İKİNCİ AŞAMA: TUNUS

Zirvenin II. Aşaması 16 – 18 Kasım 2005 tarihleri arasında Tunus’ta yapılmıştır. Zirveye 175 ülke resmi katılım sağlamıştır. Zirvede yer alan tüm etkinliklere 19.000 civarında temsilcinin katıldığı tahmin edilmektedir.

Ele Alınan Konular

Tunus Zirvesinde, Cenevre’de imzalanan İlkeler Bildirgesi ve Eylem Planı çerçevesinde kat edilen gelişmeler, Cenevre Zirvesi sürecinde üzerinde ciddi tartışmalar yapılan, ancak uzlaşma sağlanamayan internet yönetişimi ve sayısal dayanışma fonu konuları ağırlıklı olarak ele alınmıştır.

Hazırlık Çalışmaları

II. Aşamanın hazırlıkları kapsamında üç adet Hazırlık Komitesi Toplantısı (PrepCom) yapılmıştır: Bunlar;

 • PrepCom-1: Hammamet-Tunus, 24-26 Haziran 2004
 • PrepCom-2: Cenevre-İsviçre, 17-25 Şubat 2005
 • PrepCom-3: Cenevre-İsviçre, 19-30 Eylül 2005

toplantılarıdır.

Hazırlık Komitesi Birinci Toplantısı (PrepCom-1)

Hammamet’te gerçekleştirilen Hazırlık Komitesi Birinci Toplantısı, ağırlıklı olarak Zirvenin Tunus Aşamasına ilişkin hazırlık çalışmalarının ve yol haritasının ele alındığı oturumlara sahne olmuştur. Toplantıda ayrıca tartışmalı iki konu olan, internet yönetişimi ve finansal mekanizmalar konularında çalışmaya başlayan grupların yaklaşımları değerlendirilmiştir.

Toplantı sonucunda alınan karar metnine ulaşmak için tıklayınız .

Hazırlık Komitesi Birinci Toplantısına ilişkin daha fazla bilgi almak için tıklayınız .

Hazırlık Komitesi İkinci Toplantısı (PrepCom-2)

Tunus Aşamasına yönelik Hazırlık Komitesi İkinci Toplantısı 17-25 Şubat 2005 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre şehrinde yapılmıştır.

Toplantı sonucunda alınan karar metnine ulaşmak için tıklayınız .

Hazırlık Komitesi İkinci Toplantısına ilişkin daha fazla bilgi almak için tıklayınız .

Hazırlık Komitesi Üçüncü Toplantısı (PrepCom-3)

Tunus Aşamasına yönelik Hazırlık Komitesi Üçüncü Toplantısı 19-30 Eylül 2005 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre şehrinde yapılmıştır. Ancak, 2 hafta süren yoğun görüşmelere rağmen özellikle internet yönetişimine ilişkin yapı ve mekanizmalar konusunda uzlaşı sağlanamamıştır.

Bu sebeple, Zirve nihai dokümanının internet yönetişimine ait bölümü dışında kalan bölümleri için 24-28 Ekim 2005 tarihlerinde Cenevre’de Müzakere Grubu toplantıları yapılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, internet yönetişimi bölümünün tamamlanması ve Zirve nihai dokümanlarına son şeklinin verilmesi amacıyla 13-15 Kasım 2005 tarihlerinde Tunus’da Zirve öncesi PrepCom-3’e devam edilecektir.

Hazırlık Komitesi Üçüncü Toplantısına ilişkin daha fazla bilgi almak için tıklayınız .

PrepCom-3 sonunda uzlaşma sağlanamaması sebebiyle, PrepCom-3’e ara verilerek:

 • Cenevre-İsviçre, 24-28 Ekim 2005 tarihlerinde Müzakere Grubu Toplantısı yapılmıştır. İnternet yönetişimi başta olmak üzere, Zirve kararlarının uygulanması ve takip edilmesi konularının görüşüldüğü ve Zirve Nihai Dokümanlarına son halinin verildiği,
 • Tunus-Tunus, 13-15 Kasım 2005 tarihlerinde, PrepCom-3 çalışmalarını tamamlamak üzere son bir toplantı daha gerçekleştirilmiştir.

