Anasayfa / Duyurular / Duyurular 2005 (sayfa 2)

Duyurular 2005

Birlikte Çalışabilirlik Rehberi 4 Ağustos 2005 tarihli ve 2005/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir

Birlikte Çalışablirlik Rehberi 2005/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir. Rehbere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Elektronik İmza Portalı

Elektronik İmza konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Elektronik İmza Portalı açılmıştır. Portala aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

http://www.e-imza.gen.tr

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DPT_10_1_2_3Bilgi ve iletişim teknolojisi projeleri, 2010-2012 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ internet adresinde yer alan Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu” nda belirtilen esaslara göre hazırlanarak teklif edilecektir. Kılavuzda yer alan esaslara uygun olarak teklif edilmeyen bilgi ve iletişim teknolojisi projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu

E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 13. Toplantısı

IK_0212_6E-DTr İcra Kurulu XIII’ncü Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER’in başkanlığında,8 Haziran 2005 tarihinde, Yeni Başbakanlık Binası Bakanlar Kurulu Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve toplantıda yapılan e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı Sonuç Raporu’na ilişkin sunum aşağıdadır.

Kamuda Elektronik Kayıt Yönetimi

E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu’nun 7 no’lu Kararı ile, elektronik ortamlarda üretilecek, kayıt altına alınacak, başka birimlere ya da kurumlara iletilecek, saklanacak ya da gerektiğinde imha edilecek elektronik bilgi ve belgelerin kayıt, iletim, paylaşım, imha ve güvenlik açılarından tabi olacağı usul ve esaslar ile, kurumlarda oluşturulacak elektronik kayıt sistemlerinin birbiriyle uyumlu işlemesi ve etkin şekilde yönetilmesine ilişkin asgari standartların belirlenmesi hususlarında çalışmalarda bulunmak üzere Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (DAGM) görevlendirilmiştir (2005 Eylem Planı 37’nci Eylem). Bu görev kapsamında DAGM tarafından hazırlanan çalışmaya aşağıda verilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kısa Dönem Eylem Planı Eylem Raporları

DPT_10_1_2_3E-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı kapsamında Sorumlu Kuruluşlar tarafından hazırlanan çalışma ve raporlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KDEP Eylem Raporları

Kısa Dönem Eylem Planı Sonuç Raporu

2003-2004 yıllarını kapsayan e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planına ait Sonuç Raporuna aşağıda verilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bilgi Toplumu Stratejisi Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşmesi İmzalanmıştır

DPT_10_1_2_3E-Dönüşüm Türkiye Projesinin önemli dönüm noktalarından biri olan Bilgi Toplumu Stratejisi Danışmanlık Hizmet Alımına ilişkin sözleşme, Devlet Planlama Teşkilatı ve Peppers and Rogers Group Pazarlama Hizmetleri Ticaret A.Ş. arasında 16 Mayıs 2005 tarihinde imzalanmıştır.