümanlar aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 23. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 23. Toplantısı E-Devlet Kapısı Projesi Sunumu
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 23. Toplantısı TUBİSAD Sunumu

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 22. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu XXII. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in başkanlığında, 25/10/2007 tarihinde Başbakanlık Yeni Bina Bakanlar Kurulu Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve ilgili dokümanlar aşağıdadır.

pdf
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 22. Toplantısı Bilgi Toplumu Stratejisi Sunumu
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 22. Toplantısı E-Dönüşüm Türkiye Projesi Sunumu

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 21. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu XXI’nci Toplantısı , Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM başkanlığında 20/03/2007 tarihinde, Başbakanlık Yeni Bina Bakanlar Kurulu Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve ilgili dokümanlar aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 21. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 21. Toplantısı Bilişim Suçlarında Yaşanan Gelişmeler – Emniyet Gn.Md.
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 21. Toplantısı Elektronik Ortamda İşlenen Suçların Önlenmesi ile İlgili Kanun Tasarısı – Ulaştırma Bakanlığı

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 20. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu XX’nci Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında 23/01/2007 tarihinde, Başbakanlık Yeni Bina Bakanlar Kurulu Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve ilgili dokümanlar aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 20. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 20. Toplantısı UEKAE-TK Kamu Sertifikasyon Merkezi Sunuşu
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 20. Toplantısı TÜRKSAT E-Devlet Kapısı Sunuşu
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 20. Toplantısı UEKAE Bilgi Güvenliği Sunuşu