Anasayfa / Duyurular / Duyurular 2010 / AB Komisyonunun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) Ardılı İçin Başlattığı Danışma Süreci

AB Komisyonunun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) Ardılı İçin Başlattığı Danışma Süreci

cip_6Avrupa Birliğinin Avrupa’da rekabetçiliği ve yenilikçiliği destekleyerek, etkin enerji kullanımını ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak amacıyla 2007-2013 döneminde uygulanmak üzere başlattığı Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) sonrasında devreye alacağı programın çerçeve ve hedeflerini belirlemeye yönelik bir danışma sürecinin başlatılmıştır. CIP programının ardılı niteliğinde olacak programa ilişkin görüş ve öneriler 4 Şubat 2011 tarihine kadar http://ec.europa.eu/cip/public_consultation/index_en.htm adresinden erişilebilecek anketin doldurulması suretiyle iletilebilecektir.