Anasayfa / Duyurular / Duyurular 2011 / Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı KHK’sı yayınlandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı KHK’sı yayınlandı

mevzuat2_1_2.jpg1 Kasım 2011 tarihli ve 28102 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan KHK/655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile “Bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak e-Devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmetlere ilişkin eylem planları yapmak, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek, gerekli düzenlemeleri yapmak ve bu kapsamda ilgili faaliyetleri koordine etmek” görevi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na verilmiştir.

İlgili Kanun Hükmünde Kararnameye erişmek için tıklayınız.