Anasayfa / BİLGİ TOPLUMU / KURUMSAL YAPILAR / İCRA KURULUsayfa 2

İCRA KURULU

4 Aralık 2003 tarih ve 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi’yle Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM, DPT Müsteşarı Ahmet TIKTIK ve Başbakanlık Başmüşaviri Fikret Nesip ÜÇCAN’dan müteşekkil e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu oluşturulmuştur. Kurul toplantılarına, Danışma Kurulu Başkanı sıfatıyla DPT Müsteşar Yardımcısı, TÜBİTAK Başkanı, Telekomünikasyon Kurumu Başkanı ve Türk Telekom Genel Müdürü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) başkanları da katılmışlardır.

25 Aralık 2003 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştiren Kurul, 2007 yılı Mart ayına kadar 21 defa toplanarak ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda kamu ve özel sektöre yön veren önemli kararlar almış, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının karşılaştıkları sorunlar konusunda da değerlendirmeler ve çözüm önerilerinde bulunmuştur. Bu toplantılarda;

2003-2004 Kısa Dönem Eylem Planı’nın yürütülmesi, 2005 Yılı Eylem Planı’nın kabulü ve yürütülmesi, Bilgi Toplumu Politika Belgesi’nin kabulü, Bilgi Toplumu Stratejisi ve ek’i Eylem Planının oluşum süreci ve kabulü, Ulusal Yargı Ağı Projesinin desteklenmesi, e-Devlet Kapısının teknik altyapısına ilişkin görevlendirmeler vb. konularda 13 adet karar alınmıştır.

Bilgi Toplumu Stratejisinin 2006 yılında uygulanmaya başlanmasından sonra İcra Kurulunun katılımcıları 3 Nisan 2007 tarihli ve 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yeniden belirlenmiştir. Buna göre Kurul, Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Devlet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve Başbakanlık Başmüşavirinden oluşmaktadır. Kurul toplantılarına; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Telekomünikasyon Kurumu Başkanı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, Türksat A.Ş Genel Müdürü, Dönüşüm Liderleri Kurulu Başkanı ve Danışma Kurulunu temsilen Danışma Kurulu Başkanı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Bilişim Vakfı, Yazılım Sanayicileri Derneği ve Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği başkanları da katılır.

Oluşturulan İcra Kurulunun temel görevi; Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş çalışmalarının hızlandırılması, başta bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları olmak üzere bilgi toplumu strateji ve politikalarının belirlenerek bu alandaki tüm faaliyetlerin bir bütünlük içerisinde yürütülmesi ve küresel rekabet koşullarına uyum sağlamak üzere ekonomik ve sosyal dönüşümün gerçekleştirilmesi amacını taşıyan e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin hayata geçirilmesi ve Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulanması sürecinde en üst düzeyde politika belirleme ve karar alma, değerlendirme ve yönlendirmedir.

İcra Kurulu Üyeleri:

 • Kalkınma Bakanı,
 • Milli Eğitim Bakanı,
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı,
 • Başbakanlık Müsteşarı,
 • İçişleri Bakanlığı Müsteşarı,
 • Maliye Bakanlığı Müsteşarı,
 • Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı ve
 • Başbakanlık Başmüşaviri

Kurul Toplantılarına Katılacaklar:

 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı,
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı,
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı,
 • Türksat A.Ş Genel Müdürü,
 • Dönüşüm Liderleri Kurulu Başkanı,
 • Danışma Kurulunu temsilen Danışma Kurulu Başkanı ile
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı,
 • Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı,
 • Türkiye Bilişim Derneği Başkanı,
 • Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı,
 • Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı,
 • Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı da katılacaklardır.

