Anasayfa / Duyurular (sayfa 2)

Duyurular

2017 Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları Raporu

2017 yılında kamu kurumlarının yürütmekte olduğu 256 bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) projesi için 4 milyar 444 milyon TL ödenek tahsis edildi. Bu oran 2002 yılında tahsis edilen ödeneğe göre beş kattan fazla bir artışı ifade ediyor. 2017 yılı için 1 milyar TL tahsis edilen Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü FATİH Projesi listenin ilk sırasında yer alıyor. En fazla BİT yatırımı yapan ilk üç kuruluş Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı olarak sıralanıyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.
Geçmiş yılların raporlarına yayınlar bölümünden ulaşılabilir.

Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncellenmiştir.

Bilindiği üzere, Yatırım Programı hazırlıkları çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarınca teklif edilecek bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) projelerinin Bakanlığımızca yayımlanan Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu çerçevesinde hazırlanması gerekmektedir. Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan yeni teknolojiler ve BİT projelerinin sınıflandırılması ihtiyacı, kamu BİT projelerinin daha etkin şekilde hazırlanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak üzere bahsi geçen Kılavuz’un güncellenmesi gereğini doğurmuştur. Bu çerçevede, Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu’nda kapsamlı güncellemeler yapılmıştır.Söz konusu Kılavuz ve formlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Alt Rehberler

Kontrol Listeleri

Şablonlar

Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu 2016

139 ülkenin değerlendirildiği 2016 yılı Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu Ağ Hazırlık İndeksine göre Singapur’un (6,0 puan) ilk sırada olduğu sıralamada Türkiye 48. (4,4 puan) sırada yer almıştır.

Raporun tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

“EIU-The Inclusive Internet Index: Bridging digital divides” raporu yayımlandı.

The Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yayımlanan “The Inclusive Internet Index: Bridging digital divides” raporunda, ülkelerin internetin yarattığı fırsatlardan yararlanma seviyesi bir endeks aracılığıyla gösterilmektedir. 75 ülkeyi kapsayan endeks, temel olarak 4 kategoriden oluşmaktadır: (i) Erişilebilirlik (Availability), (ii) Satın Alınabilirlik (Affordability), (iii) Relevance (Uygunluk) ve (iv) Readiness (Hazır Olma). Bu dört kategori altında yer alan 11 farklı alt kategori (kullanım, hız kalitesi, erişim fiyatları, rekabet ortamı, dijital okur-yazarlık, güvenlik, sayısal içerik vb.) dikkate alındığında Türkiye 75 ülke arasında 31. sırada yer almaktadır. Sayısal bölünme konusunda önemli bulguları olan bu raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi Toplumu Stratejisi Yönlendirme ve Danışma Kurulları Oluşturulmuştur.

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nın uygulama sürecini izleyip yönlendirmek üzere,  Bilgi Toplumu Stratejisi Yönlendirme Kurulu ve görüş ve önerileriyle bu Kurul’a destek olmak üzere de Bilgi Toplumu Stratejisi Danışma Kurulu Kalkınma Bakanının 19 Aralık 2016 tarihli Olur’uyla  kurulmuştur.

Bilgi Toplumu Stratejisi Yönlendirme ve Danışma Kurulları Genelgesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

2016 Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları Raporu

2016 yılında kamu kurumlarının yürütmekte olduğu 233 bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) projesi için 4 milyar 530 milyon TL ödenek tahsis edildi. Bu oran 2002 yılında tahsis edilen ödeneğe göre altı kata yakın bir artışı ifade ediyor. 2016 yılı için 1,77 milyar TL tahsis edilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü FATİH Projesi listenin ilk sırasında yer alıyor. En fazla BİT yatırımı yapan ilk üç kuruluş Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı olarak sıralanıyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.
Geçmiş yılların raporlarına yayınlar bölümünden ulaşılabilir.

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Yayımlanmıştır.

e-devlet_stratejisi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan “2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı” 19 Temmuz 2016 tarihli ve 29775 sayılı Resmi Gazete 2. Mükerrer ekinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2016–2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı‘na ulaşmak için tıklayınız.

Avrupa Parlamentosu Yeni Veri Koruma Tüzüğü’nü Onayladı.

Kişisel verilerin koruması ile bireylere verileri üzerinde daha iyi kontrol imkân sağlanmasını ve Avrupa Birliği genelinde yüksek düzeyde veri koruması oluşturmayı amaçlayan AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation–GDPR) Avrupa Parlamentosu tarafından 14 Nisan 2016 tarihinde onaylanmıştır.

Dört yıldan daha uzun bir süredir çalışmalarına devam edilen ve halen uygulanmakta olan 95/46/EC sayılı AB Veri Koruma Direktifini yürürlükten kaldıran yeni AB Genel Veri Koruma Tüzüğü yapılan nihai oylama ile Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilmiştir. Tüzük, AB Resmi Gazete’sinde yayımlanmasının ardından 20 gün içerisinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihten itibaren söz konusu Tüzük hükümleri tüm üye devletlerde bağlayıcı hale gelecektir. Üye devletlerin Tüzük hükümlerini ulusal kanunlarına dâhil edebilmeleri için iki yıllık süre öngörülmektedir.

AB veri koruma kurallarında köklü bir reformu ihtiva eden bu Tüzük iki temel alandan oluşmaktadır: AB’de kişisel verilerin işlenmesi konusunda genel düzenlemeler ve polis ve adli makamlar tarafından işlenen veriler üzerindeki düzenlemeler. Ayrıca söz konusu Tüzük ile aşağıda ifade edilen önemli konularda düzenlemeler getirilmiştir:

  • Unutulma hakkı (bireyin isteği üzerine hesapların veya kişisel verilerin silinmesi),
  • Verilerin taşınabilir kılınması (sunucu değiştirildiğinde verilerin yeni bir sunucuya aktarılması),
  • Verilerin ne zaman hacklendiğinin bireye bildirilmesi,
  • Gizlilik politikalarının açık ve anlaşılır biçimde bireylere aktarılması,
  • Mevzuata aykırı hareket eden şirketlerin dünya çapındaki yıllık cirolarının yüzde 4’üne varan para cezalarına çarptırılması gibi yükümlülükler içeriyor.

AB Parlamentosu tarafından kabul edilen nihai metne erişmek için tıklayınız.