Anasayfa / DUYURULAR / DUYURULAR 2011sayfa 2

DUYURULAR 2011

2011 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçları açıklandı

TUIK_15_1_1Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2011 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçları açıklanmıştır. Anketin sonuçlarına göre 2010 yılında sırasıyla %43,2 ve %41,6 olan bilgisayar ve internet kullanım oranları bu araştırmada %46,4 ve %45 olarak tespit edilmiştir. 2010 yılı Ocak ayında %41,6 olan Türkiye geneli internete erişimine sahip hanelerin oranı ise 2011 yılında %42,9’a çıkmıştır. Genişbant internet erişim imkânı bulunan hanelerin oranı %39,3 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

ICT PSP 2012 Yılı İş Programına ilişkin görüş alma süreci başlamıştır

ICT PSP_4ICT PSP 2012 Yılı İş Programının oluşturulması sürecinde dikkate alınacak görüşlerin toplanmasına başlanmıştır. 2012 Yılı İş Programının 5 adet temadan oluşması planlanmakta olup, bu temaların “Düşük Karbon Ekonomisi ve Akıllı Mobilite için BİT”, “Sayısal İçerik”, “Sağlık, Yaşlanma ve İçerme için BİT”, “Yenilikçi Devlet ve Kamu Hizmetleri” ve “Yenilik ve Yenilikçi Hizmetler için Güvenlik ve Açık Platformlar” başlıklarından oluşması beklenmektedir. Bu temalar altında yer alabileceği düşünülen konular 31 Ağustos 2011 tarihine kadar ictpsp-tr-ncp@dpt.gov.tr e-posta adresine iletilebilir.

Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011 yayınlandı

infosocstat20112011 yılında üçüncüsü yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecindeki durumunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yayın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve diğer kurumlar tarafından, Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında belirlenmiş 117 adet gösterge bazında üretilen ve yine TÜİK tarafından konsolide edilerek DPT’ye iletilen 2010 yılı ve öncesine ait verilerin analizini kapsamaktadır.

Yayına ilişkin Özet Değerlendirmeye ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi Toplumu İstatistikleri 2011 yayınına ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejileri hazırlama görevi Kalkınma Bakanlığı’na verildi

DPT_10_1_2_38 Haziran 2011 tarihli ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Haziran 2011 tarih ve KHK/641 sayılı “Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin Görevler başlıklı 2 / j maddesi ile “Bilgi toplumuna ilişkin politika, hedef ve stratejileri hazırlamak, bu alanda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör arasındaki koordinasyonu sağlamak ve uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek” konusunda Kalkınma Bakanlığı görevlendirilmiştir.

İlgili Kanun Hükmünde Kararnameye erişmek için tıklayınız.

Sosyal Dönüşümü Hızlandırıcı Entegre Program Çalıştayı yapıldı

DPT_10_1_2_326 Mayıs 2011 tarihinde Ankara’da Sosyal Dönüşümü Hızlandırıcı Entegre Program Çalıştayı yapıldı. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımıyla kalkınmayı destekleyen projelerin bir çatı altında ve birbirini destekler nitelikte yürütülmesini sağlayacak programın tartışılması amacıyla düzenlenen çalıştaya kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden yaklaşık 80 kişi katıldı.

Çalıştaya ilişkin bilgiye ve fotoğraflara buradan erişebilirsiniz.

2011 Yılı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları Raporu yayınlandı

kapak_1_3Kamu kurum ve kuruluşlarının 2011 yılında yapmayı planladıkları bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarına ilişkin rapor yayınlanmıştır. Rapora göre, 2011 yılında yürütülecek bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri için ayrılan yıllık ödenek 2 milyar TL’yi geçmiştir.

Rapora buradan erişebilirsiniz.

 

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü – 17 Mayıs 2011

wtisd11_1Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından 17 Mayıs tarihinde kutlanan Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü için bu senenin ana teması “Bilişim ile Kırsal Kesimde Daha İyi Bir Hayat” olarak belirlenmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.itu.int/wtisd/2011/theme.html adresinden ulaşılabilir.

Yerel Yönetimlerde E-devlet Uygulamaları Anketi yayınlandı

migm3_12.666 belediye ve 81 il özel idaresinin katılımıyla gerçekleştirilen anket İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmıştır. Anket, yerel yönetimlerin e-devlet uygulamaları konusundaki durumunun tespiti amacını taşımaktadır.

Anket sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.