Anasayfa / Yazar Arşivi: serapparlak (sayfa 10)

Yazar Arşivi: serapparlak

OVP ve 2013 Yılı Programı yayımlandı

mevzuat2_1_2.jpg2013-2015 Orta Vadeli Program (OVP) 9 Ekim 2012 tarihli mükerrer Resmi Gazetede, 2013 Yılı Programı ise 23 Ekim 2012 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Bilgi ve iletişim teknolojileri ve e-devlet başlıklarının da yer aldığı söz konusu dokümanlarda, ülkemizin kısa ve orta vadedeki politikaları belirleniyor.

2013-2015 OVP’nin bilişimle ilgili bölümleri için tıklayınız.

2013 Yılı Programının bilişimle ilgili bölümleri için tıklayınız.

Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı

mevzuat2_1_2.jpg20 Ekim 2012 tarihli ve 28447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar” yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu Karar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve veri ile bunların sunumunda yer alan sistemlerin güvenliğinin sağlanmasına ve gizliliğinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ve bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kritik altyapıların işletiminde yer alan gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gerekli usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı Çalışma Raporu yayımlandı

Kamuda_AKKY_calisma_raporu_3Çalışma Raporunda, dayandığı temel ekonomik dinamiklerle açık kaynak kodlu yazılım (AKKY) modeli tanıtılmakta, AKKY modelini politika seviyesinde benimsemiş olan ülke örnekleri değerlendirilmekte, Türkiye’de açık kaynak kodlu yazılım konusunda ne tür çalışmaların var olduğuna değinilmekte ve modelinin kamuda yaygınlaşmasına ilişkin politikaların geliştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulmaktadır.

Rapora erişmek için tıklayınız.

Veri Koruması Çalıştayı Sonuç Raporu yayımlandı

Verikoruma-(2)_1Kalkınma Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi, CIPL ve Microsoft işbirliği ile, 16 Şubat 2012 tarihinde, Kalkınma Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Veri Korumasında Geleceğe Yönelik Açılımlar Çalıştayının sonuç raporu yayımlanmıştır.

Raporu indirmek için tıklayınız.

ICT PSP Programı 2012 Çağrısı Sonuçları açıklandı

ICT PSP_4Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) 2012 Yılı Çağrısı sonuçlarına göre, ülkemizden ortakların yer aldığı RADICAL, SUNSHINE, LoCloud, ProFouND, HeERO 2 ve e-SENS projeleri Avrupa Birliği bütçesinden destek almaya hak kazanmıştır. Proje müzakereleri sonucuna bağlı olarak, bu projelere ülkemizden katılım sağlayan tarafların alacağı toplam hibe miktarının 1,317,000 Avro ile 1,617,000 Avro arasında olacağı tahmin edilmektedir. Çağrı sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi 2.1 Sürümü yayımlandı

bicer_on_kapak_12009/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca hazırlanan Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi’nin 2.1 Sürümü yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Rehber, kamu kurumlarına ait bilgi sistemlerinde birlikte çalışabilirliğin sağlanması ve kamuda birlikte çalışabilirliğe ilişkin genel politikalar ile teknik standartlar ve formatların belirlenmesi amacını taşımaktadır. Rehberin 2.1 Sürümü öncesinde 1.0 Sürümü Temmuz 2005’te, 2.0 Sürümü ise Şubat 2009’da yayımlanmıştı. Rehberin 2.1 Sürümünde yapılan değişikliklere ilişkin ayrıntılı açıklamaya ulaşmak için tıklayınız.

Rehberin 2.1 Sürümü için tıklayınız.

Teknoloji ve Girişimcilik Programı Tanıtım Toplantısı yapıldı

tgp-logo_2.jpgBakanlığımız, Intel, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında gerçekleştirilen ve ülkemizde teknoloji girişimciliği kültürünün geliştirilmesi ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımının sağlanmasını amaçlayan Teknoloji ve Girişimcilik Programının tanıtım toplantısı Bakan Yardımcımız Sn. Mehmet CEYLAN’ın katılımıyla 22 Mayıs 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında 26 ilden 6.000’i aşkın katılımcıya gönüllü eğitmenler vasıtasıyla  1 yıl süresince teknoloji kullanımı ve girişimcilik eğitimlerinin verilmesi hedeflenmektedir.

Fotoğraflar için tıklayınız.

Siber Güvenlik Yaz Kampı

2siber-afis_2Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Kamu Bilgi Sistemleri Güvenliği Programı kapsamında, üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak, siber güvenlik konusunda ülkemizin yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak amacıyla, TÜBİTAK-BİLGEM ve Bilgi Güvenliği Akademisi tarafından, 2-8 Temmuz 2012 tarihlerinde TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdarei Enstitüsü’nde, Siber Güvenlik Yaz Kampı düzenlenecektir.

Kamp süresince bilişim sistemleri güvenliği konusunda teknik eğitimler verilecek ve katılımcılar, bilgi güvenliği alanında deneyim sahibi akademisyenler, kamu ve özel sektör yöneticileri ile bir araya getirilecektir. Ayrıca kamp süresince çeşitli yarışmalar düzenlenecektir.

Program içeriği için tıklayınız.

Başvuru ve seçme kriterleri için tıklayınız.