Anasayfa / Yazar Arşivi: serapparlak (sayfa 30)

Yazar Arşivi: serapparlak

Bilgi Toplumu Stratejisi Danışmanlık Hizmet Alımı İhalesi

DPT_10_1_2_3Bilgi Toplumu Stratejisi Danışmanlık Hizmet Alımı İhalesine ilişkin yeterlik değerlendirmesi aşaması tamamlanmıştır. Yeterlik aşamasını geçen firmalar 2 Şubat 2005 tarihinde teknik ve mali tekliflerini sunacaklardır. Konuya ilişkin gelişmeler bu sayfada duyurulmaya devam edilecektir.

 

E-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı Taslağı kamuyonun görüş ve önerilerine açılmıştır

DPT_10_1_2_32003-2004 yıllarını kapsayan Kısa Dönem Eylem Planı’nın hazırlanması sürecinde olduğu gibi e-Dönüşüm Türkiye 2005 Eylem Planı’nın nihaileştirilmesi sürecinde e-DTr Çalışma Grupları ve e-DTr Danışma Kurulunda temsil edilemeyen kesimlerin de görüş ve önerilerinin alınması önem arz etmektedir. Olası kurumsal veya kişisel görüş ve önerilerinizin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için aşağıda verilen Görüş Formatı dosyasında yer alan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 10. Toplantısı yapıldı

ASener_7E-DTr İcra Kurulu X. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında,16 Aralık 2004 tarihinde, Yeni Başbakanlık Binası 1. Kat Toplantı Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve Sağlık Bakanlığı’nın sunumu aşağıdadır.

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 10. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu X. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında,16 Aralık 2004 tarihinde, Yeni Başbakanlık Binası 1. Kat Toplantı Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve Sağlık Bakanlığının sunumu aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 10. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 10. Toplantısı E-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Yılı Eylem Planı (Karar 9)
pdf

E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 9. Toplantısı yapıldı

IK_0212_8E-DTr İcra Kurulu IX. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında, 19 Kasım 2004 tarihinde, TBV’nin ev sahipliğinde İstanbul-Sepetçiler Kasrı’nda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve TBV & TÜBİSAD’ın toplantıda yaptığı sunum aşağıdadır.

Bilgi Toplumu Stratejisi Danışmanlık Hizmet Alımı İhalesi

DPT_10_1_2_3Müsteşarlığımızca yürütülmekte olan e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında, Bilgi Toplumu Stratejisinin hazırlanması amacıyla Kamu İhale Kanunu’nun 21-b maddesine göre pazarlık usulü ile yeniden ihaleye çıkılmış olup davet yazısı idarece uygun görülen danışman firmalara gönderilmiştir.

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 9. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu IX. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında, 19 Kasım 2004 tarihinde, TBV’nin ev sahipliğinde İstanbul-Sepetçiler Kasrı’nda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve TBV & TÜBİSAD’ın toplantıda yaptığı sunum aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 9. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 9. Toplantısı Sektör Anlatıyor , TBV & TÜBİSAD

23-24 Şubat 2005 tarihlerinde düzenlenecek e-Devlet Birlikte Çalışabilirlik 2005 Konferansı için makale çağrısı

eGovIntroperable23-24 Şubat 2005 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek e-Devlet Birlikte Çalışabilirlik 2005 Konferansı için makale çağrısı yapılmaktadır. Konu başlıkları aşağıda verilmektedir.
– Technologies for eGovernment interoperability
– Technologies for change management
– Socio-economic models

Daha detaylı bilgi http://www.egovinterop.net adresinden temin edilebilir.