2005 EYLEM PLANI

pdf e-DTr 2005 Eylem Planı, 01/04/2005 tarihli ve 25578 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2005/05 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

e-DTr 2005 Eylem Planı

pdf 2005 Eylem Planı Sonuç Raporu
pdf 2005 Eylem Planı Sonuç Raporu Sunumu
pdf 2005 Eylem Planı II’nci Değerlendirme Raporu
pdf 2005 Eylem Planı I’nci Değerlendirme Raporu

Eylem Çalışmaları Kapsamında Hazırlanan Raporlar

pdf Eylem 2 – Geniş Bant Stratejisi
pdf Eylem 4 – Alternatif Erişim teknolojleri
pdf Eylem 6 – Akıllı Kartların Kamuda Kullanımı
zip_icon Eylem 7 – Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Uygulanabilirliği
pdf Eylem 20 – Sayısal Haklar Yönetimi
pdf Eylem 34 – Bilgisayar Sahipliğinin Yaygınlaştırılması
zip_icon Eylem 36 – Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)
pdf Eylem 37 – Kamuda Elektronik Kayıt Yönetimi
pdf Eylem 38 -Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzunun Hazırlanması