Anasayfa / Duyurular / Duyurular 2010 / Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Anayasal Değişiklik

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Anayasal Değişiklik

yuksek-secim-kurulu_1YSK’nın 846 nolu Kararı ile Anayasa Değişikliklerinin Halkoylaması Sonuç Tutanağı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Böylece, TBMM Genel Kurulu’nca 07/05/2010 tarihinde kabul edilen 5982 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesinin 07/07/2010 gün ve 49-87 sayılı kısmi iptal kararı sonrasındaki haliyle sunulduğu halkoylaması sonucunda, “Evet” oylarının geçerli oylara oranı % 57.88 olarak tespit edilmiş, böylece 3376 sayılı Kanunun 8/3 maddesi uyarınca Anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Yapılan değişikliklerden, Anayasanın 20. maddesine getirilen düzenleme ile kişilere kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkı verilmektedir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsamakta olup, kişisel veriler, bundan böyle ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir.