Anasayfa / Duyurular (sayfa 10)

Duyurular

Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi 2.1 Sürümü yayımlandı

bicer_on_kapak_12009/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca hazırlanan Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi’nin 2.1 Sürümü yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Rehber, kamu kurumlarına ait bilgi sistemlerinde birlikte çalışabilirliğin sağlanması ve kamuda birlikte çalışabilirliğe ilişkin genel politikalar ile teknik standartlar ve formatların belirlenmesi amacını taşımaktadır. Rehberin 2.1 Sürümü öncesinde 1.0 Sürümü Temmuz 2005’te, 2.0 Sürümü ise Şubat 2009’da yayımlanmıştı. Rehberin 2.1 Sürümünde yapılan değişikliklere ilişkin ayrıntılı açıklamaya ulaşmak için tıklayınız.

Rehberin 2.1 Sürümü için tıklayınız.

Teknoloji ve Girişimcilik Programı Tanıtım Toplantısı yapıldı

tgp-logo_2.jpgBakanlığımız, Intel, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında gerçekleştirilen ve ülkemizde teknoloji girişimciliği kültürünün geliştirilmesi ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımının sağlanmasını amaçlayan Teknoloji ve Girişimcilik Programının tanıtım toplantısı Bakan Yardımcımız Sn. Mehmet CEYLAN’ın katılımıyla 22 Mayıs 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında 26 ilden 6.000’i aşkın katılımcıya gönüllü eğitmenler vasıtasıyla  1 yıl süresince teknoloji kullanımı ve girişimcilik eğitimlerinin verilmesi hedeflenmektedir.

Fotoğraflar için tıklayınız.

Siber Güvenlik Yaz Kampı

2siber-afis_2Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Kamu Bilgi Sistemleri Güvenliği Programı kapsamında, üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak, siber güvenlik konusunda ülkemizin yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak amacıyla, TÜBİTAK-BİLGEM ve Bilgi Güvenliği Akademisi tarafından, 2-8 Temmuz 2012 tarihlerinde TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdarei Enstitüsü’nde, Siber Güvenlik Yaz Kampı düzenlenecektir.

Kamp süresince bilişim sistemleri güvenliği konusunda teknik eğitimler verilecek ve katılımcılar, bilgi güvenliği alanında deneyim sahibi akademisyenler, kamu ve özel sektör yöneticileri ile bir araya getirilecektir. Ayrıca kamp süresince çeşitli yarışmalar düzenlenecektir.

Program içeriği için tıklayınız.

Başvuru ve seçme kriterleri için tıklayınız.

Bilgi Toplumu Stratejisi Hizmet Alımı Projesi için Kamuoyu Görüşünün Alınmasına İlişkin Duyuru

logoBakanlığımız tarafından, 2003 yılından bu yana yürütülen Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm hedefine yönelik çalışmaların bir devamı olarak, ülkemizin önümüzdeki dönemde uygulayacağı bilgi toplumu politika, hedef ve stratejilerinin belirlenmesine altyapı teşkil edecek çalışmaları ortaya çıkaracak bir hizmet alımı gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Bu hizmet alımı sonrasında Türkiye’nin 2020 yılına kadar takip edeceği bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili kesimlerin katılımı ile oluşturulacaktır.

Bu doğrultuda bahse konu hizmet alımının çerçevesini ortaya koyan bir Kapsam Dokümanı hazırlanmıştır. Bakanlığımız, konuya ilgi duyan kesimleri Kapsam Dokümanına görüş vermeye davet etmektedir. Kapsam Dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Görüş bildirmek isteyenler, her türlü katkılarını 5 Haziran 2012 tarihine kadar btd@kalkinma.gov.tr e-posta adresine iletebilirler.

Kamu BİT Yatırımları 2012 Yılı Raporu yayımlandı

kamu_bit_yatirim_2Kamu kurum ve kuruluşlarının 2012 yılında yapmayı planladıkları bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarına ilişkin rapor yayımlanmıştır. Rapora göre, 2012 yılında yürütülecek bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri için ayrılan yıllık ödenek 2,5 milyar TL’ye yaklaşmıştır.

Rapora buradan erişebilirsiniz.

ICT PSP Yurtdışı Toplantı Desteği Programı başlatıldı

ICT PSP_4Avrupa Birliği’nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) kapsamında yürütülen projelerde ülkemizden ilgili tarafların yer alması ve bu amaçla yurtdışında yapılan “ağ oluşturma” toplantılarına katılım sağlaması önem arz etmektedir. Bu bağlamda Bakanlığımız tarafından, yurtdışı toplantılara katılım sağlamak isteyen; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ilgili mevzuata uygun şekilde faaliyet gösteren vakıflar ve dernekler, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ile üniversitelerde faaliyet gösteren akademisyenlere ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak bileti bedeli ve toplantı süresine bağlı olarak belirli bir miktar yurtdışı yevmiyesini kapsayan “ICT PSP Yurtdışı Toplantı Desteği” programı başlatılmıştır.

Desteğe ilişkin uygulama usul ve esaslarına buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Birliği Dijital Gündemi ve Türkiye Konferansı

ab_digital_1Avrupa Birliği Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu işbirliği ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sn. Egemen BAĞIŞ ve Kalkınma Bakanı Sn. Cevdet YILMAZ’ın ev sahipliğinde, 20 Nisan 2012 tarihinde, İstanbul Kongre Merkezi – Beyazıt Salonu’nda “Avrupa Birliği Dijital Gündemi ve Türkiye Konferansı” gerçekleştirilecektir.

Konferansın konuk konuşmacısı, Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu ve Medya Genel Müdürlüğü (DG INFSO)’nde Direktör olarak görev yapan ve Dijital Ajanda Büyükelçisi titrine sahip Sn. Gerard de GRAAF olacaktır.

Avrupa’nın telekomünikasyon alanındaki en önemli STK’larından konuşmacıların yer alacağı Konferansta bilişimin geleceğinde yer almak isteyen herkesi aramızda görmekten onur duyacağız.

Kayıt için: www.ab.gov.tr/digitalagenda ve www.bilgitoplumu.gov.tr/digitalagenda.aspx

Wego 2012 Ödülleri Başvurusu başladı

logo-awards-02-(1)_5Güney Kore – Seul Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Belediyeler ve Yerel Yönetimler Dünya e-Devlet Organizasyonu (WeGo) tarafından 2012 1.WeGo Ödülleri verilecektir. Ödülün amacı, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan belediye ve yerel yönetimlerin seçkin e-devlet uygulamalarını tanıtmak ve teşvik etmektir. WeGo Ödülleri hakkında ayrıntılı bilgiye ve ödül başvuru koşullarına http://awards.we-gov.org adresinden ulaşabilirsiniz.