Anasayfa / Yazar Arşivi: serapparlak (sayfa 5)

Yazar Arşivi: serapparlak

e-SENS Projesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Kalkınma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde, Avrupa Birliği’nin Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı (CIP) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) kapsamında desteklenen e-SENS Projesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın katılımcı olarak yer aldığı toplantıda, TÜBİTAK, proje hakkında genel ve teknik düzeyde bilgi içeren bir sunum yapmıştır.

Projeye ilişkin sunuma erişmek için tıklayınız.

KAMİS (Kamu İnternet Siteleri Rehberi) Projesi Çalıştayı

KAMİS (Kamu İnternet Siteleri Rehberi) Projesi kapsamında Kamu İnternet Siteleri Kullanılabilirlik Çalıştayı düzenlenecektir. Çalıştay, 25 Aralık 2014 Perşembe günü 13:30 – 17:30 saatleri arasında Wyndham Ankara Otel’de gerçekleştirilecektir. Bilgi ve program için tıklayınız.

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Yayımlandı

TÜİK tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, ülkemizdeki işletmelerin bilişim teknolojilerine erişimi ve kullanımı konusunda temel veri kaynağını teşkil etmektedir. 2014 yılı araştırma sonuçlarına göre 10 ve üstü çalışana sahip işletmelerde bilgisayar kullanım oranı %94,4, internet bağlantısı sahipliği oranı ise %89,9 olarak gerçekleşmiştir. Araştırma kapsamındaki işletmelerin %56,6’sı internet sitesine sahip iken, sosyal medya uygulamalarını kullanan işletmelerin oranı %27,7, internet üzerinden mal ve hizmet alış verişi yapan işletmelerin oranı ise %8,6 olarak gerçekleşmiştir.

Araştırma sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

KAMİS İnternet Sitesi Yayına Başladı

T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) işbirliği ile hayata geçirilen Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) internet sitesi yayına başladı. KAMİS Projesi, Kamu internet sitelerinin kullanılabilirlik ve erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesini hedeflemektedir. Proje ile birlikte, kamu hizmeti sunan kurumların daha kullanılabilir ve erişilebilir internet sitelerine sahip olmaları için farkındalıklarının artırılması öngörülmektedir.

Site ve detaylı bilgi için tıklayınız.

2015 Yılı Programı Yayımlandı

2015 Yılı Programı 1 Kasım 2014 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Bilgi ve iletişim teknolojileri ve e-devlet başlıklarının da yer aldığı söz konusu dokümanlarda, ülkemizin kısa vadedeki politikaları belirleniyor. 2015 Yılı Programının bilişimle ilgili bölümleri için tıklayınız.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine İlişkin Kanun Yayımlandı

1.5.2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır. Bu Kanun elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzenlemeyi amaçlamaktadır. Söz konusu düzenlemeler kapsamında ticari iletişim, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülükleri ve uygulanacak yaptırımlar yer almaktadır.

CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı gerçekleştirildi

img1CeBIT Bilişim Eurasia ve CeBIT Global Conferences 11-14 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bilişim sektörü firmalarının, kamu kurumlarının ve medya kuruluşlarının aynı çatı altında buluştuğu fuara, Bakanlığımız Bilgi Toplumu Dairesi de kurduğu stant ile katılım sağladı.

Bilgi Toplumu Dairesi internet sitesi yenilendi

Bilgi Toplumu Dairesi internet sitesi yenilenmiştir. Açık Kaynak Kodlu Yazılım alanındaki politikalarımızın bir yansıması olarak, internet sitemiz açık kaynak kodlu bir içerik yönetim sistemi kullanılarak geliştirilmiştir.