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 19. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu XIX’ncu Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında,19/10/2006 tarihinde, Başbakanlık Yeni Bina Bakanlar Kurulu Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve ilgili dokümanlar aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 19. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 19. Toplantısı Telekomünikasyon Kurumu: e-Kurum Modeli
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 19. Toplantısı Telekomünikasyon Kurumu: Sayısal Karasal TV Sunuşu

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 18. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu XVIII’nci Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN ve DPT Müsteşarı Dr. Ahmet TIKTIK ile ilgili diğer tarafların katlımlarıyla 06/07/2006 tarihinde, Başbakanlık Yeni Bina Bakanlar Kurulu Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve ilgili dokümanlar aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 18. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 18. Toplantısı 2005 Eylem Planı Sonuç Raporu
pdf
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 18. Toplantısı  eTR Ödüllerine ilişkin Sunuş
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 18. Toplantısı 2005 Eylem Planı Sonuç Raporu Sunuşu

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 17. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu XVII’nci Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında, Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM, Akparti Milletvekili Sn. Reha DENEMEÇ ve CHP Milletvekili Sn. Prof. Dr. Osman COŞKUNOĞLU’nun katılımlarıyla, 30/03/2006 tarihinde, Yeni Başbakanlık 1’nci Kat Bakanlar Kurulu Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve ilgili dokümanlar aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 17. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 17. Toplantısı Bilgi Toplumu Stratejisi Dokümanı Sunuşu (Danışman firma)

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 16. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu XVI’ncı Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN, DPT Müsteşarı Dr. Ahmet TIKTIK, Başbakan Başmüşaviri Fikret Nesip ÜÇCAN ve CHP Milletvekili Prof. Dr. Osman COŞKUNOĞLU ile ilgili diğer tarafların katlımlarıyla 26/01/2006 tarihinde, Başbakanlık Yeni Bina Bakanlar Kurulu Salonunda yapılmıştır.Toplantı gündemi ve ilgili dokümanlar aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 16. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 16. Toplantısı E-Devlet Kapısı için Görevlendirme (Karar 11)
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 16. Toplantısı Türk Telekom & OYTEK E-Devlet Kapısı Sunumu

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 15. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu XV’nci Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında, 10/11/2005 tarihinde, Ankara Sheraton Otelinde yapılmıştır. Toplantı gündemi ve ilgili dokümanlar aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 15. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 15. Toplantısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Talepleri Sunuşu (TÜBİSAD)
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 15. Toplantısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 15. Toplantısı Bilgi Toplumu Stratejisi Hazırlık Çalışmaları Sunuşu (Danışman firma)

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 14. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu XIV’ncü Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında,15 Eylül 2005 tarihinde, Başbakanlık Binası 1. Kat Bakanlar Kurulu Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve toplantıda sunumu yapılan dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 14. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 14. Toplantısı 2005 Eylem Planı I’nci Değerlendirme Raporu (DPT)
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 14. Toplantısı 2005 Eylem Planı I’nci Değerlendirme Raporu Sunuşu (DPT)
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 14. Toplantısı Bilgi Toplumu Stratejisi Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Sunuşu (DPT)
pdf
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 14. Toplantısı Sektör Sorunları ile İlgili Olarak Kamu Kurumlarından Alınan Görüşler ve Değerlendirme (DPT)
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 14. Toplantısı Sektör Sorunları ile İlgili Olarak Kamu Kurumlarından Alınan Görüşler ve Değerlendirme dokümanına ilişkin Sunuş (DPT)

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 13. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu XIII’ncü Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında,8 Haziran 2005 tarihinde, Yeni Başbakanlık Binası Bakanlar Kurulu Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve toplantıda yapılan e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı Sonuç Raporu’na ilişkin sunum aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 13. Toplantısı Toplantı Gündemi

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 12. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu XII. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında,13 Nisan 2005 tarihinde, Yeni Başbakanlık Binası 1. Kat Toplantı Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve toplantıda sunumu yapılan BM İnsani Gelişim Endeksi Raporu’na aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 12. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 12. Toplantısı Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP) Desteklenmesi (Karar 10)
E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 12. Toplantısı BM – 2004 Türkiye İnsani Gelişim Endeksi Raporu