Bunlardan başka, II. Aşama hazırlıkları kapsamında;

 • 4 adet Bölgesel Konferans:
  • Asya-Pasifik Bölgesel Konferansı, Tahran – İran, 31 Mayıs – 2 Haziran 2005
  • Batı Asya Bölgesel Konferansı, Şam – Suriye, 22-23 Kasım 2004
  • Afrika Bölgesel Konferansı, Akra – Gana, 2-4 Şubat 2005
  • Latin Amerika Bölgesel Konferansı, Rio de Janeiro – Brezilya, 8-10 Haziran 2005
 • 2 adet Alt-Bölge Konferansı:
  • Bişkek-Moskova Konferansı, Bişkek – Kırgızistan, 16-18 Kasım 2004
  • Pan-Arap Konferansı, Kahire – Mısır, 8-10 Mayıs 2005
 • 21 adet Tematik Toplantı
 • 7 adet Bölgesel Tematik Toplantı düzenlenmiştir.

Tartışmalı Konular

Zirvenin en tartışmalı konuları olan “internet yönetişimi” ve “finansal mekanizmalar” konularında iki ayrı grup oluşturulmuştur:

• İnternet Yönetişimi Çalışma Grubu (Working Group on Internet Governance – WGIG) Grup, I. Aşama Eylem Planında öngörüldüğü şekilde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından kurulmuştur. 4 toplantı yapan Grup, internet yönetişiminin tanımı ve kapsamı, ilgili politika alanları ve farklı yönetişim modellerini kapsayan raporunu Temmuz 2005’te teslim etmiştir. Çalışma Grubu ve Rapor hakkında http://www.wgig.org adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.

• Finansal Mekanizmalar Görev Gücü (Task Force on Financial Mechanisms – TFFM) I. Aşama Eylem Planında öngörülen yaklaşım sonucu, bilgi toplumuna geçişteki en büyük engellerden olan sayısal uçurumun azaltılması amacıyla farklı finansal mekanizmaların araştırılması ve öneri getirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından kurulan Grup, hazırlamış olduğu Raporu Aralık 2004’te teslim etmiştir. Görev Gücü ve Rapor hakkında http://www.itu.int/wsis/tffm/index.html adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.

Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi II. Aşamasına yönelik olarak yapılan Hazırlık Komitesi Toplantılarında, hazırlık süreci boyunca:

   • Cenevre’de imzalanan Deklarasyon ve Eylem Planında yer alan hususların uygulanmasının tüm paydaşların katkılarıyla izlenmesine,
   • Finansman mekanizması ile ilgili olarak hazırlanacak raporun değerlendirilmesine,
   • Hazırlık Komitesi Birinci Toplantısında alınan karar doğrultusunda hazırlanan “Operational Part” adlı dokümanın “Finansal Mekanizmalar” başlıklı bölümünün olduğu gibi PrepCom-2’de değerlendirilmesine,
   • İnternetin yönetimi ile ilgili olarak hazırlanacak İnternet Yönetimi Çalışma Grubu (WGIG) raporunun ele alınması ve konunun PrepCom-3’te değerlendirilmesine,

karar verilmiş ve çalışmalar bu çerçevede sürdürülmüştür.

Türkiye’nin Katılımı

Zirvede ülkemizi Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM başkanlığında bir Heyet temsil etmiştir. Heyet Listesine ulaşmak için tıklayınız.

İkinci Aşama Çıktıları

Zirveden bir gün önce tamamlanan PrepCom-3 sonunda, politik deklerasyon niteliğindeki “Tunis Commitment” ve operasyonel bölümü oluşturan “Tunis Agenda for the Information Society” başlıklı belgeler kabul edilmiştir.

Zirve sonucunda, “Tunis Commitment” ve “Tunis Agenda for the Information Society” başlıklı iki adet Nihai Doküman kabul edilmiştir.