Anasayfa / ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR / DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ

Birleşmiş Milletler – Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından organize edilen ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), İnternet Atanmış Numaralar ve İsimler Kurumu (ICANN), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) gibi çok sayıda uluslar arası kuruluş tarafından desteklenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin (DBTZ) birinci aşaması Aralık 2003’te İsviçre’de, ikinci aşaması ise Kasım 2005’te Tunus’ta yapılmıştır. DBTZ’nin temelleri 1998 yılında ITU tarafından alınan bir karara dayanmaktadır. Zirve’de bilgi ve iletişim teknolojilerinin kalkınma için kullanımını destekleyecek finansal mekanizmalar, internet yönetişimi ve uygulamanın takibine ilişkin kararlar alınmış, ayrıca sayısal uçurumun azaltılması, bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kapasitenin geliştirilmesi, medya, elektronik hizmet uygulamaları, vb. çeşitli konuları kapsayan bir eylem planı da kabul edilmiştir. DBTZ’nin ilk iki aşamasına ilişkin bilgi ve belgelerin yer aldığı, Zirvenin ikinci aşaması sonrasında Bakanlığımız tarafından hazırlanan Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Bilgi Dosyasına http://goo.gl/oFDxWu adresinden erişilebilir.

09-13 Haziran 2014 tarihlerinde Cenevre’deki ITU merkezinde, 2003 ve 2005 yıllarındaki etkinliklerle aynı seviyede bir DBTZ üst düzey etkinliği daha gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte katılımcı ülkelerin ilk dünya zirvesi kapsamında belirlenmiş olan eylem planına yönelik 10 yıl zaman zarfında geldiği nokta değerlendirmeye alınmış, ayrıca 2003 ve 2005 aşamalarında belirlenmiş olan eylem alanları gözden geçirilerek 2015 yılı sonrası için yeni bir vizyon ve bu vizyona yönelik hedefler belirlenmiş ve etkinlik çıktıları raporlanmıştır.

Haziran 2014’te gerçekleştirilen etkinlik öncesinde, ilki Temmuz 2013 ve sonuncusu Mayıs 2014 sonunda olmak üzere altı aşamalı açık danışma süreci gerçekleştirilmiştir. Söz konusu süreçte WSIS kapsamında elde edilmesi planlanan çıktılar büyük ölçüde hazırlanmış olup bu çıktılara WSIS Forum etkinliğiyle birlikte son şekli verilmiştir. Hazırlık sürecine ve bu süreçte oluşturulmuş çıktılara ilişkin detaylı bilgiye http://www.itu.int/wsis/review/mpp/#phases adresinden erişilebilir.

Haziran 2014’te gerçekleştirilen üst düzey etkinlikte, 2003 ve 2005 yıllarındaki çalışmalarla belirlenmiş olan eylem alanlarına bağlı kalınarak bu alanlarda gerçekleşen ilerlemeler ele alınmış ve açık danışma süreci boyunca her bir eylem alanı için belirlenmiş olan yeni hedefler ilgili kesimlerle paylaşılmıştır. Ayrıca bu hedeflere ilişkin geri bildirimler de alınarak WSIS sürecinin 2015 yılı ve sonrasını hedef alan çıktılara son şekli verilmiştir.

2014 yılı WSIS etkinliğinde ortaya çıkan en önemli çıktı, WSIS+10 Çıktı Dokümanları (Outcome Documents) isimli dokümandır. Dokümanda WSIS çıktılarının uygulanmasına ilişkin WSIS+10 bildirisi, 2015 sonrası WSIS+10 vizyonu ve eylem alanlarının güncel haline yer verilmektedir. Bildiri ve vizyon bölümlerinde genel olarak WSIS’in ilk on yıllık sürecinde atılan adımlar ve karşılaşılan zorluklar ile 2015 yılı ve sonrası için yeni eğilimler, muhtemel zorluklar ve öncelikler ele alınmaktadır. Bu hususlar, aşağıda özet olarak dile getirilmektedir.

Bu internet sayfaları, Zirve ve sonrasında yürütülen çalışmalar ile tüm bu süreçte Türkiye’de yürütülen çalışmalar hakkında kamuoyuna bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Zirvenin her iki aşaması, Zirve sonrasında yürütülen çalışmalar, Türkiye’de yapılan çalışmalar, ilgili doküman ve bağlantılara sol menüden ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin her türlü görüş ve önerileriniz için sitemizin iletişim sayfasında yer alan bilgileri kullanabilirsiniz.