Anasayfa / DUYURULAR / DUYURULAR 2010sayfa 2

DUYURULAR 2010

Bilgi Toplumu İstatistikleri 2010 yayımlandı

BTIstatistik20102010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecindeki durumunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yayın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve diğer kurumlar tarafından, Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında belirlenmiş 117 adet gösterge bazında üretilen ve yine TÜİK tarafından konsolide edilerek DPT’ye iletilen 2009 yılı ve öncesine ait verilerin analizini kapsamaktadır.

Yayına ilişkin Özet Değerlendirmeye ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi Toplumu İstatistikleri 2010 yayınına ulaşmak için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Anayasal Değişiklik

yuksek-secim-kurulu_1YSK’nın 846 nolu Kararı ile Anayasa Değişikliklerinin Halkoylaması Sonuç Tutanağı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Böylece, TBMM Genel Kurulu’nca 07/05/2010 tarihinde kabul edilen 5982 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesinin 07/07/2010 gün ve 49-87 sayılı kısmi iptal kararı sonrasındaki haliyle sunulduğu halkoylaması sonucunda, “Evet” oylarının geçerli oylara oranı % 57.88 olarak tespit edilmiş, böylece 3376 sayılı Kanunun 8/3 maddesi uyarınca Anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Yapılan değişikliklerden, Anayasanın 20. maddesine getirilen düzenleme ile kişilere kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkı verilmektedir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsamakta olup, kişisel veriler, bundan böyle ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir.

e-Yazışma Çalışma Raporu yayımlandı

e-yazisma_calisma_raporuBilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında yer alan “Ortak Hizmetlerin Oluşturulması” eylemi kapsamında başlatılan ve kurumlar arası resmi yazışmaların elektronik ortama aktarılmasını amaçlayan e-Yazışma Projesine ilişkin Çalışma Raporu yayımlandı. Çalışma Raporu, kamu kurumlarında e-yazışmanın önemine dikkat çekmek, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde bu konuda yürütülen çalışmalara ışık tutmak ve e-yazışmanın hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan teknik ve hukuki gereksinimleri irdelemek amacıyla hazırlanmıştır.

e-Yazışma Çalışma Raporuna ulaşmak için burayı tıklayınız.

ICT PSP Tanıtım Toplantıları devam ediyor

logo-ict-psp_21_2_26_1ICT PSP Programının tanıtımı ve 2011 yılı iş programı hazırlıklarına ilişkin bilgi vermek amacıyla, 25-26 Ağustos 2010 tarihlerinde Ankara’da Cyberpark, ODTÜ Teknokent, Gazi Teknopark ve Hacettepe Teknokent’te; 31 Ağustos-1 Eylül 2010 tarihlerinde de İstanbul’da Sabancı Üniversitesi, GOSB Teknopark, Koç Üniversitesi ve İTÜ Arı Teknokent’te çeşitli toplantılar düzenlenmiştir.

Toplantılarda yapılan sunuma ulaşmak için burayı tıklayınız.

Toplantılardan görüntüler için burayı tıklayınız.

Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu yayımlandı

DPT_10_1_2_3Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yatırımlarına ilişkin esasları ve formları içeren Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzunun güncel sürümü yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayınız.

Türkiye e-Devlet Raporu yeni sürümü yayınlandı

logo-epractice_5Avrupa Birliği tarafından Müsteşarlığımız ile işbirliği içerisinde hazırlanan Türkiye e-Devlet Raporunun Temmuz 2010 tarihli yeni sürümü yayınlanmıştır. Ülkemiz raporuna ve diğer ülkelerin e-devlet raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi Ulusal Koordinasyon Toplantısı yapıldı

bbbo_logoSayısal uçurumun azaltılması ve Türkiye’de e-dönüşüm sürecine gençlerin etkin katılımının sağlanması amacıyla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Devlet Planlama Teşkilatı, Habitat için Gençlik Derneği ve Microsoft ortaklığı ile 2005 yılı Mart ayından bu yana yürütülen Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor (BBBÖ) Projesi Ulusal Koordinasyon Toplantısı 14-16 Temmuz 2010 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliğinin güzel bir örneğini teşkil eden ve çeşitli kurumlar tarafından ödüllendirilen Proje kapsamında 900’e yakın gönüllü eğitmen sayesinde şu ana kadar 71 ilden yaklaşık 110.000 kişiye bilgisayar okur yazarlığı kazandırıldı.

Detaylı bilgi için http://www.bilenlerbilmeyenlerebilgisayarogretiyor.net adresini ziyaret edebilirsiniz.

e-Dönüşüm konusunda İstişare Toplantıları

DPT_10_1_2_3Ülkemizdeki e-Dönüşüm süreci, yürürlükte olan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının geleceği, kurumsal yapılanma, vb. konuların ilgili STK’lar, bilişim sektörü firmaları ve ilgili kamu kurumları ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla DPT Müsteşar Yardımcısı Sn. M.Cüneyd DÜZYOL başkanlığında 7-8-9 Temmuz 2010 tarihlerinde bir dizi istişare toplantısı düzenlenecektir.

Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolunda yürüttüğü politika ve faaliyetlerin, konunun tarafı tüm paydaşlarla birlikte değerlendirilmesi amacıyla yapılacak toplantıların sonuçları daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.