Anasayfa / Duyurular / Duyurular 2012 / Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı

Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı

mevzuat2_1_2.jpg20 Ekim 2012 tarihli ve 28447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar” yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu Karar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve veri ile bunların sunumunda yer alan sistemlerin güvenliğinin sağlanmasına ve gizliliğinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ve bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kritik altyapıların işletiminde yer alan gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gerekli usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Karara ulaşmak için tıklayınız.