Anasayfa / ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR / AB ICT-PSP Programı / BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (ICT-PSP)

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (ICT-PSP)

logo-ict-psp_21_2_26_1Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP); Avrupa’da rekabetçiliği ve yenilikçiliği destekleyerek, etkin enerji kullanımını ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak amacıyla, daha önce uygulanmış olan İşletme ve Girişimcilik Çok Yıllı Programı (MAP), Life Çevre Programı, e-Ten, e-Content ve Modinis gibi destek programlarını tek bir çerçeve altında bir araya getiren bir programdır. Ayrıca, 7. Çerçeve Programı kapsamında yürütülecek olan Araştırma ve Teknolojik Gelişme projelerinden ayrı olmakla birlikte, bu kapsamdaki çalışmaları tamamlayıcı niteliktedir.

Belirtilen üç alt programdan biri olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Politika Destek Programında, i2010’da belirlenen politika alanlarını ve öncelikleri dikkate alınarak; rekabetçi ve yenilikçi bir bilgi toplumunun gelişiminin hızlandırılması, tek Avrupa bilgi alanının geliştirilmesi, BİT’in topluma yaygınlaştırılması ve etkin kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, elektronik hizmetlere erişimin sağlanması, kamu-özel işbirliğinin desteklenmesi, farkındalığın artırılması ve BİT kullanılan hizmetlerde kalite ve etkinliğin artırılması amacıyla birlikte çalışabilirlik ile BİT tabanlı yenilikçi hizmetlerin uygulamasını esas alan ve BİT’in kullanımıyla bilgi toplumu politikalarının uygulanmasına destek olacak projelerin geliştirilmesi öngörülmektedir