Anasayfa / Duyurular / Duyurular 2013 / TÜİK 2013 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçları açıklandı

TÜİK 2013 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçları açıklandı

TUiK_logo_Tr_1_7TÜİK tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, ülkemizdeki bireylerin bilişim teknolojilerini kullanımı konusunda temel veri kaynağını teşkil etmektedir. 2013 sonuçlarına göre 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve internet kullanım oranları sırasıyla %49,9 ve %48,9’dur. 2013 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2013) 16-74 yaş grubundaki tüm bireylerin %39,5’i interneti düzenli olarak (hemen her gün veya haftada en az bir defa) kullanmıştır. 2013 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2013) internet kullanan bireyler interneti en çok %75,6 ile online haber, gazete ya da dergi okuma için kullanırken, bunu %73,2 ile internet üzerindeki sosyal gruplara katılma takip etmektedir.

Araştırma sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.