Anasayfa / BİLGİ TOPLUMU / KURUMSAL YAPILAR / DÖNÜŞÜM LİDERLERİ KURULU

DÖNÜŞÜM LİDERLERİ KURULU

Kurumlar arası işbirliğinin temini ile ortak ilke ve standartların uygulanması ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde Bilgi Toplumu Stratejisinin etkin şekilde hayata geçirilmesi için ortak bir platform teşkil etmek üzere 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Dönüşüm Liderleri Kurulu oluşturulmuştur.

Kurul, bakanlıkların yanı sıra Bilgi Toplumu Stratejisi eki Eylem Planında yer alan eylemlerden sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının strateji geliştirme birimi başkanları ile İcra Kurulu tarafından belirlenecek üniversite ve belediyelerin temsilcilerinden oluşur (Temsilciler listesi için buraya tıklayınız).Strateji geliştirme birimi temsilcileri çalışmalarında kurumlarının bilgi işlem yöneticilerinden teknik destek alırlar. Kurul, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı başkanlığında toplanır.

Dönüşüm Liderleri Kurulu ilk toplantısını 5.02.2008 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Dönüşüm Liderleri Kurulu 2. Toplantısı

Dönüşüm Liderleri Kurulu ikinci toplantısını 09.06.2008 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Halil İbrahim AKÇA başkanlığında, Devlet Planlama Teşkilatında gerçekleştirmiştir.

Toplantı ile ilgili dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir:

 

pdf Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) Değerlendirme Raporu – I
pdf Devlet Planlama Teşkilatı sunumu
pdf Katılımcı Listesi

Dönüşüm Liderleri Kurulu 1. Toplantısı

Dönüşüm Liderleri Kurulu ilk toplantısını 5.02.2008 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Halil İbrahim AKÇA başkanlığında, Devlet Planlama Teşkilatında gerçekleştirmiştir.

Toplantı ile ilgili dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir:

pdf Toplantı Gündemi
pdf Dönüşüm Liderleri Kurulu Çalışma Usul ve Esasları (Nihai)
MicrosoftWord_Icon Raporlama Formatı (Nihai)
pdf Devlet Planlama Teşkilatı sunumu
pdf Katılımcı Listesi