Anasayfa / ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR / AB ICT-PSP Programı / REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP)

REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP)

cip_6Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP); Avrupa’da rekabetçiliği ve yenilikçiliği destekleyerek, etkin enerji kullanımını ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak amacıyla, daha önce uygulanmış olan İşletme ve Girişimcilik Çok Yıllı Programı (MAP), Life Çevre Programı, e-Ten, e-Content ve Modinis gibi destek programlarını tek bir çerçeve altında bir araya getiren bir programdır. Ayrıca, 7. Çerçeve Programı kapsamında yürütülecek olan Araştırma ve Teknolojik Gelişme projelerinden ayrı olmakla birlikte, bu kapsamdaki çalışmaları tamamlayıcı niteliktedir.

Program, Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP), Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) ve Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı (IEE) olmak üzere üç ana bileşenden oluşmaktadır.