Anasayfa / DUYURULAR / Duyurular 2017

Duyurular 2017

2017 Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları Raporu

2017 yılında kamu kurumlarının yürütmekte olduğu 256 bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) projesi için 4 milyar 444 milyon TL ödenek tahsis edildi. Bu oran 2002 yılında tahsis edilen ödeneğe göre beş kattan fazlabir artışı ifade ediyor. 2016 yılı için 1 milyar TL tahsis edilen Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü FATİH Projesi listenin ilk sırasında yer alıyor. En fazla BİT yatırımı yapan ilk üç kuruluş Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı olarak sıralanıyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.
Geçmiş yılların raporlarına yayınlar bölümünden ulaşılabilir.

Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu Taslağı

Bilindiği üzere, Yatırım Programı hazırlıkları çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarınca teklif edilecek bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) projelerinin Bakanlığımızca yayımlanan Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu çerçevesinde hazırlanması gerekmektedir. Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan yeni teknolojiler ve BİT projelerinin sınıflandırılması ihtiyacı, kamu BİT projelerinin daha etkin şekilde hazırlanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak üzere bahsi geçen Kılavuz’un güncellenmesi gereğini doğurmuştur. Bu çerçevede, TÜBİTAKBİLGEM tarafından yürütülen “Kamu BİT Projeleri Teklif Hazırlama Sürecinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu’nda kapsamlı güncellemeler yapılmış ve taslak bir sürüm hazırlanmıştır. Halihazırda, söz konusu taslak rehberin ve rehbere ilişkin formların kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına hangi ölçüde cevap verebildiği ve ne ölçüde kullanılabilir olduğunu test etmek amacıyla pilot çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların sonucunda Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu nihai hale getirilmesi ve 2018 Yılı Yatırım Programı döneminde uygulanması planlanmaktadır. Söz konusu rehber ve formlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu (Taslak)

Alt Rehberler

Kontrol Listeleri

Şablonlar

“EIU-The Inclusive Internet Index: Bridging digital divides” raporu yayımlandı.

The Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yayımlanan “The Inclusive Internet Index: Bridging digital divides” raporunda, ülkelerin internetin yarattığı fırsatlardan yararlanma seviyesi bir endeks aracılığıyla gösterilmektedir. 75 ülkeyi kapsayan endeks, temel olarak 4 kategoriden oluşmaktadır: (i) Erişilebilirlik (Availability), (ii) Satın Alınabilirlik (Affordability), (iii) Relevance (Uygunluk) ve (iv) Readiness (Hazır Olma). Bu dört kategori altında yer alan 11 farklı alt kategori (kullanım, hız kalitesi, erişim fiyatları, rekabet ortamı, dijital okur-yazarlık, güvenlik, sayısal içerik vb.) dikkate alındığında Türkiye 75 ülke arasında 31. sırada yer almaktadır. Sayısal bölünme konusunda önemli bulguları olan bu raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.