Anasayfa / Duyurular / Duyurular 2012 (sayfa 2)

Duyurular 2012

Veri Koruması Çalıştayı Sonuç Raporu yayımlandı

Verikoruma-(2)_1Kalkınma Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi, CIPL ve Microsoft işbirliği ile, 16 Şubat 2012 tarihinde, Kalkınma Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Veri Korumasında Geleceğe Yönelik Açılımlar Çalıştayının sonuç raporu yayımlanmıştır.

Raporu indirmek için tıklayınız.

ICT PSP Programı 2012 Çağrısı Sonuçları açıklandı

ICT PSP_4Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) 2012 Yılı Çağrısı sonuçlarına göre, ülkemizden ortakların yer aldığı RADICAL, SUNSHINE, LoCloud, ProFouND, HeERO 2 ve e-SENS projeleri Avrupa Birliği bütçesinden destek almaya hak kazanmıştır. Proje müzakereleri sonucuna bağlı olarak, bu projelere ülkemizden katılım sağlayan tarafların alacağı toplam hibe miktarının 1,317,000 Avro ile 1,617,000 Avro arasında olacağı tahmin edilmektedir. Çağrı sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi 2.1 Sürümü yayımlandı

bicer_on_kapak_12009/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca hazırlanan Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi’nin 2.1 Sürümü yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Rehber, kamu kurumlarına ait bilgi sistemlerinde birlikte çalışabilirliğin sağlanması ve kamuda birlikte çalışabilirliğe ilişkin genel politikalar ile teknik standartlar ve formatların belirlenmesi amacını taşımaktadır. Rehberin 2.1 Sürümü öncesinde 1.0 Sürümü Temmuz 2005’te, 2.0 Sürümü ise Şubat 2009’da yayımlanmıştı. Rehberin 2.1 Sürümünde yapılan değişikliklere ilişkin ayrıntılı açıklamaya ulaşmak için tıklayınız.

Rehberin 2.1 Sürümü için tıklayınız.

Teknoloji ve Girişimcilik Programı Tanıtım Toplantısı yapıldı

tgp-logo_2.jpgBakanlığımız, Intel, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında gerçekleştirilen ve ülkemizde teknoloji girişimciliği kültürünün geliştirilmesi ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımının sağlanmasını amaçlayan Teknoloji ve Girişimcilik Programının tanıtım toplantısı Bakan Yardımcımız Sn. Mehmet CEYLAN’ın katılımıyla 22 Mayıs 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında 26 ilden 6.000’i aşkın katılımcıya gönüllü eğitmenler vasıtasıyla  1 yıl süresince teknoloji kullanımı ve girişimcilik eğitimlerinin verilmesi hedeflenmektedir.

Fotoğraflar için tıklayınız.

Siber Güvenlik Yaz Kampı

2siber-afis_2Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Kamu Bilgi Sistemleri Güvenliği Programı kapsamında, üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak, siber güvenlik konusunda ülkemizin yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak amacıyla, TÜBİTAK-BİLGEM ve Bilgi Güvenliği Akademisi tarafından, 2-8 Temmuz 2012 tarihlerinde TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdarei Enstitüsü’nde, Siber Güvenlik Yaz Kampı düzenlenecektir.

Kamp süresince bilişim sistemleri güvenliği konusunda teknik eğitimler verilecek ve katılımcılar, bilgi güvenliği alanında deneyim sahibi akademisyenler, kamu ve özel sektör yöneticileri ile bir araya getirilecektir. Ayrıca kamp süresince çeşitli yarışmalar düzenlenecektir.

Program içeriği için tıklayınız.

Başvuru ve seçme kriterleri için tıklayınız.

Bilgi Toplumu Stratejisi Hizmet Alımı Projesi için Kamuoyu Görüşünün Alınmasına İlişkin Duyuru

logoBakanlığımız tarafından, 2003 yılından bu yana yürütülen Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm hedefine yönelik çalışmaların bir devamı olarak, ülkemizin önümüzdeki dönemde uygulayacağı bilgi toplumu politika, hedef ve stratejilerinin belirlenmesine altyapı teşkil edecek çalışmaları ortaya çıkaracak bir hizmet alımı gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Bu hizmet alımı sonrasında Türkiye’nin 2020 yılına kadar takip edeceği bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili kesimlerin katılımı ile oluşturulacaktır.

Bu doğrultuda bahse konu hizmet alımının çerçevesini ortaya koyan bir Kapsam Dokümanı hazırlanmıştır. Bakanlığımız, konuya ilgi duyan kesimleri Kapsam Dokümanına görüş vermeye davet etmektedir. Kapsam Dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Görüş bildirmek isteyenler, her türlü katkılarını 5 Haziran 2012 tarihine kadar btd@kalkinma.gov.tr e-posta adresine iletebilirler.

Kamu BİT Yatırımları 2012 Yılı Raporu yayımlandı

kamu_bit_yatirim_2Kamu kurum ve kuruluşlarının 2012 yılında yapmayı planladıkları bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarına ilişkin rapor yayımlanmıştır. Rapora göre, 2012 yılında yürütülecek bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri için ayrılan yıllık ödenek 2,5 milyar TL’ye yaklaşmıştır.

Rapora buradan erişebilirsiniz.

ICT PSP Yurtdışı Toplantı Desteği Programı başlatıldı

ICT PSP_4Avrupa Birliği’nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) kapsamında yürütülen projelerde ülkemizden ilgili tarafların yer alması ve bu amaçla yurtdışında yapılan “ağ oluşturma” toplantılarına katılım sağlaması önem arz etmektedir. Bu bağlamda Bakanlığımız tarafından, yurtdışı toplantılara katılım sağlamak isteyen; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ilgili mevzuata uygun şekilde faaliyet gösteren vakıflar ve dernekler, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ile üniversitelerde faaliyet gösteren akademisyenlere ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak bileti bedeli ve toplantı süresine bağlı olarak belirli bir miktar yurtdışı yevmiyesini kapsayan “ICT PSP Yurtdışı Toplantı Desteği” programı başlatılmıştır.

Desteğe ilişkin uygulama usul ve esaslarına buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.