Anasayfa / Yazar Arşivi: serapparlak (sayfa 34)

Yazar Arşivi: serapparlak

E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 2. Toplantısı yapıldı

ASener_7E-DTr İcra Kurulu II. Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Adüllatif SENER’in başkanlığında 8 Ocak 2004 tarihinde yapılmıştır. Toplantı, basına açık olarak Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn. Doç. Dr. Adüllatif Şener’in konuşmasıyla başlamış ve daha sonra kapalı oturuma geçilmiştir. Toplantıda İcra Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları ve Kısa Dönem Eylem Planının (KDEP) Uygulanması ve İzlenmesi ne dair 2 adet karar alınmıştır.

Telekom Sektöründeki Yasal Tekel sona erdi

telecomTürkiye 2004 yılı başından itibaren telekomünikasyon sektöründe yeni bir döneme girdi. 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren Türk Telekom’un sahip olduğu ses iletimi ve altyapı tekeli hakki, 2000 yılında yürürlüğe giren 4502 sayılı Kanun uyarınca ortadan kalkmış oldu. Sektörde yaşanan tam serbestleşme ile bilgi toplumuna dönüşümün altyapısını oluşturan telekomünikasyon sektörünün de gelişiminin hızlanması hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve rekabetin oluşumuyla fiyatların düşmesi beklenmektedir.

Ses tekelinin kalkması sonucunda 2003/6689 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile öncelikle Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti ve Uzak Mesafe Telefon Hizmeti Ruhsatı ve genel izinlerin asgari bedelleri belirlenerek söz konusu piyasalar yeni işleticilere açılmıştır.

e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu 1. Toplantısı

E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu’nun I. Toplantısı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER başkanlığında, 25 Aralık 2003 tarihinde, saat 10:00’da, Başbakanlık Bakanlar Kurulu Üst Salonunda yapılmıştır.

pdf

26-27 Şubat 2004 tarihlerinde Budapeşte’de Bilgi Toplumu Avrupa Bakanlar Konferansı: Genişleyen Avrupa’da büyüme için yeni fırsatlar adlı konferans düzenlenecektir

26-27 Şubat 2004 tarihilerinde Budapeşte’de yapılacak olan ve Türkiye’nin de katılacağı BILGI TOPLUMU AVRUPA BAKANLAR KONFERANSI: Genişleyen Avrupa’da büyüme için yeni fırsatlar isimli konferansta, katılımcım ülkelere, sayısal içeriğin genişbant erişimine etkilerine dair yapılacak sergide yer alma olanağı sunulacaktır. Katılımcılardan, ülkelerindeki sayısal içeriğin genişbant altyapısına ve hizmet talebine etkileri konusunda bilgi vermeleri, e-Devlet, e-Sağlık, e-Eğitim ve e-Is ile ilgili yeni içerik ve hizmetlerin genişbant kullanımına olan etkilerini sunmaları beklenmektedir.

Bu özelliklere sahip olan bir proje sergiye katılmak üzere seçilecektir. Belirtilen niteliklere sahip projelerin, değerlendirilmek üzere, en geç 5 Ocak 2004 tarihine kadar btd@dpt.gov.tr e-posta adresinden, Bakanlar Konferansının koordinasyonunu yürüten Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığına iletilmesini rica ederiz.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin himayesinde ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) öncülüğünde düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS), 10-12 Aralık 2003 tarihlerinde Cenevre’de yapılmıştır

wsisBirleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin himayesinde ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) öncülüğünde düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS), 10-12 Aralık 2003 tarihlerinde Cenevre’de yapılmıştır.

Ülkemizin Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM başkanlığındaki heyetimizle temsil edildiği Zirve’ye 176 ülke, 50 uluslararası kuruluş, 37 BM kurulusu, 13 BM ihtisas kurulusu, 481 hükümet dışı kuruluş ve 98 özel kesim kurulusundan 13 bin katılımcı iştirak etmiştir.

Ayrıntılar için tıklayınız…

e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı, 4 Aralık 2003 tarih ve 25306 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir

Genelgenin tam metni : 2003/48 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS) 10-12 Aralık tarihlerinde Cenevre’de yapıldı

wsisBirleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin (BMGS) himayesinde ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) öncülüğünde düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin ilk aşaması (WSIS), 10-12 Aralık 2003 tarihlerinde Cenevre’de yapılmıştır. Ülkemizin Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM başkanlığındaki bir heyetle temsil edildiği Zirve’ye 176 ülke, 50 uluslararası kuruluş, 37 BM kuruluşu, 13 BM ihtisas kuruluşu, 481 hükümet dışı kuruluş ve 98 özel kesim kuruluşundan 13 bin katılımcı iştirak etmiştir. Beş oturum şeklinde yapılan Zirve’ye 27 Devlet Başkanı, 2 Meclis Başkanı, 7 Hükümet Başkanı ve 5 Cumhurbaşkanı-Başbakan Yardımcısı iştirak etmiştir.

Zirve’nin açılışında konuşan BMGS Annan, küresel Zirvelerde genellikle küresel tehditlere nasıl karşı konulacağı ele alınırken, WSIS’in küresel bir değerden en iyi nasıl yararlanılabileceğinin tartışılması bakımından bir ilki oluşturduğunu belirttikten sonra, ülkeler arasında bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) alanında teknoloji düzeyi, içerik (content), dil ve ticaret bakımından büyük uçurumlar oluştuğuna, bunun yanında, sosyal, ekonomik ve diğer bazı sebeplerin, bazı ülkelerin sayısal fırsatlardan istifade etmelerini engellediğine dikkat çekerek, herkesin yararlanabileceği açık ve kapsamlı Bilgi Toplumuna, dünya liderlerinin devam eden kararlılığı ve yatırımlarıyla ulaşılabileceğini belirtmiştir.

Zirve sonucunda; bir “İlkeler Bildirgesi” ve “Eylem Planı” kabul edilmiştir.

Genel Görüşme bölümünde ülke heyet başkanlarının yaptıkları konuşmaların metinlerine “http://www.itu.int/wsis/geneva/coverage/” adresinden ulaşılabilmektedir.

5 Kasım 2003 tarihinde, Dünya Bankası tarafından Bilgi Ekonomisi Değerlendirme Çalışması Taslak Raporu’nun ele alındığı bir çalıştay düzenlendi

Dünya Bankası tarafından Ankara’da bir çalıştay düzenlendi. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından üst düzey yöneticilerin katıldığı çalıştayda Bilgi Ekonomisi Değerlendirme Çalışması Taslak Raporu ele alındı.