Anasayfa / BİLGİ TOPLUMU / KURUMSAL YAPILAR / İCRA KURULUsayfa 3

İCRA KURULU

4 Aralık 2003 tarih ve 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi’yle Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM, DPT Müsteşarı Ahmet TIKTIK ve Başbakanlık Başmüşaviri Fikret Nesip ÜÇCAN’dan müteşekkil e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu oluşturulmuştur. Kurul toplantılarına, Danışma Kurulu Başkanı sıfatıyla DPT Müsteşar Yardımcısı, TÜBİTAK Başkanı, Telekomünikasyon Kurumu Başkanı ve Türk Telekom Genel Müdürü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) başkanları da katılmışlardır.

25 Aralık 2003 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştiren Kurul, 2007 yılı Mart ayına kadar 21 defa toplanarak ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda kamu ve özel sektöre yön veren önemli kararlar almış, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının karşılaştıkları sorunlar konusunda da değerlendirmeler ve çözüm önerilerinde bulunmuştur. Bu toplantılarda;

2003-2004 Kısa Dönem Eylem Planı’nın yürütülmesi, 2005 Yılı Eylem Planı’nın kabulü ve yürütülmesi, Bilgi Toplumu Politika Belgesi’nin kabulü, Bilgi Toplumu Stratejisi ve ek’i Eylem Planının oluşum süreci ve kabulü, Ulusal Yargı Ağı Projesinin desteklenmesi, e-Devlet Kapısının teknik altyapısına ilişkin görevlendirmeler vb. konularda 13 adet karar alınmıştır.

Bilgi Toplumu Stratejisinin 2006 yılında uygulanmaya başlanmasından sonra İcra Kurulunun katılımcıları 3 Nisan 2007 tarihli ve 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yeniden belirlenmiştir. Buna göre Kurul, Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Devlet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve Başbakanlık Başmüşavirinden oluşmaktadır. Kurul toplantılarına; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Telekomünikasyon Kurumu Başkanı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, Türksat A.Ş Genel Müdürü, Dönüşüm Liderleri Kurulu Başkanı ve Danışma Kurulunu temsilen Danışma Kurulu Başkanı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı, Yazılım Sanayicileri Derneği ve Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği başkanları da katılır.

Oluşturulan İcra Kurulunun temel görevi; Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş çalışmalarının hızlandırılması, başta bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları olmak üzere bilgi toplumu strateji ve politikalarının belirlenerek bu alandaki tüm faaliyetlerin bir bütünlük içerisinde yürütülmesi ve küresel rekabet koşullarına uyum sağlamak üzere ekonomik ve sosyal dönüşümün gerçekleştirilmesi amacını taşıyan e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin hayata geçirilmesi ve Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulanması sürecinde en üst düzeyde politika belirleme ve karar alma, değerlendirme ve yönlendirmedir.

İcra Kurulu Üyeleri:

 • Kalkınma Bakanı,
 • Milli Eğitim Bakanı,
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı,
 • Başbakanlık Müsteşarı,
 • İçişleri Bakanlığı Müsteşarı,
 • Maliye Bakanlığı Müsteşarı,
 • Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı ve
 • Başbakanlık Başmüşaviri

Kurul Toplantılarına Katılacaklar:

 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı,
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı,
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı,
 • Türksat A.Ş Genel Müdürü,
 • Dönüşüm Liderleri Kurulu Başkanı,
 • Danışma Kurulunu temsilen Danışma Kurulu Başkanı ile
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı,
 • Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı,
 • Türkiye Bilişim Derneği Başkanı,
 • Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı,
 • Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı,
 • Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı da katılacaklardır.

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 11. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu XI’nci Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında,10 Şubat 2005 tarihinde, Yeni Başbakanlık Binası 1. Kat Toplantı Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve toplantıda yapılan sunumlar aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 11. Toplantısı Toplantı Gündemi
ppt E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 11. Toplantısı DPT Bilgi Toplumu Dairesi – KDEP 4’ncü Değerlendirme Raporu
ppt E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 11. Toplantısı Türk Telekom – E-Devlet Kapısı
ppt E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 11. Toplantısı Telekomünikasyon Kurumu – KDEP Kapsamındaki Çalışmalar

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 10. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu X. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında,16 Aralık 2004 tarihinde, Yeni Başbakanlık Binası 1. Kat Toplantı Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve Sağlık Bakanlığının sunumu aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 10. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 10. Toplantısı E-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Yılı Eylem Planı (Karar 9)
pdf

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 9. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu IX. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında, 19 Kasım 2004 tarihinde, TBV’nin ev sahipliğinde İstanbul-Sepetçiler Kasrı’nda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve TBV & TÜBİSAD’ın toplantıda yaptığı sunum aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 9. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 9. Toplantısı Sektör Anlatıyor , TBV & TÜBİSAD

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 8. Toplantısı

E-DTr Icra Kurulu VIII. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında, 9 Eylül 2004 tarihinde, Yeni Başbakanlık Binası 1. Kat Toplantı Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ile alınan 7 ve 8 numaralı kararlar aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 8. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 8. Toplantısı E-Devlet Kapısı (Karar 8)
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 8. Toplantısı Kamuda Elektronik Kayıt Yönetimi (Karar 7)

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 7. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu VII. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında, 15 Temmuz 2004 tarihinde, Yeni Başbakanlık Binası 1.Kat Toplantı Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 7. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 7. Toplantısı Toplantı Katılımcıları

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 6. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu VI. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında, 10 Haziran 2004 tarihinde, Yeni Başbakanlık Binası 1.Kat Toplantı Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve toplantıda alınan kararlar aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 6. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 6. Toplantısı Kısa Dönem Eylem Planı 46 no’lu Eylem
pdf
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 6. Toplantısı Dış Ticarette Elektronik Belge Uygulamaları
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 6. Toplantısı Kamu Kurum ve Kuruluşları için Sertifikasyon Merkezi Oluşturulması (Karar 6)
pdf E-DTr Türkiye İcra Kurulu 6.Toplantısı Karar No 4

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 5. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu V. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında, 13 Mayıs 2004 tarihinde, Başbakanlık Bakanlar Kurulu Üst Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 5. Toplantısı Toplantı Gündemi

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 4. Toplantısı

11 Mart 2004 tarihinde yapılan e-DTr İcra Kurulu IV. Toplantısı ile ilgili dokümanlar aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 4. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 4. Toplantısı Toplantı Katılımcıları