Anasayfa / STRATEJİ VE EYLEM PLANLARI / 2003-2004 KISA DÖNEM EYLEM PLANI

2003-2004 KISA DÖNEM EYLEM PLANI

pdf e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı, 4 Aralık 2003 tarih ve 25306 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi 

GENELGE EKLERİ

MicrosoftWord_Icon EK-I : e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı
MicrosoftWord_Icon EK-II : Yetkili Bildirim Formu
MicrosoftWord_Icon EK-III : Çalışma Takvimi ve İzleme Formu
MicrosoftWord_Icon EK-IV : İlerleme ve Değerlendirme Raporu

KDEP Değerlendirme Raporları

pdf KDEP SONUÇ RAPORU
pdf KDEP – IV’üncü Değerlendirme Raporu
pdf KDEP – III’üncü Değerlendirme Raporu 
pdf KDEP – II’nci Değerlendirme Raporu
pdf KDEP – I’nci Değerlendirme Raporu

 KDEP Kapsamında Hazırlanan Eylem Raporları

pdf Eylem 3- İnternet Altyapısı ve Kullanımı ile Geniş Bant Erişimini de İçerecek Şekilde Ülke Genelinde Yaygınlaştırılması Yönünde Alınması Gereken Tedbirler
pdf Eylem 5- Akıllı Kart Ve PKI Standartları İle Güvenlik Test Standartlarına Yönelik Çalışmalar Yapılması
pdf Eylem 7 -Internet Veri Merkezi Uygulamalarınin Ekonomisi ve Yapılabilirliği
pdf Eylem 32- e-Devlet Proje ve Uygulamaları
pdf Eylem 34 – Birlikte Çalışabilirlik Esaslarınin Belirlenmesi ve Rehber Yayımlanması
xls_icon Eylem 37 – Bilgi Toplumu Ölçütlerinin Belirlenmesi ve İlgili İstatistiklerin Üretilmesi
pdf Eylem 47 – Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşturulabilmesi İçin bir Ön Çalışma Yapılması
pdf Eylem 53 – Sağlık Bilişimi Alanında Geliştirilen Standartların Saptanması
pdf Eylem 55 – Kan ve Kan Ürünleri Barkod Etiketleme Standardınin Uygulanması
pdf Eylem 58 – Entegre Sağlık Enformasyon Sistemlerinin Geliştirilebilmesi İçin Önerilecek MesajİIletişimi Standartlarınin Geliştirilmesine Yönelik Çalışma Yapılmasi