Anasayfa / Yazar Arşivi: serapparlak (sayfa 32)

Yazar Arşivi: serapparlak

Bilgi Toplumu Stratejisi Danışmanlık Hizmet Alımı İhalesi

DPT_10_1_2_3Müsteşarlığımızca yürütülmekte olan e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında, Bilgi Toplumu Stratejisinin hazırlanması amacıyla Kamu İhale Kanunu’nun 21-b maddesine göre pazarlık usulü ile yeniden ihaleye çıkılmış olup davet yazısı idarece uygun görülen danışman firmalara gönderilmiştir.

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 9. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu IX. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında, 19 Kasım 2004 tarihinde, TBV’nin ev sahipliğinde İstanbul-Sepetçiler Kasrı’nda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve TBV & TÜBİSAD’ın toplantıda yaptığı sunum aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 9. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 9. Toplantısı Sektör Anlatıyor , TBV & TÜBİSAD

23-24 Şubat 2005 tarihlerinde düzenlenecek e-Devlet Birlikte Çalışabilirlik 2005 Konferansı için makale çağrısı

eGovIntroperable23-24 Şubat 2005 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek e-Devlet Birlikte Çalışabilirlik 2005 Konferansı için makale çağrısı yapılmaktadır. Konu başlıkları aşağıda verilmektedir.
– Technologies for eGovernment interoperability
– Technologies for change management
– Socio-economic models

Daha detaylı bilgi http://www.egovinterop.net adresinden temin edilebilir.

Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri konulu seminer 20 Ekim 2004 tarihinde ABGS’de yapılmıştır

abgsAvrupa Birliği Genel Sekreterliği – İktisadi Kalkınma Vakfı işbirliği ile yürütülen “Bilgi Köprüleri” programı kapsamında 20 Ekim 2004 tarihinde Ankara’da yapılan “Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri” konulu seminere ilişkin sunuşlar aşağıdadır.

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 8. Toplantısı

E-DTr Icra Kurulu VIII. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında, 9 Eylül 2004 tarihinde, Yeni Başbakanlık Binası 1. Kat Toplantı Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ile alınan 7 ve 8 numaralı kararlar aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 8. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 8. Toplantısı E-Devlet Kapısı (Karar 8)
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 8. Toplantısı Kamuda Elektronik Kayıt Yönetimi (Karar 7)

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 7. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu VII. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında, 15 Temmuz 2004 tarihinde, Yeni Başbakanlık Binası 1.Kat Toplantı Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 7. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 7. Toplantısı Toplantı Katılımcıları

Türkiye’nin, İdareler Arasında Elektronik Veri Değişimi Konusundaki Topluluk Programı (IDA)’na katılımına ilişkin mutabakat zaptı yürürlüğe girmiştir

IDA_1Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında, 15 Aralık 2003 tarihinde, Brüksel’de imzalanan, İdareler Arasında Elektronik Veri Değişimi Konusundaki Topluluk Programı (IDA)’na Türkiye’nin katılımına ilişkin Mutabakat Zaptı, 12 Mart 2004 tarih ve 25400 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmış ve iç onay işlemleri tamamlanmıştır. Iç onay işlemlerinin tamamlandığı, 16 Mart 2004 tarihinde Komisyonun ilgili birimine iletilerek, söz konusu Mutabakat Zaptı ayni tarihte yürürlüğe girmiştir.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin kamu birimleri ile AB birimleri arasında elektronik ortamda bilgi değişimini sağlamak üzere oluşturulan IDA Programı, elektronik ortamın getirebileceği faydaları öne çıkararak idarelerin etkinliğinin artırılmasının yanısıra şirketler üzerindeki bürokratik engellerin azaltılması ve kamu hizmetlerinin elektronik ortamda vatandaş odaklı sunumuna da katkıda bulunmaktadır.

Programın iki ana faaliyet alanı vardır. Bu alanlardan biri, ortak ilgi alanındaki projeler, diğeri ise yatay faaliyet ve tedbirlere ilişkindir.

Program çerçevesinde, kamu yönetiminin; istihdam, sosyal güvenlik, rekabet, çevre, tarım, kültür gibi ortak ilgi alanlarında projeler gerçekleştirilmektedir. Bu alanlardaki projelerde, ilk aşamada idarelerin elektronik ortamda bilgi değişimi sağlaması, sonrasında ise malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımına yönelik sektörel ağların kurulup, geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yatay faaliyet ve tedbirler ise, ortak ilgi alanlarındaki projelerin koordine edilmesi, desteklenmesi, daha hızlı ve maliyet etkin olarak gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda yürütülen, ortak hizmetlerin tek bir yerden sunulması ve bu şekilde münferit projelerin uygulama maliyetlerinin azaltılması, ortak araçlar ve tekniklerin hazırlanması, en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması gibi faaliyetler ülkemizde sürdürülen e-Devlet çalışmalarına katkı sağlayacaktır.

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 6. Toplantısı

E-DTr İcra Kurulu VI. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında, 10 Haziran 2004 tarihinde, Yeni Başbakanlık Binası 1.Kat Toplantı Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve toplantıda alınan kararlar aşağıdadır.

pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 6. Toplantısı Toplantı Gündemi
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 6. Toplantısı Kısa Dönem Eylem Planı 46 no’lu Eylem
pdf
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 6. Toplantısı Dış Ticarette Elektronik Belge Uygulamaları
pdf E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 6. Toplantısı Kamu Kurum ve Kuruluşları için Sertifikasyon Merkezi Oluşturulması (Karar 6)
pdf E-DTr Türkiye İcra Kurulu 6.Toplantısı Karar No 4