Anasayfa / Duyurular / Duyurular 2013 / Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Çalışmaları Kapsamında Hazırlanan Mevcut Durum Raporu yayımlandı

Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Çalışmaları Kapsamında Hazırlanan Mevcut Durum Raporu yayımlandı

logoBilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesinin ilk temel çıktısı olan Mevcut Durum Raporları proje ve katılımcılık portalında yayınlanmıştır. Hazırlanan bu raporlarda, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm yolunda geldiği nokta; ülkemizde benimsenmiş politika ve stratejiler, yürürlükteki mevzuat ile üzerinde çalışılan taslak ve tasarılar, hayata geçirilen veya çalışmaları devam eden temel uygulamalar, konuya ilişkin kurumsal yapılar ile bu kurumların görev ve yetkileri özetlenmektedir. Mevcut durumun analizi Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeller, olumsuzluklar, fırsatlar ve karşılaşabileceği zorluklar bağlamında da incelenmektedir. Ayrıca bu raporlarda ulusal ve uluslararası düzeydeki veriler dikkate alınarak Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümde uluslararası konumu analiz edilmektedir. Yayınlanan mevcut durum raporlarına aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz.

http://www.bilgitoplumustratejisi.org/tr/node/mevcut_durum_raporu
Proje ve Katılımcılık portalı vasıtasıyla yayınlanan bu raporlara görüşlerinizi iletebilir ve forum sayfalarından eksenler ile ilgili tartışmalara katılabilirsiniz. Bizlere ayrıca
iletisim@bilgitoplumustratejisi.org e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.