Anasayfa / Duyurular / Duyurular 2012 / Bilgi Toplumu Stratejisi Hizmet Alımı Projesi için Kamuoyu Görüşünün Alınmasına İlişkin Duyuru

Bilgi Toplumu Stratejisi Hizmet Alımı Projesi için Kamuoyu Görüşünün Alınmasına İlişkin Duyuru

logoBakanlığımız tarafından, 2003 yılından bu yana yürütülen Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm hedefine yönelik çalışmaların bir devamı olarak, ülkemizin önümüzdeki dönemde uygulayacağı bilgi toplumu politika, hedef ve stratejilerinin belirlenmesine altyapı teşkil edecek çalışmaları ortaya çıkaracak bir hizmet alımı gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Bu hizmet alımı sonrasında Türkiye’nin 2020 yılına kadar takip edeceği bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili kesimlerin katılımı ile oluşturulacaktır.

Bu doğrultuda bahse konu hizmet alımının çerçevesini ortaya koyan bir Kapsam Dokümanı hazırlanmıştır. Bakanlığımız, konuya ilgi duyan kesimleri Kapsam Dokümanına görüş vermeye davet etmektedir. Kapsam Dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Görüş bildirmek isteyenler, her türlü katkılarını 5 Haziran 2012 tarihine kadar btd@kalkinma.gov.tr e-posta adresine iletebilirler.