e-AVRUPA GİRİŞİMİ

Bilgiyi üretme, kullanma ve yayma yeteneği, uluslararası rekabet gücünün en kritik belirleyicisi haline gelmiştir. Teknolojik gelişme açısından ileri olan ülkelerde ekonomik faaliyetlerin önemli bir bölümünü bilgi yoğun faaliyetlerin oluşturduğu bir değişim süreci yaşanmaktadır. Günümüzde, mal ve hizmet üretim faaliyetlerinin artan ölçüde bilgi kullanımı gerektiriyor olmasından hareketle ekonomileri tanımlamakta “Bilgi Ekonomisi” kavramı kullanılmaya başlanmıştır.

Bu gelişmelerin ışığında Avrupa Konseyinin 10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki’de düzenlenen toplantısında, Avrupa’nın yeni ekonominin sağladığı fırsatlardan en iyi şekilde istifade edebilmesi için, Avrupa Komisyonunca başlatılan ve Avrupa’yı herkes için gerçek bilgi toplumuna dönüştürmeyi hedefleyen e-Avrupa Girişimi kabul edilmiştir. e-Avrupa Girişiminin 10 temel amacı sırasıyla;

 • Avrupa’daki genç nüfusun sayısal çağa hazırlanması
 • Ucuz internet erişimi
 • e-Ticareti hızlandırmak
 • Araştırmacılar ve öğrenciler için hızlı internet
 • Güvenli elektronik erişim için akıllı kartlar
 • Yüksek teknoloji üreten/kullanan KOBİ’ler için risk sermayesi
 • Özürlüler için e-Katılım (e-Participation)
 • Çevrimiçi sağlık hizmetleri
 • Akıllı ulaşım
 • Çevrimiçi devlet hizmetleri;

olarak belirlenmiştir.

Bu toplantı sırasında Avrupa Komisyonu, Konseyle işbirliği içerisinde bir e-Avrupa Eylem Planı hazırlığına girişmek, Mart 2000’de Lizbon’da düzenlenecek Konsey Toplantısına bir ilerleme raporu sunmak ve Haziran 2000’de eylem planı hazırlıklarını bitirmekle görevlendirilmiştir.

Bir sonraki Konsey toplantısı 23-24 Mart 2000 tarihlerinde Lizbon’da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı sırasında, Helsinki’de öngörüldüğü gibi, Komisyon tarafından konseye bir ilerleme raporu sunulmuştur. Aynı toplantı sırasında ayrıca, e-Avrupa Girişimini destekleyen ve Avrupa’nın gelecek 10 yılda “daha çok ve daha iyi istihdam ve kapsamlı bir sosyal uyum aracığıyla sürdürülebilir ekonomik büyüme becerisine sahip, dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi” haline dönüşmesini hedefleyen Lizbon Stratejisi ortaya konmuştur.

Bu süreçte, Komisyon tarafından e-Avrupa Eylem Planı hazırlıkları devam etmiş ve 19-20 Haziran 2000 tarihlerinde Fieria’dan yapılan Konsey toplantısında Lizbon Stratejisi ve e-Avrupa Girişimi çerçevesinde hazırlanan e-Avrupa 2002 Eylem Planı kabul edilmiştir.

 • 10-11 Aralık 1999’da Helsinki’de düzenlenen Avrupa Konseyi Toplantısı kararlarına ulaşmak için tıklayınız.
 • 23-24 Mart 2000’de Lizbon’da düzenlenen Avrupa Konseyi Toplantısı kararlarına ulaşmak için tıklayınız.
 • 19-20 Haziran 2000’de Feira’da düzenlenen Avrupa Konseyi Toplantısı kararlarına ulaşmak için tıklayınız.

e-Avrupa Girişiminin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.