Anasayfa / Duyurular (sayfa 20)

Duyurular

2002-2008 Dönemi Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları açıklandı

DPT_10_1_2_32002-2008 dönemine ilişkin kamu bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları belgesine buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Komsiyonunun “Addressing the Challenge of Energy Efficiency Through ICT” tebliğine ilişkin anket

EU_1_3Avrupa Komisyonu enerjinin etkin kullanımında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına yönelik “Addessing the Challenge of Energy Efficiency Through Information and Communication Technologies” başlıklı bir tebliğ hazırlamıştır. Bu tebliğle ilgili “halkın katılımı (public consultation)” süreci başlatılmış olup, söz konusu tebliğe ilişkin katkılarınızı buradan ulaşabileceğiniz anketi doldurarak iletebilirsiniz.

Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı The Global Information Technology Report 2007-2008 raporu yayımlanmıştır

gitr08Dünya Ekonomik Forumu’nun INSEAD ile birlikte hazırladığı Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu 2007-2008, 127 ülkenin bilgi teknolojileri alanındaki rekabet edebilirliğini ortaya koyan bir rapor niteliğindedir. Ağ hazırlık indeksine göre Danimarka’nın ilk sırada olduğu sıralamada ülkemiz bir önceki sıralamaya göre üç sıra gerileyerek 55. sırada yer almıştır.

Raporun bulunduğu ana sayfaya ulaşmak için buraya tıklayınız.

Adres Kayıt Sisteminin Uygulanmasına İlişkin 2008/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi

DPT_10_1_2_3Başbakanlığın Adres Kayıt Sisteminin Uygulanmasına İlişkin 2008/8 sayılı Genelgesiyle, Kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adres bilgilerinin, standartlara uygun şekilde tek merkezde tutulması için tedbirler alınacak, kamu kurumlarınca yürütülen iş ve işlemlerde ikametgah ilmühaberi ve nüfus kayıt örneği istenmeyecektir.

2008/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi

Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından hazırlanan e-Readiness Rankings

eiu_1Her yıl yayımlanan EIU e-Readiness Rankings raporu, ülkelerin iletişim, ticaret ve yönetim alanlarında dijital kanalları kullanabilme yeteneklerini ölçmektedir. 70 ülkenin değerlendirildiği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk sırada olduğu bu yılki sıralamada ülkemiz 2007 yılına göre bir sıra gerileyerek 43. sırada yer almıştır.

2008 yılına ilişkin rapora buradan ulaşabilirsiniz.

İnternet Ekonomisinin Geleceği konulu OECD Bakanlar Konferansı Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenleniyor

SEUL2008_1Güney Kore’nin başkenti Seul’de 17-18 Haziran 2008 tarihlerinde toplanacak olan “İnternet Ekonomisinin Geleceği” konulu Bakanlar Konferansı, hükümetler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşların internet ekonomisinin gelişimini şekillendiren sosyal, ekonomik ve teknolojik eğilimleri görmeleri ve gelecekte internet ekonomisinin gelişimini sağlayacak altyapıları oluşturacak politikaların tartışılması açısından önemli bir platformdur.

Konferansın öncesinde 16 Haziran 2008 tarihinde üç adet sivil toplum paydaşları etkinliği (işletmeler, teknik topluluklar ve sivil toplum) düzenlenecektir. Bu etkinliklere çevrimiçi kayıt yapılarak katılım sağlanabilecek olup, son kayıt tarihi 15 Mayıs 2008 olarak belirlenmiştir.

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan 2008 yılı e-Devlet Araştırması Raporu yayımlanmıştır

unegov2008Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan 2008 yılı e-Devlet Araştırması Raporu yayımlanmıştır. Türkiye; ağ hizmetleri endeksi, telekomünikasyon altyapısı endeksi ve insan kaynakları endeksleri ile oluşturulan e-devlet hazırlık endeksi bazında 182 ülke arasında 76. sırada yer almıştır.

Ağ hizmetleri endeksi; başta sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve maliye olmak üzere ulusal kamu internet sitelerinden sunulan hizmetlerin gelişmişlik seviyesini gösterir bir endekstir.

Telekomünikasyon altyapısı endeksi, bileşik bir endeks olup, ülkedeki internet kullanıcıları, bilgisayar sayısı, telefon hatları, mobil telefon sayısı ve genişbant abone sayısı olarak 5 ölçütten hesaplanan bir endekstir.

İnsan kaynakları endeksi ise, yetişkin okur-yazarlığı ve ilk, orta ve yüksek eğitimde kayıtlı öğrenci oranı olarak 2 temel ölçütten hesaplanan bileşik bir endekstir.

Birleşmiş Milletler Tarafından Hazırlanan 2008 Yılı E-Devlet Araştırması Raporu

Danışma Kurulu ilk toplantısı 12.02.2008 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatında gerçekleştirildi

DPT_10_1_2_3Danışma Kurulu ilk toplantısını 12.02.2008 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Halil İbrahim AKÇA başkanlığında, Devlet Planlama Teşkilatında gerçekleştirmiştir. Danışma Kurulunun ilk toplantısında Kurul başkan ve başkanvekili seçimi yapılmıştır. Danışma Kurulu Başkanlığına Serhat Özeren (TEDER temsilcisi) ve Başkanvekilliğine Mustafa Akgül (İnetD temsilcisi) seçilmişlerdir.